Spektrum záření při interakci s látkou

18. únor 2012 | 13.45 | rubrika: Elektromag. spektrum

Při interakci elektromagnetického záření s látkou (při průchodu nebo odrazu) může dojít k pohlcení některých částí elektromagnetického spektra. Obdobně je možné (a časté), že určitý druh látky vyzařuje pouze určité části elektromagnetického spektra.

Spektrum obsahující vlnové délky v určitém rozsahu se označuje jako spojité spektrum. Příklad spojitého spektra

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Rentgenové záření

15. únor 2012 | 14.50 | rubrika: Elektromag. spektrum

Rentgenové záření je forma elektromagnetického záření o vlnových délkách 10 nanometrů až 1 pikometr. Využívá se při lékařských vyšetřeních a v krystalografii. Jedná se o formu ionizujícího záření a jako takové může být nebezpečné.

Záření vlnové délky větší než 0,1 nm je nazýváno měkké a kratší tvrdé rentgenové záření. Vlnové délky nejenergičtější části se částečně překrývají s těmi záření

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 81x

Ultrafialové záření

13. únor 2012 | 15.50 | rubrika: Elektromag. spektrum

Ultrafialové (zkratka UV, z anglického ultraviolet) záření je elektromagnetické záření s vlnovou délkou kratší než má viditelné světlo, avšak delší než má rentgenové záření. Pro člověka je neviditelné, existují však živočichové (ptáci, plazi, některý hmyz), kteří jej dokáží vnímat. Jeho přirozeným

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 43x

Viditelné světlo

12. únor 2012 | 15.02 | rubrika: Elektromag. spektrum

Viditelné světlo je elektromagnetické záření o vlnové délce 400–750 nm. Vlnové délky světla leží mezi vlnovými délkami ultrafialového záření a infračerveného záření. V některých oblastech vědy a techniky může být světlem chápáno i elektromagnetické záření libovolné vlnové délky. Tři základní vlastnosti světla (a elektromagnetického vlnění vůbec) jsou svítivost

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 97x

Infračervené záření

11. únor 2012 | 15.02 | rubrika: Elektromag. spektrum

Infračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Název značí "pod červenou" (z latiny infra = "pod"). Infračervené záření zabírá ve spektru 3 dekády a má vlnovou délku mezi 760 nm a 1 mm, resp. energiifotonů mezi 0,0012 a 1,63 eV.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 27x

Mikrovlny

11. únor 2012 | 13.43 | rubrika: Elektromag. spektrum

Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce od 1 mm do 10 cm, což odpovídá frekvenci 3 GHz až 300 GHz, jsou to pásma Super high frequency (SHF) a Extremely high frequency (EHF).
 
Elektromagnetické vlny o větší frekvenci (tedy kratší vlnové délce) nazýváme decimilimetrovými vlnami, terahertzovým zářením nebo také T-paprsky (T-rays). Vlny delší

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 23x

Rádiové vlny

10. únor 2012 | 16.13 | rubrika: Elektromag. spektrum

Rádiové vlny (též rádiové záření) je část spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 milimetru až po tisíce kilometrů. Vzniká mimo jiné v obvodu střídavého proudu, k němuž je připojena anténa.Rádiové vlny slouží především ke komunikaci, a to v mnoha různých podobách.

Radiové vlny se dále dělí na:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 88x

Elektromagnetické spektrum

10. únor 2012 | 14.50 | rubrika: Elektromag. spektrum

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Elektromagnetické záření o vlnové délce λ (ve vakuu) má frekvenci f a jemu připisovaný foton má energii E. Vztah mezi nimi vyjadřují následující rovnice:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 24x