Hydroxid zinečnatý

4. červen 2012 | 14.28 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid zinečnatý je bílá, práškovitá, anorganická chemická látka se vzorcem Zn(OH)2 (někdy záměrně zapsaná ZnO.H2O jakožto monohydrát oxidu zinečnatého). Tato látka je obsažena v několika vzácných minerálech, proto se pro průmyslové využití netěží, ale vyrábí.

Průmyslově se tato látka vyrábí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 55x

Hydroxid sodný

3. červen 2012 | 13.53 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid sodný je silně zásaditá anorganická sloučenina. Zastaralé triviální názvy této látky jsou natron nebo louh sodný. V potravinářství je označován kódem E524. V čistém stavu je to pevná bílá látka ve formě peciček, lístečků nebo granulí, silně hygroskopická a pohlcující oxid uhličitý ze vzduchu, čímž vzniká uhličitan sodný; proto musí být uchovávána v hermeticky

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 40x

Bromid barnatý

2. červen 2012 | 15.12 | rubrika: Hydroxidy

Bromid barnatý je anorganická sloučenina bromu a barya se vzorcem BaBr2. Podobně jako chlorid barnatý, také bromid se snadno rozpouští ve vodě a je toxický.

BaBr2 krystalizuje ve struktuře obdobné chloridu olovnatému, tvoří bílé orthorhombické krystaly, které navlhají.Ve vodných roztocích se chová jako

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 27x

Hydroxid měďnatý

2. červen 2012 | 13.55 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid měďnatý je sloučenina mědi, která je zde přítomna v oxidačním čísle II. Jeho vzorec je Cu(OH)2. Hydroxid měďnatý je bledě modrá rosolovitá látka. Některé formy hydroxidu měďnatého jsou prodávány jako stabilizovaný hydroxid měďnatý, ale pravděpodobně je to směs uhličitanu měďnatého CuCO3 a hydroxidu. Mají často zelenější barvu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 99x

Hydroxid lithný

30. květen 2012 | 15.18 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid lithný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem LiOH. Jedná se o silnou zásadu, podobně jako v případě ostatních hydroxidů alkalických kovů a kovů alkalických zemin, například hydroxidu sodného nebo draselného. Má podobu bílých hygroskopických krystalů. Je dobře rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu. Prodává se jako bezvodý nebo jako monohydrát.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 50x

Hydroxid vápenatý

27. květen 2012 | 14.10 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcemCa(OH

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Hydroxid strontnatý

26. květen 2012 | 13.50 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid strontnatý je anorganická sloučenina (hydroxid) se vzorcem Sr(OH)2. Jedná se o žíravinu. Vyskytuje se v bezvodé formě či jako monohydrát nebo oktahydrát.

Hydroxid strontnatý se vyrábí reakcí strontnatých solí se silnými hydroxidy, například:

Sr(NO3)2

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Hydroxid rubidný

25. květen 2012 | 16.42 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid rubidný (RbOH) je chemická alkalická sloučenina, která je tvořena jedním iontem rubidia a jedním iontem hydroxidu. Prakticky se s ním v přírodě nesetkáme. Tento hydroxid je jinak ve formě roztoku (50% nebo 99%) volně k dostání. Je velice žíravý.

Hydroxid rubidný se získává velice bouřlivou syntézou z oxidu rubidného,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Hydroxid olovnatý

22. květen 2012 | 14.25 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid olovnatý je anorganická sloučenina se vzorcem Pb(OH)2, patřící mezi hydroxidy. Jako ostatní rozpustné sloučeniny olova je toxický. Ačkoli se vyskytuje jako v podstatě jednoduchá sloučenina, není jisté, jestli je v pevném skupenství stabilní.
V praxi se tam, kde by se měl vyskytovat hydroxid olovnatý, setkáváme se zásaditým uhličitanem olovnatým

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 29x

Hydroxid cínatý

20. květen 2012 | 15.07 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid cínatý je anorganická sloučenina se vzorcem Sn(OH)2, cín se zde nachází v oxidačním čísle II.

Čistý Sn(OH)2 se připravuje reakcí (CH3)3SnOH s chloridem cínatým v aprotickém rozpouštědle:

2 Me3SnOH + SnCl2

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x