Znáte poradnu, která zná odpověď na každou otázku? Zapamatujte si www.poradte.cz Určitě se vám bude hodit.
MJF.CZ - Baháí

Mezinárodní Bahá´í společenství a OSN

29. srpen 2011 | 13.58 | rubrika: Baháí

Mezinárodní Bahá´í společenství je nevládní organizace registrovaná u OSN od roku 1948, jež reprezentuje více než 6 milionů stoupenců Bahá´í víry na celém světě. Bahá´í se kolektivně účastní širokého spektra aktivit mezinárodního společenství - především v oblasti mírového úsilí, lidských práv, postavení žen, vzdělávání, zdravotnictví, životního prostředí a potravinových programů.

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 13x

Bahá’í kalendář

23. srpen 2011 | 16.04 | rubrika: Baháí

Bahá'í víra, stejně jako předchozí náboženství, má svůj vlastní kalendář sestávající z 19 měsíců o 19 dnech. Zbývající dny jsou nazývány Ajjám-i-Há (Dny Boží Podstaty) a jsou zpravidla zasvěceny oslavám a charitativní činnosti. Měsíce Bahá'í kalendáře jsou nazvány dle různých jmen a přídomků Boha. Nový rok Bahá'í oslavují 21. březen (1. jarní den) a v průběhu roku

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 44x

Půst-Bahá´í

16. srpen 2011 | 19.05 | rubrika: Baháí
Dobře se vám povede, jelikož jste se řídili Zákonem Božím a povstali jste k tomu, abyste drželi půst během těchto požehnaných dní, neboť tento tělesný půst je symbolem půstu duchovního. Tento půst vede k tomu, že se duše očistí ode všech sobeckých tužeb, že nabude duchovních přídomků, že bude vábena k vánkům Nadevše Milosrdného a roznícena ohněm Boží lásky. Bahá'u‘lláh

Bahá'í

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 44x

Modlitba-Bahá’í

13. srpen 2011 | 17.24 | rubrika: Baháí

Bahá'í rozeznávají dva druhy modliteb - běžnou a denní . Běžné modlitby Bahá'í pronášejí při nejrůznějších příležitostech, individuálně i ve společnosti spoluvěřících, za různým účelem (duchovní posila, odpuštění, Boží chvála, uzdravení z nemoci, pomoc v protivenství apod.). Denní modlitba, která je trojího druhu (krátká, střední a dlouhá), má však na rozdíl od běžné

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 46x

Boží Projevy v Bahá’í

2. srpen 2011 | 17.21 | rubrika: Baháí

Bahá'í věří, že Boží Projevy představují jediné pojítko mezi nepoznatelnou Podstatou a lidstvem. Představují dokonalý projev či odraz pomyslného slunce Boží Podstaty, z něhož lidstvo čerpá svůj duchovní život. Boží Projevy lidstvu zprostředkovávají Boží vůli pomocí Svého učení, které zjevují od samotného počátku stvoření. Tento proces dle Bahá'í učení bude navždy pokračovat,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 40x

Principy Bahá

1. srpen 2011 | 15.05 | rubrika: Baháí
 • Jednota Boha
 • Jednota náboženství
 • Jednota lidstva
 • Odstranění všech forem předsudků
 • Odstranění extrémů bohatství a chudoby
 • Rovnost mužů a žen
 • Harmonie vědy a náboženství
 • Nezávislé hledání pravdy
 • Světový mír
 • Potřeba světového pomocného jazyka
 • Potřeba všeobecného povinného vzdělání
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Bahá’í Svaté Písmo

31. červenec 2011 | 17.17 | rubrika: Baháí

Citát z Písma Bahá'u'lláha: Každé slovo prýštící z Božích úst je nadáno takovou mocí, že může vštípit nový život do každé lidské schránky.

Základem Bahá'í Písma jsou Spisy zjevené Bábem a Bahá'u'lláhem. Jsou všemi věřícími považovány za Boží Slovo zjevené lidstvu pro tento věk. Bahá'u'lláh za více než čtyřicetiletou dobu Svého působení zjevil kolem stovky spisů, mezi nimiž hraje ústřední

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Bahá’í bůh

27. červenec 2011 | 16.37 | rubrika: Baháí

Bahá'í věří, že tento svět byl stvořen vědomou a myslící Příčinou, která se v náboženské tradici zpravidla nazývá Bohem. Tato Božská Podstata je pro lidskou mysl zcela nepoznatelná a naprosto nepopsatelná, takže ji můžeme nazývat nejrůznějšími jmény, přesto však na těchto jménech a přídomcích zůstává naprosto nezávislá. Jména jako Bůh, Pán, Hospodin apod. jsou pouze pomocnými nástroji vyjadřování,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 38x

Shoghi Effendi

27. červenec 2011 | 13.36 | rubrika: Baháí

V 'Abdu'l-Baháově díle pokračoval Shoghi Effendi, Jeho vnuk a pravnuk Bahá'u'lláha, který se zejména zasloužil o vybudování jedinečného systému Bahá'í správy, která spočívá v demokraticky volených a pravidelně obnovovaných institucí, které z náboženského života minulosti odstranily dvě největší překážky bránící zdravému duchovnímu vývoji jedince i společenství,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

'Abdu'l–Bahá

26. červenec 2011 | 16.03 | rubrika: Baháí

Po Jeho odchodu Bahá'u'lláhův nejstarší syn, 'Abdu'l–Bahá (1844 - 1921), jmenovaný Svým otcem hlavou Bahá'í společenství, rozšířil Bahá'í učení a myšlenky do Západního světa během Svých cest po Evropě a Severní Americe. 'Abdu'l-Bahá mimo jiné proslul Svou nezištnou dobročinností, kterou prokazoval všem strádajícím a potřebným po celý svůj život a představuje pro všechny věřící vzor Bahá'í ctností.

Abdulbaha

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 36x