Bromid sodný

16. červen 2012 | 18.07 | rubrika: Halogenidy

Bromid sodný (též známý jako sedoneural) je sůl s chemickým vzorcem NaBr, široce používaná jako antikonvulzivum a sedativum na konci 19. a začátku 20. století. Jeho účinek je způsoben bromidovým iontem (tzn. bromid draselný je obdobně účinný).Jedná se o bílou krystalickou látku, připomínající chlorid sodný a tající při vysoké teplotě. Je významným zdrojem bromidového

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 47x

Bromid rtuťný

15. červen 2012 | 16.20 | rubrika: Halogenidy

Bromid rtuťný je bílá, anorganická látka se vzorcem Hg2Br2, jedovatá sloučenina kyseliny bromovodíkové a rtuťi. Při zahřívání se uvolňuje brom, což zabarvuje látku do žluta. Tato látka funguje jako fluorescenční látka, v UV záření svítí oranžově. Existuje mimořádně vzácný nerost s podobným složením, Hg2(Br,Cl)2.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Bromid rtuťnatý

14. červen 2012 | 16.35 | rubrika: Halogenidy

Bromid rtuťnatý (HgBr2) je anorganická sloučenina, patří mezi halogenidy. Stejně jako chlorid rtuťnatý je vysoce toxický.

Tato bílá pevná látka se používá v laboratořích jako činidlo.

Bromid rtuťnatý je používán jako činidlo v Koenigs–Knorrově reakci.Také se používá

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Bromid kademnatý

13. červen 2012 | 15.23 | rubrika: Halogenidy

Bromid kademnatý (CdBr2) je krémově zbarvená krystalická iontová sloučenina (sůl) rozpustná ve vodě. Je zdraví škodlivý a vysoce toxický pro vodní organismy.

Bromid kademnatý se používá při výrobě fotografických filmů, v rytectví a litografii.

Bromid kademnatý se připravuje

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 4 (1x) | přečteno: 18x

Bromid hlinitý

12. červen 2012 | 17.02 | rubrika: Halogenidy

Bromid hlinitý (AlBr3) je chemická sloučenina, patří mezi halogenidy. Nejobvyklejší formou je dimer (Al2Br6), který je za normálních podmínek hygroskopická, krystalická pevná látka.

Je mírně toxický, LD50 je 1 598 mg/kg.

Bromid hlinitý

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 20x

Bromid fosforitý

11. červen 2012 | 14.14 | rubrika: Halogenidy

Bromid fosforitý je anorganická sloučenina se vzorcem PBr3, jeden z bromidů fosforu. Za běžných podmínek se jedná o bezbarvou kapalinu, která na vzduchu dýmá (protože podléhá hydrolýze vzdušnou vlhkostí) a pronikavě páchne. Široce se používá v laboratoři pro konverzi alkoholů na alkylbromidy.

PBr3 se

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 32x

Bromid fosforečný

10. červen 2012 | 14.21 | rubrika: Halogenidy

Bromid fosforečný je anorganická sloučenina se vzorcem PBr5, jeden z bromidů fosforu. Za běžných podmínek se jedná o reaktivní žlutou tuhou látku. V tuhé fázi má strukturu PBr4+ Br, v plynné fázi je však úplně disociován na PBr3 a Br2. Rychlé ochlazení této fáze na 15 K vede k vytvoření iontů [PBr4]+[Br3]-.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 41x

Bromid draselný

9. červen 2012 | 14.30 | rubrika: Halogenidy

Bromid draselný (KBr) je sůl široce používaná jako antikonvulzivum a sedativum

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 199x

Bromid zinečnatý

8. červen 2012 | 14.17 | rubrika: Halogenidy

Bromid zinečnatý (ZnBr2) je anorganická sloučenina, patřící mezi halogenidy.

Bromid zinečnatý může být připraven reakcí bromidu barnatého se síranem zinečnatým za vzniku nerozpustného síranu barnatého a bromidu zinečnatého nebo reakcí kovového zinku s kyselinou bromovodíkovou:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 20x

Bromid rubidný

7. červen 2012 | 15.06 | rubrika: Halogenidy

Bromid rubidný je anorganická sloučenina (halogenid) se vzorcem RbBr.

Existuje několik způsobů přípravy bromidu rubidného. Jedna z nich spočívá v reakci hydroxidu rubidného s kyselinou bromovodíkovou:

RbOH + HBr → RbBr + H2O.

Jiným

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 31x