Pověsti o Bitvě na Moravském poli

18. říjen 2011 | 13.35 | rubrika: Pověsti

Na poměrně krátkou bitvu se o boji na Moravském poli rozšířilo překvapivé množství pověr. První zmiňuje, že Záviš z Falkenštejna v předvečer bitvy nabídl Přemyslovi pomoc za beztrestnost. Sám Falkenštejn se ovšem brzy po králově smrti ocitl v čele vítkovských čet, které znovu vedly útok na klášter Zlatou Korunu i na královské město České Budějovice. Druhá pověst mluví

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 34x

Pověsti ke Katedrále sv.Víta

13. říjen 2011 | 15.09 | rubrika: Pověsti

♣Když v r. 1378 umíral veliký císař a český král Karel IV., umíráček z věže katedrály začal zvonit sám od sebe a k němu se postupně připojily všechny české zvony. Karel to uslyšel a před smrtí zvolal: "Hle, dítky mé, již mne volá Pán Bůh, budiž s vámi na věky!"

♣Věštec řekl králi Václavu IV., že zemře

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 54x