Propen

1. leden 2012 | 17.54 | rubrika: Chladiva

Propen (propylen) je za normálních podmínek (pokojová teplota, atmosferický tlak) bezbarvý plyn bez zápachu (někdy může zapáchat po česneku). Je extrémně hořlavý.

Propylen se vyrábí pyrolýzou vhodných uhlovodíkových surovin (zejména zemního plynu, nebo také ropy, černouhelného dehtu atd)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 29x

Ethen

31. prosinec 2011 | 20.06 | rubrika: Chladiva

Ethen (starší názvy: ethylen, etylén) je nejjednodušším zástupcem uhlovodíků ze skupiny alkenů. Je to bezbarvý hořlavý plyn nasládlé vůně s teplotou tání -169,1 °C. Se vzduchem tvoří výbušnou směs. Bývá obsažen v zemním a koksárenském plynu, dále se získává krakováním. Patří mezi základní suroviny v chemickém průmyslu. Používá se k výrobě ethylenoxidu, polyethylenu,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 88x

Trichlorethylen

29. prosinec 2011 | 14.04 | rubrika: Chladiva

Trichlorethylen (systematický název trichlorethen) je chlorovaný uhlovodík běžně používaný jako průmyslovérozpouštědlo. Jedná se o bezbarvou nehořlavou kapalinu sladké vůně. V průmyslu se označuje různými zkratkami, například TCE, trichlor, Trike, Tricky nebo tri. Vyráběn pod značkami Trimar a Trilene se dříve používal jako prchavé celkové anestetikum a porodníanalgetikum.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 157x

Oxid siřičitý

28. prosinec 2011 | 16.33 | rubrika: Chladiva

Oxid siřičitý je jedním ze dvou oxidůsíry. Je to bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn. Má 2,26× větší hustotu než vzduch.

Oxid siřičitý se průmyslově připravuje především spalováním síry

S + O2 → SO2,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Oxid dusný

26. prosinec 2011 | 17.49 | rubrika: Chladiva

Oxid dusný, triviálním názvem rajský plyn či azooxid, v medicíně nazývaný Nitrogenium oxydulatum nebo Dinitrogenii oxidum, je za laboratorních podmínek bezbarvý, nehořlavý plyn s nevýraznou, ale příjemnou vůní a nasládlou chutí.

Oxid dusný se připravuje tepelným rozkladem dusičnanu amonného:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 59x

Oxid uhličitý

25. prosinec 2011 | 16.26 | rubrika: Chladiva

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může v ústech mít slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch.

Je tvořený uhlíkem a kyslíkem.

Vzniká reakcí uhlíku s kyslíkem (spalováním):

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Amoniak

22. prosinec 2011 | 18.06 | rubrika: Chladiva

Amoniak neboli azan (triviální název čpavek) je bezbarvý velmi štiplavý plyn. Amoniak je toxická, nebezpečná látka zásadité povahy. Při vdechování poškozuje sliznici. Je lehčí než vzduch. V roce 2006 byla světová průmyslová výroba amoniaku odhadována na 146,5 mil. tun.

Amoniak vzniká reakcí amonných solí se silnými

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 26x

Ethylamin

17. prosinec 2011 | 18.29 | rubrika: Chladiva

Ethylamin (mimo chemii dle PČP etylamin) (C2H5NH2) je druhý nejjednodušší amin. Jedná se o slabou zásadu. Používá se v chemickém průmyslu a v organické syntéze.Ethylamin se používá jako prekurzor mnoha herbicidů obsahujících antrazin a simazin.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 35x

Methylamin

15. prosinec 2011 | 18.02 | rubrika: Chladiva

Methylamin (mimo chemii dle PČP metylamin) (CH3NH2) je nejjednodušší amin.

Jeho bod vzplanutí je 8 °C, pKa je 10,62 (je to tedy slabší zásada než voda). Také je to nukleofilní činidlo.

LD50

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 54x

Diethylether

14. prosinec 2011 | 18.09 | rubrika: Chladiva

Diethylether (též ether, éter nebo ethoxyethan) je etherethanolu. Za běžných podmínek se jedná o čirou, bezbarvou a extrémně hořlavou kapalinu s nízkým bodem varu a charakteristickou nasládlou vůní. Je nejrozšířenějším členem třídy sloučeniny obecně nazývaných ethery. Je izomerembutanolu. Diethylether má funkční vzorec CH3-CH

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x