Kubismus

2. říjen 2011 | 18.04 | rubrika: Umělecké slohy

Kubismus bylo avantgardní umělecké hnutí, které pojímá výtvarné umění revolučním způsobem. Princip kubismu spočívá v jeho prostorové koncepci díla, předmět nezobrazuje jen z jednoho úhlu, ale z mnoha úhlů současně. Zároveň znamenal i obrovskou změnu v přístupu ke skutečnosti, nejen ve vidění, ale především v práci s realitou. Zobrazovaný předmět byl rozkládán až na

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 61x

Surrealismus

2. říjen 2011 | 16.39 | rubrika: Umělecké slohy

Surrealismus (výslovnost syrealismus) je evropský umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Snaží se o zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek.

První impulsy surrealismus dostal od André Bretona, jeho prudký rozvoj umožnil Salvador Dalí. Surrealismus je stále aktivní směr,

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 85x

Funkcionalismus

28. červenec 2011 | 17.03 | rubrika: Umělecké slohy

Funkcionalismus je architektonický sloh, který lze shrnout jednou větou takto: Forma následuje funkci. Funkcionalistické budovy jsou velice strohé, avšak ne neumělecké. Od konce 20. let do konce 70. let20. století

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 105x

Konstruktivismus

27. červenec 2011 | 15.06 | rubrika: Umělecké slohy

Konstruktivismus byl název pro architektonické a umělecké hnutí v Rusku, aktivní zejména po Říjnové revoluci (1917). Konstruktivismus zformoval ruský avantgardní umělec Vladimir Tatlin.

Směr zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty, účelnost stavby. Prolínal se s raným funkcionalismem. Na rozdíl od něj dává větší důraz

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 57x

Dadaismus

23. červenec 2011 | 15.17 | rubrika: Umělecké slohy

Dadaismus, též Dada, byl avantgardní umělecký směr vzniklý ve Švýcarsku. Mezi roky 1916–1923 byl velmi populární. Vznikl jako revolta skupiny umělců různých národností proti válečným hrůzám (část jeho představitelů se světové války osobně účastnila). Dadaismus byl prostředek jak vyjádřit zmatek a strach z války, zároveň však toto hnutí nehledalo žádná východiska

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 118x

Purismus

19. červenec 2011 | 16.32 | rubrika: Umělecké slohy

Purismus (z latinského purus čistý) je úsilí o stylovou čistotu v tvorbě. Architektonický purismus je reprezentován dvěma směry:

  • Historický:

Uplatňoval se v historizující architektuře a v obnově historických památek v 19. století. Je pro něj

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 19x

Art deco

18. červenec 2011 | 16.11 | rubrika: Umělecké slohy

Art deco je univerzální dekorativní styl, který se rozšířil především v Evropě a v USA ve 20. a 30. letech dvacátého století v průmyslu a řemesle. Nese rysy mnoha směrů, především kubismu, futurismu a secese.

Vznik tohoto stylu sahá do začátku 20. století, kdy byla ve Francii značně rozšířena secese

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 40x

Secese

13. červenec 2011 | 16.10 | rubrika: Umělecké slohy

Secese je jedním z uměleckých stylů přelomu 19. a 20. století. Podle některých názorů je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných slohů, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života. Vytvořila módu a životní styl na konci 19. a začátku 20. století, ať již vystupovala pod různými jmény v různých

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Symbolismus

28. červen 2011 | 16.08 | rubrika: Umělecké slohy

Symbolismus se zrodil ve francouzském básnictví na konci 80. let 19. století jako revolta proti Parnasu, ačkoliv měl již několik předchůdců (Baudelaire, Verlaine, Rimbaud a Mallarmé – potomní vůdce symbolistů). Básníci se snažili zachytit mystérium hlubšího života. Odpůrci byl symbolismus označován jako dekadence (= úpadek). Jeho znakem byl volný verš. Od roku

komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 20x

Naturalismus

27. červen 2011 | 13.41 | rubrika: Umělecké slohy

Naturalismus je způsob zobrazování světa s minimálním množstvím abstrakce či slohového zkreslení. Charakteristické jsou pro něj přesvědčivé efekty světla a povrchové struktury a evokování pocitů a nálad. Za renesance se v západním umění znovu objevil jako ústřední, dominující trend. Jeho první výraz lze nalézt v roce 1863, poslední 1935. Je aplikací přírodních věd (darwinismu)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 68x