Hydroxid barnatý

18. květen 2012 | 13.45 | rubrika: Oxidy

Hydroxid barnatý je sloučeninou barya, které je v něm na oxidačním čísle II+. Jeho vzorec je Ba(OH)2. Vzhledem je to bílá zrnitá či prášková látka. Jeho obvyklou obchodní formou je monohydrát. Vyskytuje se ale též

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Oxid xenoničelý

17. květen 2012 | 14.38 | rubrika: Oxidy

Oxid xenoničelý (XeO4) je žlutá krystalická silně nestabilní sloučenina vzácného plynu xenonu s kyslíkem. Molekula má tvar tetraedru. Oxid xenoničelý je jedním ze tří známých oxidů s prvkem v nejvyšším oxidačním čísle (ještě jsou známy oxid osmičelý a oxid rutheničelý).

Její explozivní rozklad nastává při teplotě

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 27x

Oxid osmičelý

16. květen 2012 | 14.20 | rubrika: Oxidy

Oxid osmičelý (OsO4) je sloučeninou kyslíku s osmiem, které v něm má oxidační číslo VIII. Samotný oxid osmičelý je jedním ze tří doposud známých oxidů s prvkem v nejvyšším oxidačním stavu (ještě jsou známy oxid rutheničelý a oxid xenoničelý).

Oxid osmičelý tvoří nažloutlé krystaly, má nízký bod tání, tavenina vře

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 66x

Oxid manganistý

15. květen 2012 | 14.03 | rubrika: Oxidy

Oxid manganistý (Mn2O7) je jedním z oxidů manganu. Oxidační číslo manganu ve sloučenině je sedm. Je anhydridem kyseliny manganisté

Je to jediný oxid kovového prvku, který je za normální teploty kapalný. Je to nestálá vysoce reaktivní kapalina. Její příprava a izolace je obtížná. Byla popsána poprvé roku

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 27x

Oxid uhlíkový

14. květen 2012 | 14.15 | rubrika: Oxidy

Oxid uhlíkový (CO3) je jedním z oxidů uhlíku, který je v něm přítomen v oxidačním čísle VI. Je nestabilní a existuje ve třech izomerech, označovaných jako Cs, D3h a C2v. Velmi rychle se rozpadá na oxid uhličitý a kyslík:

2 CO3 → 2 CO2 + O2.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 30x

Oxid sírový

13. květen 2012 | 13.58 | rubrika: Oxidy

Oxid sírový SO3 je jeden z oxidů síry, který je hlavní příčinou vzniku kyselých dešťů. Vyrábí se ve velkém množství jako prekurzor kyseliny sírové.

Průmyslově se připravuje oxidací oxidu siřičitého

2 SO2 + O2 → 2 SO3.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 117x

Oxid vanadičný

12. květen 2012 | 13.42 | rubrika: Oxidy

Oxid vanadičný (V2O5) je nejdůležitější oxid vanadu. Připravuje se tepelným rozkladem metavanadičnanu amonného:

2 NH4VO3 → V2O5 + 2 NH3 + H2O

Oxid vanadičný má žlutočernou barvu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 41x

Oxid fosforečný

11. květen 2012 | 15.22 | rubrika: Oxidy

Oxid fosforečný (P4O10) je anorganický oxid. Je to nejběžnější a nejdůležitější oxid fosforu. Vzniká hořením fosforu na vzduchu a vzhledem připomíná bílý prášek. Je dobře rozpustný v mnoha organických rozpouštědlech a je silně hygroskopický.

Molekula má adamantanoidní tvar, je tvořena čtyřmi šestičlennými

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 106x

Oxid dusičný

10. květen 2012 | 14.03 | rubrika: Oxidy

Oxid dusičný je jedním z pěti oxidů dusíku. Je to za běžných podmínek bezbarvá krystalická látka, která při teplotě okolo 30 °C sublimuje. Je anhydridem kyseliny dusičné. Lze ho připravit dehydratací kyseliny dusičné oxidem fosforečným. Při jeho reakci s vodou vzniká opět kyselina dusičná.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 103x

Oxid arseničný

9. květen 2012 | 14.10 | rubrika: Oxidy

Oxid arseničný (chemický vzorec As2O5 nebo lépe As4O10) je společně s oxidem arsenitým jedním ze dvou oxidů arsenu. Dimerní vzorec vyjadřuje skutečné složení molekuly oxidu arseničného, monomerní pouze poměr zastoupených prvků v molekule (stejnou strukturu vykazuje například i oxid antimoničný Sb4O10).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 21x