Atomový orbital

8. červen 2012 | 15.21 | rubrika: Chemické zajímavosti

Atomový orbital (též pouze atomový orbit) je funkce popisující prostorové rozložení možného výskytu elektronu daného kvantového stavu v elektronovém obalu atomu.

Tento pojem nelze vysvětlit pomocí klasické planetární představy o struktuře atomu, kdy okolo jádra obíhají elektrony po jasně vymezených drahách podobně jako planety

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 41x

Adjuvans

19. květen 2012 | 15.22 | rubrika: Chemické zajímavosti

Adjuvans je anorganická či organická chemická látka, makromolekula nebo celé buňky některých usmrcených bakterií, které zesilují imunitní reakci na podaný antigen.Používá se jako nezbytná složka vakcín nebo při produkci protilátek z imunizovaných zvířat. Mezi nejčastěji používaná adjuvans patří hydroxid hlinitý a parafínový olej.

Jejich

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Karcinogen

31. březen 2012 | 15.12 | rubrika: Chemické zajímavosti

Karcinogen je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Oficiální databázi karcinogenů vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), které je také kategorizuje podle míry vědeckých důkazů o souvislosti mezi vystavení danému faktoru

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Registrační číslo CAS

22. březen 2012 | 15.07 | rubrika: Chemické zajímavosti

Registrační číslo CAS je jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny. Bylo zavedeno redakcí světově nejrozšířenějšího chemického referátového časopisu Chemical Abstracts, vydávaného Americkou chemickou společností (American Chemical Society). Chemical Abstracs Service udržuje databázi chemických

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Escherichia coli

10. leden 2012 | 15.26 | rubrika: Chemické zajímavosti

Escherichia coli (původním názvem Bacterium coli) je gramnegativní fakultativně anaerobní spory netvořící tyčinkovitá bakterie pohybující se pomocí bičíků. Spadá pod čeleď Enterobacteriaceae, jež také zahrnuje množství patogenních rodů mikroorganismů. E. coli patří ke střevní mikrofloře teplokrevných živočichů, včetně člověka. Z tohoto důvodu je její přítomnost v pitné

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 27x

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

5. listopad 2011 | 16.39 | rubrika: Chemické zajímavosti

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (zkráceně MAAE, anglicky: International Atomic Energy Agency, zkráceně IAEA) je mezinárodní organizace, která dohlíží a stanovuje pravidla pro mírové využívání jaderné energie. Je rovněž orgánem zodpovědným za kontrolu dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Založena byla 29.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 20x

Řetězová reakce

5. listopad 2011 | 15.06 | rubrika: Chemické zajímavosti

Řetězová reakce je série reakcí, při kterých reaktivní produkt nebo meziprodukt vyvolá další reakci.

CHEMICKÁ REAKCE:

Jejím produktem je reaktivní částice schopná iniciovat další reakci. Například se jedná

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Iont

3. listopad 2011 | 16.37 | rubrika: Chemické zajímavosti

Ionty (v jednotném čísle ion, nebo iont) jsou elektricky nabité částiceatomární velikosti (atomy,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Elektron

3. listopad 2011 | 15.15 | rubrika: Chemické zajímavosti

Elektron je subatomární částice se záporným elektrickým nábojem. Elektrony tvoří obal atomu kolem atomového jádra. Elektrony jsou nositeli náboje při vedení elektrického proudu v kovech, polovodičích (majoritní v typu N) a v elektrických výbojích v plynech i ve vakuu (např. katodové záření). Také radioaktivní záření beta (β)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Pozitron

3. listopad 2011 | 13.34 | rubrika: Chemické zajímavosti

Pozitron (neboli antielektron) je antičásticeelektronu. Je to složka antihmoty, má kladný elementární elektrický náboj, spin 1/2 a stejnou hmotnost jako elektron. Když anihiluje s elektronem, jejich hmotnost se přemění v energii, nejčastěji ve formě dvou fotonůgama záření o energii 0,511 MeV.

Pozitron může vzniknout při

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 13x