Fridrich II. Veliký

14. červenec 2011 | 15.00 |

1712-1740-1786

Pruský král, současník a soupeř Marie Terezie. Vybudoval nejsilnější a nedisciplinovanější armádu v Evropě s výbornou jízdou a skvělým dělostřelectvem. Proslulý byl prušácký, vyčerpávající a nekonečný dril, při výcviku vojáků byly uplatňovány dokonce tělesné tresty. Fridrich II. uměl v bitvách výborně využívat terénu. Ve vztahu k vojákům se řídil heslem: "Kdyby moji vojáci začali myslet, nezůstal by v armádě nikdo".

V průběhu 7leté války (1756-63) Prusové dobyli Slezsko, kdysi součást českého království, s územním ziskem 41 500 km2, jedním milionem obyvatel a úrodnou, na nerosty bohatou oblastí.

Do sedmileté války o postavení v Evropě se zapojila kromě Pruska a Rakouska i Anglie a Francie a válka se přenesla do Anglie a francouzských kolonií v Americe (Kanadě). Anglie pak soustředila úsilí na dobytí Indie a Austrálie.

Fridrich II. byl schopný panovník, despotický, ale osvícený a vzdělaný, měl zájem o malířství, architekturu a literaturu. Sepsal historii své doby, stýkal se s Voltairem, hrál na flétnu a skládal hudbu, hlavně vojenské pochody. Povolil svobodu tisku a svobodu vyznání, zrušil mučení, podporoval rozvoj zemědělství a manufaktur, budoval zavodňovací a plavební kanály a silnice, staral se o chudé.

V pozdním věku zastával názor, že vydobytá vítězství jsou stejně katastrofální pro vítěze i poražené.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře