Členění a dějny minojské civilizace

1. duben 2011 | 19.09 | rubrika: Mínojská civilizace

Arthur Evans rozdělil historii mínojské civilizace na 3 období s třemi podstupni, jiní autoři později přidali dělení na předpalácové, staré palácové a novopalácové období:

♣Raně mínojské období (předpalácové období) 2800 až 2000 př. n. l., je charakterizované rozpadem rodového zřízení, specializací řemesel, rozšířením

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 110x

Mínojská civilizace

1. duben 2011 | 16.46 | rubrika: Mínojská civilizace

Mínojská civilizace byla civilizace doby bronzové, která existovala na Krétě přibližně v období 2700 až 1450 př. n. l.. V době mezi lety 2000 - 1600 př. n. l. dosáhla největšího hospodářského a kulturního rozkvětu. Po roce 1450 př. n. l. došlo ke vpádu Achájů z řecké pevniny, kteří s sebou přinesli kulturu Mykénské civilizace a Mínojská civilizace tak

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 165x