Poincarého věta

17. červen 2012 | 17.51 | rubrika: Matematika

Poincarého věta se vyjadřuje o charakterizaci (třírozměrného) povrchu čtyřrozměrné koule mezi třídimenzionálními varietami. Tvrdí, že každá uzavřená třírozměrná varieta, na které můžeme každou uzavřenou křivku převést na bod, je právě tímto povrchem čtyřrozměrné koule. Je pojmenována po francouzském matematikovi Henri Poincarém, který ji jako domněnku na začátku 20.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Clayův matematický ústav

17. červen 2012 | 16.35 | rubrika: Matematika

Clayův matematický ústav (anglicky Clay Mathematics Institute, zkratka CMI) vznikl díky dlouholetému přesvědčení jeho zakladatele, pana Landona T. Claye, že matematické znalosti je potřeba ohodnotit. Několikaleté diskuze s profesorem Arthurem Jaffem pomohly formovat Clayovy myšlenky, jak nejlépe podpořit rozvoj matematiky. Tyto diskuze měly za následek založení institutu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 86x

Geometrie v Současnosti

17. červen 2012 | 14.21 | rubrika: Matematika

Ve 20. století se geometrie nadále vyvíjela více paralelními směry. Geometrie jsou obvykle popisovány jako matematický prostor (hladká varieta nebo topologický prostor) a nějaká další struktura na něm. Převádění těchto struktur, které se často objevují v moderní fyzice, na univerzální Cartanovu definici geometrie, řeší tzv. problém ekvivalence, který se v různých podobách objevuje po celé dvacáté

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 51x

Geometrie ve Středověku

16. červen 2012 | 16.31 | rubrika: Matematika

Ve středověku rozvíjeli geometrii především Arabové. Vznikly trigonometrické tabulky a díky arabskému astronomovi al-Battánímu se objevily první poznatky sférické trigonometrie.Arabský filozof a matematik Thabit ibn Qurra v 9. století mimo jiné odvodil vzorec pro zobecněnou Pythagorovu větu, zahrnující i nepravoúhlé trojúhelníky.

Mnohé

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Geometrie ve Starověku

15. červen 2012 | 15.17 | rubrika: Matematika

Geometrické útvary patří vedle čísel k nejstarším zkoumaným předmětům matematiky, jednoduchou představu o některých z nich měli lidé zřejmě již v paleolitu, starší době kamenné.V neolitu se pak různé útvary staly základem geometrické ornamentiky na více místech světa.Další rozvoj přišel s nástupem prvních států v Mezopotámii a Egyptě, kde se poznatky o útvarech využívaly

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 27x

Matematika v 21. století

22. duben 2012 | 20.19 | rubrika: Matematika

V souvislosti s touto expanzí roste význam hledání mostů mezi jednotlivými podobory. Naprosto odlišně vypadají matematické struktury mohou mít silné společné vlastnosti, za pomoci kterých mohou jít vyřešit složité otázky v jedné struktuře převedením do druhé, ve které tak složité nebudou.

Pomocí právě popsané metody byla v

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Matematika dějiny teorie grafů a fraktálů-20.stol.

21. duben 2012 | 16.39 | rubrika: Matematika

Výrazného rozkvětu se dočkala teorie grafů. Na stavbu jejích základů zavdal již Euler, když v roce 1736 vyřešil problém mostů v Královci. Jako samostatná disciplína se však tato odnož kombinatoriky etablovala až v polovině dvacátého století. První kniha věnovaná teorii grafů vychází kupříkladu až v roce 1936.

Aplikačně jde

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Matematika v 20. století

19. duben 2012 | 16.32 | rubrika: Matematika

Ve dvacátém století se vyskytlo několik pozoruhodných případů nestandardního zacházení se základním matematickým nástrojem, důkazem. Vedle již zmíněného důkazu věty o čtyřech barvách, které počítač asistoval, vyskytly se pokusy o plně automatické dokazování vět. Počítač v nich dostane sadu axiomů zadaných symboly výrokové logiky a z nich vyvozuje stále složitější vlastnosti

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Matematika v 20. století-Informatika

18. duben 2012 | 16.32 | rubrika: Matematika

Do tohoto leptání matematického sebevědomí se krátce poté zapojil britský matematik Alan Turing, když negativně rozřešil tzv. "Entscheidungsproblem". Při této příležitosti vytvořil model Turingova stroje, čímž položil teoretické základy teorii složitosti a vůbec celé informatiky, nového odvětví matematiky zabývající se zejména algoritmizací.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 7x

Matematika v 20. století

11. duben 2012 | 15.14 | rubrika: Matematika

V dvacátých letech 20. století formuloval slavný německý matematik David Hilbert tzv. Hilbertův program. Ten měl za cíl vystavět matematiku na neotřesitelných logických základech, především na bezrozporné teorii množin. Na přelomu století se totiž nejlepší matematikové zabývali problém, jak se vyhnout paradoxům, které s sebou tehdejší příliš volné množinové definice,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x