Atmosfera Země

5. říjen 2011 | 15.06 | rubrika: Planeta Země

Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78% dusíku a 21% kyslíku, se stopovým množstvím dalších plynů. Atmosféra chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a svou tepelnou setrvačností snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.

Atmosféra

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 28x

kryosféra

4. říjen 2011 | 16.05 | rubrika: Planeta Země

Termín "kryosféra" má své počátky v řeckém slově kryos, které označuje námrazu nebo ledový chlad. Označuje veškerý povrch planety Země, kde se voda nachází v pevném skupenství a zahrnuje mořský led, jezerní led, led na tekoucí vodě, sněhovou pokrývku, ledovce, ledové čepičky, ledové příkrovy a také trvale zmrzlou zem (např. permafrost). Kryosféra je nedílnou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 39x

Pedosféra

4. říjen 2011 | 14.48 | rubrika: Planeta Země

Pedosféra je půdní obal Země nacházející se na povrchu litosféry. Vzniká

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 48x

Hydrosféra

4. říjen 2011 | 14.02 | rubrika: Planeta Země

Hydrosféra (vodní obal Země) představuje soubor všeho vodstva Země – tj. povrchové vody, podpovrchové vody, vody obsažené v atmosféře a vody v živých organismech. Celkové zásoby vody na Zemi činí asi 1 385 989 600 km³, z toho sladká voda představuje 2,53 %. Ve světovém oceánu je obsaženo asi 96,54 % slané vody a 2,5% sladké vody.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 123x

Biosféra

3. říjen 2011 | 17.42 | rubrika: Planeta Země

Biosféra (též Živý obal Země) je část planety Země, kde se (byť i jen sporadicky a nepravidelně) vyskytují nějaké formy života. Zahrnuje část atmosféry (přibližně do výšky 18 km v oblasti tropů a 10 km v polárních oblastech), prakticky celou hydrosféru a povrch litosféry (do desítek metrů pod povrchem půdy, v případě výskytu jeskyní obývaných živými organismy až do

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 164x

Litosféra

3. říjen 2011 | 16.21 | rubrika: Planeta Země

Litosféra je pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště. Její tloušťka se pohybuje obvykle v rozpětí 70-100 km, extrémní hodnoty představují zhruba 2 km, kterých dosahuje na oceánské kůře, a 150 km, kterých dosahuje pod masívy horstev. Skládá se ze 7 velkých desek a 12 menších.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 19x