Čínská dynastie Čching

11. červen 2011 | 13.29 | rubrika: Čína

Dynastie Čching(čínsky Čistá) byla mandžuská dynastie, která vládla v Číně mezi lety 1644 a 1911. Byla poslední nečínskou císařskou dynastií.

Mandžuové, kteří ovládali Čínu mezi lety 1644 a 1911, byli potomky džürčenských kmenů, jež vládly severní Číně a přilehlým oblastem ve 12. století (říše Ťin).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 50x

Čínská dynastie Sung

10. červen 2011 | 15.09 | rubrika: Čína

Dynastie Sung byla jedna z čínských dynastií, která byla u moci od roku 960 až do roku 1279.

Období dynastie Sung představovala období stability a rozvoje v historii Číny. Následovala po období, které je označováno jako Pět dynastií a deset království. Dynastii Sung ukončil mogolský zábor Číny, který za Kublaj-chána vyvrcholil

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 47x

Čínská dynastie Tchang

5. červen 2011 | 17.29 | rubrika: Čína

Dynastie Tchang je jedna z čínských dynastií, která byla u moci mezi lety 618-907. Následovala po dynastii Suej.

Tchangům se podařilo postupně sjednotit říši, která byla od doby konce vlády dynastie Suej nejednotná. Sesadit dynastii Tchang z výsadní pozice se podařilo až jednomu z velitelů armády, který pak sám prohlásil

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 45x

Čínská dynastie Suej

4. červen 2011 | 14.29 | rubrika: Čína

Dynastie Suej je jedna z čínských dynastií, která trvala mezi lety 581-618.

Následovala po období jižních a severních dynastií, na jehož konci se podařilo dynastii Suej Čínu opět sjednotit, a po ní následovalo takřka třistaleté období vlády dynastie Tchang. Zakladatelem a zároveň prvním císařem dynastie Suej byl císař Wen

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 51x

Čínská dynastie Ťin

2. červen 2011 | 15.04 | rubrika: Čína

Dynastie Ťin(265–420), byla jednou z čínských šesti dynastií, následovala dynastii (Cchao) Wej, vládnoucí jedné ze tří říší a sama byla následována dynastií Liou Sung patřící mezi jižní a severní dynastie.

Dynastie byla založena rodinou S'-ma, jednou ze vznešených rodin na dvoře předešlé dynastie Cchao Wej. Roku 265

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Čínská dynastie Chan

19. květen 2011 | 16.02 | rubrika: Čína

Dynastie Chan je čínská dynastie, která vládla v období 206 př. n. l.-220 n. l. Předcházela ji dynastie Čchin a po ní následovalo období tří království.

Její trvání bylo na krátko přerušeno dynastií Sin v letech 9-25 n. l. Toto přechodné období dělí celou dynastii Han na dvě části: na dřívější Dynastie Západní Chan (během

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 52x

Čínská dynastie Šang

17. květen 2011 | 16.08 | rubrika: Čína

Šang (pro druhou část její vlády bývá též používáno označení Yin) je spolu s dynastiemi Sia a Čou jednou z legendárních Tří dynastií čínského starověku.Tato dynastie je v Číně první, z níž se dochovaly písemné záznamy, a to především záznamy věšteb na zvířecích kostech a krunýřích želv. Vládla v dnešní severovýchodní Číně v údolí řek Jang-c' a Žluté řeky přibližně od

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Čínská dynastie Ming

16. květen 2011 | 14.51 | rubrika: Čína

Dynastie Ming ("Zářivá dynastie") vládla v Číně v letech 1368–1644, na jihu země se stoupenci mingského rodu udrželi do roku 1661. Byla poslední čínskou národní dynastií, po ní nastoupila mandžuská dynastie Čching.

Jejím zakladatelem byl Ču Jüan-čang, vůdce povstání proti mongolské dynastii

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 46x

Čínská dynastie Jüan

14. květen 2011 | 15.52 | rubrika: Čína

Mongolská dynastie v Číně vládnoucí v letech 1271–1368. Hlavní město Chánbalyk, dnešní Peking. Po rozpadu mongolské říše na samostatné úděly (ulusy) se vlastní Mongolsko a severní Čína dostaly v roce 1260 pod vládu Kublaj-chána, který v roce 1271 vyhlásil dynastii Jüan a v roce 1279 rozšířil svou moc na celou Čínu. Dobytí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x