Jak se věnovat buddhismu

27. srpen 2011 | 17.28 | rubrika: Buddhismus

K tomu, aby se jedinec věnoval buddhismu dokonale, nestačí pouze povrchní změny, jako je např. klášterní život nebo recitování svatých textů. Zda by se tyto činnosti měly samy o sobě nazývat náboženskými nebo ne, zůstává otevřenou otázkou; vždyť náboženství by se mělo uskutečňovat v mysli. Má-li někdo správný duševní postoj, mohou všechny činnosti, činnost těla i řeč,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 42x

Lék moudrosti a soucitu-Buddhismus

24. srpen 2011 | 17.00 | rubrika: Buddhismus

Buddhistická učení jsou právě tak nesmírně hluboká jako rozmanitá. Někteří lidé říkají, že buddhismus není ani tak náboženství, jako spíš věda ducha, a jiní zase, že buddhisté jsou ateisti. V každém případě je buddhismus racionální, hluboký a promyšlený přístup k lidskému životu, který nezdůrazňuje něco vnějšího, ale klade důraz na osobní zodpovědnost za vnitřní vývoj.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Legenda o Mahádévovi a Buddhově zázračné soše

23. srpen 2011 | 14.45 | rubrika: Buddhismus

Nedlouho poté, co Buddha vstoupil do nirvány, žil v Magadhsku bráhman hospodář jménem Mahádéva, jenž měl za ženu dákiní moudrosti. Měli tři syny, z nichž starší dva si oblíbili bráhmanismus, kdežto nejmladší horlivě vyznával buddhismus. Protože bráhmanský systém a buddhistický systém nebyly v souladu, vyvolávalo to mezi třemi syny vádu. I zeptala se jich matka: "co

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 13x

Jak meditovat-Buddhismus

19. srpen 2011 | 16.35 | rubrika: Buddhismus

Sedmibodová meditační pozice má velmi blahodárné účinky, protože odstraňuje nejhrubší překážky, které brání uvolnění a zklidnění mysli. Je tedy důležité cítit se v těto pozici pohodlně. Tělesná poloha nemá být strnulá nebo upjatá. Účelem je uvolnit a narovnat kanály, a tím umožnit plynulé proudění energií. Poloha by ztratila svůj smysl, kdyby vyvolávala příliš napětí a bolesti.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 28x

Sútra srdce-Buddhismus

17. srpen 2011 | 17.31 | rubrika: Buddhismus

Tak jsem slyšel. Kdysi dlel Vznešený, společně s mnoha nejvyššími bódhisattvy a mnichy, na vrchu Grdhrakúta, poblíž města Rádžagrha. Vznešený seděl stranou, ponořen v samádhi a ctihodný Avalókitéšvara rozjímal nad hlubokou Pradžnápáramitou.

Šáriputra, ovlivněn Vznešeným, promluvil k bódhisattvovi Avalókitéšvarovi takto: Pokud

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Osm veršů o transformaci mysli-Buddhismus

16. srpen 2011 | 17.14 | rubrika: Buddhismus

S rozhodnutím dosáhnout nejvyššího cíle pro prospěch všech cítících bytostí což předčí dokonce i kouzelný prsten ať jsou pro mne drahé po všechny časy Kdykoli jsem s někým v kontaktu ať sám sebe vidím jako nejmenšího mezi všemi a z nejhlubší hlubiny svého srdce ať uctivě považuji ostatní za nadřazené Ve všech mých skutcích ať zkoumám ve své mysli a jakmile vzniknou mentální a emoční

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Hínajána, Mahájána, Vadžrajána

15. srpen 2011 | 17.41 | rubrika: Buddhismus

Hínajána

Hínajána pojímá buddhistické školy, které zachovaly věrnost starým učením a odmítly inovace přijaté stoupenci mahájány. K oddělení došlo před více než dvěma tisíci lety. Hínajánový buddhismus, označovaný také jako théráváda se rozšířil především

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 34x

Význam mantry Óm mani padmé húm

14. srpen 2011 | 15.06 | rubrika: Buddhismus

První z nich, óm, je složena ze tří písmen - a, u a m. Ty symbolizují nečisté tělo, řeč a mysl vyznavače; a symbolizují také čisté vznešené tělo, řeč a mysl buddhy. Je možné přetvořit nečisté tělo, řeč a mysl v čisté tělo, řeč a mysl, nebo jsou od sebe naprosto separovány? Všichni buddhové jsou bytosti, které byly stejné jako my a potom díky cestě dosáhly probuzení.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 20x

Šíření buddhismu v Tibetu

13. srpen 2011 | 15.03 | rubrika: Buddhismus

Předtím, než byl buddhismus přenesen z Indie do Tibetu, byla zde rozšířena víra bön. Vznikla v sousední zemi Šang-Šung a ještě donedávna byla v Tibetu centra, kde se stoupenci bönu věnovali jeho hlubokému studiu a meditaci. Myslím, že v počátcích to nebylo příliš plodné náboženství, ale když v Tibetu zapustil kořeny buddhismus a začal vzkvétat, prospěl také bönu obohacením jeho vlastní

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Nesprávné a správné jednání-Buddhismus

12. srpen 2011 | 18.22 | rubrika: Buddhismus

Nesprávné a správné jednání

Ve svých řečech velmi často mluvil o nutnosti životní etiky jako neodmyslitelné základny jak pro zdárný, smysluplný život, tak i pro jakýkoliv pokrok v meditaci. Respektováním jeho ponaučení se prakticky všichni lidé mohou vyhnout aktivitám a mentálním postojům, které by vedly k hrubým formám neštěstí a utrpení. Lidem, kteří v základní etice nemají jasno, texty

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 41x