Temná hmota

4. březen 2012 | 13.48 | rubrika: Zajímavosti z fyziky

Temná hmota je označení hypotetické formy hmoty. Její existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami. O povaze temné hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že temnou hmotu lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou "svítící"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Planckova konstanta

15. únor 2012 | 15.34 | rubrika: Zajímavosti z fyziky

Planckova konstanta h je jedna ze základních fyzikálních konstant. Jako fyzikální veličina má rozměr akce. Planckova konstanta byla poprvé zavedena Maxem Planckem, po němž nese jméno, jako konstanta vyzařovacího zákona černého tělesa.

Planckova konstanta vystupuje kromě vyzařovacího zákona černého tělesa např. v důležitých vztazích mezi energií E a frekvencí f fotonu:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 61x

Expozimetr

13. únor 2012 | 14.27 | rubrika: Zajímavosti z fyziky

Expozimetr je zařízení určující jas odraženého světla od zobrazované (fotografované nebo filmované) scény. Hodnota expozice je nezbytná pro správné nastavení clony a času expozice (rychlosti závěrky) fotoaparátu. Moderní přístroje mají většinou expozimetr integrovaný.

Používají se čtyři základní typy "expozimetrů":

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 24x

Sálání

12. únor 2012 | 13.29 | rubrika: Zajímavosti z fyziky

Sálání (záření, radiace) je fyzikální proces, při kterém látka emituje do prostoru energii ve formě elektromagnetického záření. Na rozdíl od přenosu tepla vedením nebo prouděním se může prostřednictvím sálání teplo přenášet i ve vakuu, tzn. bez zprostředkování přenosu látkovým prostředím.

Energie, která je sáláním vyzařována,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Cyklotron

8. prosinec 2011 | 13.31 | rubrika: Zajímavosti z fyziky

Cyklotron, jinak též cyklický vysokofrekvenční urychlovač slouží k urychlování těžkých nabitých částic pomocí vysokofrekvenčního elektrického pole. Používá se od roku 1930, kdy Ernest Orlando Lawrence postavil první funkční prototyp.

Konstrukce

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Laser

30. listopad 2011 | 16.25 | rubrika: Zajímavosti z fyziky

Laser (akronym z anglického Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tj. 'zesilování světla stimulovanou emisí záření') je optický zdroj elektromagnetického záření tj. světla v širším smyslu. Světlo je z laseru vyzařováno ve formě úzkého svazku; na rozdíl od světla přirozených zdrojů je koherentní a monochromatické. Princip laseru využívá zákonů kvantové

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Wilsonova mlžná komora

6. listopad 2011 | 13.42 | rubrika: Zajímavosti z fyziky

Wilsonova mlžná komora je fyzikálnípřístroj umožňující pozorovat dráhy elektricky nabitýchčástic. Částice prolétávající vzduchem obsahujícím podchlazené páry v něm zanechávají stopu v podobě vysrážených kapiček vody. Tyto stopy lze následně vyfotografovat.

Přístroj vynalezl Charles Thomson Rees Wilson počátkem 20. století,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 37x