Josephsonův jev

28. květen 2012 | 16.35 | rubrika: Fyzikální děje

Josephsonův jev (čti džouzefsnův, /ˈdʒoʊzəfsən, -səf-/) je vznik elektrického proudu mezi dvěma supravodiči oddělenými vrstvou izolantu tenčí než mikrometr. Existenci jevu předpověděl v roce 1962 Brian David Josephson.Jedná se o speciální

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Rayleighův rozptyl

20. květen 2012 | 13.56 | rubrika: Fyzikální děje

Rayleighův rozptyl je rozptyl světla na molekulách plynu případně na jiných částicích podstatně menších než vlnová délka. Důsledkem Rayleighova rozptylu v atmosféře Země je modrá barva oblohy.

Rozptyl světla je důležitý fyzikální jev a může mít různé vlastnosti, podle toho, na čem se světlo rozptyluje - na malých nebo větších

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 34x

Energie elektrostatického pole

23. duben 2012 | 15.23 | rubrika: Fyzikální děje

Energie dané soustavy nabitých vodičů lze vyjádřit pomocí potenciální energie jednotlivých nábojů v potenciálu pole. Na zvýšení náboje vodiče o  mathrm{d}Q , je potřeba vykonat elektrickou práci delta W = varphi mathrm{d}Q ,;

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Elektrizace těles; statická elektřina

22. duben 2012 | 17.11 | rubrika: Fyzikální děje

Pod elektrostatické jevy v širším slova smyslu se někdy zahrnují též jevy oddělení kladného od záporného náboje, hromadění náboje stejné polarity a přenosu elektrického náboje mezi tělesy (elektrizace) a projevy tzv. statické elektřiny, způsobené nashromážděním nábojů na povrchu různých těles a předmětů a jejich výměně při kontaktu s jinými povrchy. Alespoň jedno z

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 50x

Polarizace dielektrika

21. duben 2012 | 15.07 | rubrika: Fyzikální děje

V izolantu nejsou nosiče elektrického náboje volné; vložením do elektrického pole jiného nabitého tělesa proto nedojde k jejich přeskupení na povrch. Nosiče elektrického náboje obou polarit jsou vázány v atomech, molekulách či krystalových buňkách izolantu. Jejich polohy se však mohou mikroskopicky posunout a původně neutrální atomy tak změnit na dipóly, nebo polární

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 44x

Elektrostatická indukce

20. duben 2012 | 15.05 | rubrika: Fyzikální děje

Vložením vodiče (tj. látky, ve které se elektrický náboj, přesněji nabitá částice, může volně přesouvat) do elektrického pole jiného nabitého tělesa se toto pole změní. Příčinou je přeskupení volných nabitých částic ve vodiči, nazývané elektrostatická indukce. Bez vlivu vnějšího pole jsou v nenabitém vodiči nosiče kladného i záporného náboje rovnoměrně rozloženy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 60x

Přitahování a odpuzování nabitých těles

19. duben 2012 | 15.13 | rubrika: Fyzikální děje

Již od starověku, přesněji od 6. století př. n. l., kdy řecký filozof Thales pozoroval přitažlivé síly, vznikající jako následek tření jantaru, jsou popsány projevy přitažlivých a odpudivých sil mezi zelektrovanými tělesy. Řecké slovo pro jantar je ήλεκτρον (elektron), toto slovo se posléze stalo zdrojem pro novější slovo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 40x

Fotoelektrický jev

13. únor 2012 | 15.07 | rubrika: Fyzikální děje

Fotoelektrický jev či fotoefekt je fyzikální jev, při němž jsou elektrony uvolňovány (vyzařovány, emitovány) z látky (nejčastěji z kovu) v důsledku absorpceelektromagnetického záření (např. rentgenové záření nebo viditelného světla) látkou. Emitované elektrony jsou pak označovány jako fotoelektrony a jejich uvolňování se označuje jako fotoelektrická emise (fotoemise).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 82x

Leidenfrostův jev

8. prosinec 2011 | 17.34 | rubrika: Fyzikální děje

Na styku kapaliny s vodorovnou stěnou, jejíž teplota značně převyšuje teplotu kapaliny, dochází k vypařování kapaliny, které je doprovázeno tzv. Leidenfrostovým jevem.

Kapalina vytváří drobné kuličky, které konají rychlý neuspořádaný pohyb, přičemž se odpařováním neustále zmenšují. To je vysvětlováno tím, že pod kuličkou vzniká

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Casimirův jev

15. listopad 2011 | 17.26 | rubrika: Fyzikální děje

Casimirův jev (Casimirův efekt, Casimirova síla) je projevem existence párů virtuálních částic ve vakuu. Nastává v případě, že se velmi blízko sebe ocitnou například dvě nenabité desky, které by se vzhledem k absenci náboje neměly navzájem silově ovlivňovat.

Dvě rovnoběžné nenabité desky se vzájemně přitahují malou, avšak

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 32x