Islámská architektura

13. březen 2012 | 17.39 | rubrika: Architektura

Islámská architektura stojí mimo evropskou architekturu, ačkoli její původní památky jsou ovlivněny byzantskou architekturou jsou velmi vzdáleny od evropské, neboť vývoj tohoto směru pokračoval bez dalších ovlivnění evropskou architekturou. Islámská architektura začíná zrodem islámu tj. rokem 622. Obecně lze tvrdit, že v ní také byla dominantní nábožensky zaměřená architektura,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 29x

Architektura 20. století

12. březen 2012 | 13.48 | rubrika: Architektura

Architektura 20. století nemá jednotný styl jednotlivé slohy a styly na sebe často nereagují a jsou natolik odlišné, že mezi jednotlivými architektonickými proudy neexistují styčné body. Pro celé 20. století je typická práce s novými materiály (ocel , sklo), které díky svým vlastnostem umožňují hledat nová řešení. Velmi populární byl konstruktivismus, později moderna a následně postmoderna. V socialistickém

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 24x

Architektura v 19. století

11. březen 2012 | 13.53 | rubrika: Architektura

V 19. století skončila slohová jednota nějakého období, protože se prosadilo několik uměleckých a zároveň i architektonických stylů hovoříme o tzv. klasicismu. V tomto období ustupuje církev a s ní i náboženská architektura do pozadí a výrazně dominantní jsou soukromé stavby. Dominantní tendencí je napodobovat antické a egyptské (empír) stavby. Tento návrat do historie je částečně vysvětlován tím,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Barokní architektura

10. březen 2012 | 13.39 | rubrika: Architektura

Od konce 16. století se pod vlivem náboženských válek ustanovil nový sloh, který byl používán do konce 18. století. V architektuře se téměř vyrovnal poměr mezi sakrálními a profánními stavbami. Jelikož tento sloh také vznikl v Itálii je na něm patrné ovlivnění antikou a renesancí. Barokní stavby si kladou za cíl ohromit bohatstvím, proto je pro ně typické nadsazení proporcí a efektní perspektiva.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Renesanční architektura

9. březen 2012 | 13.32 | rubrika: Architektura

Počátkem 14. století se postupně začal gotický řád uvolňovat a kolem roku 1420 se v Itálii začal prosazovat nový myšlenkový proud, který se odrazil i v architektuře. Základní myšlenkou tohoto stylu byl návrat k antice. Tato myšlenka nebyla pro architekturu úplně lákavá, protože bylo patrné, že některé architektonické prvky antika neznala, proto se renesance stala architektonickou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 28x

Gotická architektura

8. březen 2012 | 14.59 | rubrika: Architektura

Ve druhé polovině 12. století se románská architektura začala postupně měnit na architekturu gotickou. Tuto změnu lze nejprve pozorovat ve Francii odkud se nové architektonické myšlenky šířily dále. Gotika jako jeden z mála evropských slohů jehož architektonická řešení nemají kořeny v antice. Je třeba si uvědomit, že nevznikla plánovitě, ale postupným vývojem, kdy se architekti církevních staveb

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 35x

Románská architektura

7. březen 2012 | 14.13 | rubrika: Architektura

V koncem 9. století se začaly zažité postupy pomalu měnit a vznikl tzv. Románský sloh, který stále stojí na antických základech a principech. V 10. století se tento styl prosadil a zůstal neměnný až do 12. století. Základem křesťanských staveb zůstala bazilika, což sice znemožnilo změnu dispozice, ale postupně se změnilo její architektonické pojetí. Hlavní loď je oddělena pilíři, prosazuje se křížová

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 43x

Karolínská architektura

6. březen 2012 | 13.45 | rubrika: Architektura

Časové vymezení toto období je poměrně nejednoznačné, v principu lze jeho počátky najít již v 6. století a jeho konec až v 10. století. Hlavní myšlenkou tohoto období byla myšlenka obnovy císařství - renovatio. Vůdčí silou Evropy se stali karlovci, politika této dynastie se odrazila i v architektuře, kde se církevní stavby staly cíleně impozantní. Tento rozvoj umožnilo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 24x

Byzantská architektura

5. březen 2012 | 14.38 | rubrika: Architektura

Jedná se o styl staveb, který se prosadil v byzantské říši a následně ovlivnil celou orientální a islámskou architekturu a východiska v ní hledala i ruská architektura. Samotný styl navázal na myšlenky římské a raně křesťanské architektury. Vznik tohoto stylu lze zařadit na konec 5. století a jeho základní prvky se udržely až do 15. století.

Plán chrámu tak postupně opustil obdélníkovou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 32x

Raně křesťanská architektura

4. březen 2012 | 15.04 | rubrika: Architektura

Ve 4. století došlo k obecnému přijetí křesťanství, což vedlo k velkým společenským změnám. Přestože křesťanská architektura vycházela z římské, byla potřeba řada podstatných změn, neboť křesťanství kladlo úplně jiné požadavky na uctívání Boha (do roku 313, kdy vyšel edikt milánský se křesťané scházeli v soukromých domech). K tomuto účelu se nejlépe hodila římská bazilika,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 18x