Římská mythologie

20. únor 2012 | 18.00 | rubrika: Řím

Římská mythologie byla převzata od jiných národů, vznikla z řecké a etruské mytologie. Hlavními bohy byli původně řečtí a etruští bohové, kteří byli pouze přejmenováni. Mimo to každá domácnost uctívala své vlastní domácí bůžky (larés, penátés) a každý měl svého osobního ochranného ducha, génia. Svět začíná zrozením boha Ereba (Erebus, řecký Erebos) který povstal z prvotního

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 146x

Starověká římská pěchota

18. únor 2011 | 15.32 | rubrika: Řím

Starověká římská pěchota byla nejmocnější vojenskou silou své doby a byla hlavní bojovou složkou římské armády. Legie římských pěšáků porážely nepřátele od Británie až po Mezopotámii. Než se stala římská pěchota takto výkonnou, musela projít celou řadou reforem. Ze začátku své existence byl Řím silně ovlivněn keltskou kulturou a římští vojáci podle toho bojovali a byli tak i vyzbrojeni. V raném

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 232x