Světový fond na ochranu přírody

31. březen 2012 | 18.04 | rubrika: Zajímavosti

Světový fond na ochranu přírody (anglicky World Wide Fund for Nature, zkráceně WWF), dříve Světový fond divočiny (anglicky World Wildlife Fund), je mezinárodní nezisková organizace podporující ochranu divoké přírody. Ve svém znaku má ohroženou pandu velkou. Jejím hlavním cílem je budování takového světa, ve kterém budou lidé žít v harmonii s přírodou.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 39x

Hodina Země

31. březen 2012 | 16.29 | rubrika: Zajímavosti

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem divočiny (World Wildlife Fund, zkráceně WWF), která se pořádá poslední sobotu v březnu, při které domácnosti a podniky vypnou své osvětlení a elektrické spotřebiče po dobu jedné hodiny, za zvýšení informovanosti o změnách klimatu. Vůbec poprvé se tato akce konala v roce 2007 v Austrálii a o rok později

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Karcinogen

31. březen 2012 | 15.12 | rubrika: Chemické zajímavosti

Karcinogen je jakákoliv chemická látka, biologické agens (např. virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které vede k výskytu rakovinných nádorů.

Oficiální databázi karcinogenů vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), které je také kategorizuje podle míry vědeckých důkazů o souvislosti mezi vystavení danému faktoru

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Oxid kademnatý

31. březen 2012 | 13.35 | rubrika: Oxidy

Oxid kademnatý je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem CdO. Oxid kademnatý je jednou z nejvýznamnějších sloučenin kadmia. Krystalizuje do tvaru krychle stejně jako oxid sodný, s osmistěnnými kationy a aniony ve středu.

Obvykle jsou sloučeniny kadmia nalézány ve spojení s rudami zinku. Oxid kademnatý představuje běžný

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Test-ČJ:Brněnské hantec

31. březen 2012 | 12.34 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 97x

Kubické a bikvadratické rovnice

30. březen 2012 | 17.53 | rubrika: Matematika

Italský matematik Luca Pacioli zjistil, že rovnici x4 = a + bx2 lze řešit kvadratickou metodou, ale rovnice x4 + ax2 = b nebo x4 + a = bx2 nebyl schopen vyřešit. Scipione del Ferro zastával,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 42x

Dendrochronologie

30. březen 2012 | 16.31 | rubrika: Vědy

Dendrochronologie (z řeckého δένδρον - strom, χρόνος - čas a λογία - věda) je vědecká metoda datování založená na analyzování letokruhů dřeva. Umožňuje určit stáří dřeva s přesností na kalendářní rok. Nejdelší známá souvislá řada jde asi 11 000 let do minulosti. Metoda posloužila také pro přesnější

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Sv. Bonifác II.

30. březen 2012 | 15.09 | rubrika: Papežové

Bonifác II. († 532) byl římským papežem od roku 530 (uvádí se 22. září) do roku 532 (uvádí se 17. říjen). Pocházel z ostrogótských předků. Byl vybrán již svým předchůdcem Felixem III. a dosazen s podporou ostrogótského krále, nikdy nebyl řádně zvolen. Proti němu byl postaven vzdoropapež Dioscuros, který však velmi záhy zemřel.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Oxid beryllnatý

30. březen 2012 | 13.46 | rubrika: Oxidy

Oxid beryllnatý (BeO) je bílý, zejména při vdechnutí prudce jedovatý prášek, nebo čirá, ve vodě nerozpustná krystalická látka. Má tvrdost 9 podle Mohse, stejně jako korund-safír

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Minecraft-Jak vznikají Creepeři

30. březen 2012 | 10.05 | rubrika: Videa z Minecraftu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Matematika v novověké Evropě

29. březen 2012 | 18.05 | rubrika: Matematika

Na počátku 16. století překročila evropská matematika rámec znalostí, které byly vytvořeny v antickém Řecku a národy orientu. Až do přelomu 16. a 17. století měla matematika jako předmět svého zkoumání hlavně kvantitativní veličiny a neměnné geometrické útvary. Scipio Del Ferro a jeho žáci na univerzitě v Bologni vytvořili teorii, která vedla k obecnému řešení kubické rovnice. V 15. století ovládali

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Demografie

29. březen 2012 | 16.34 | rubrika: Vědy

Demografie (démos - lid graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací. Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce, tedy přirozený proces obnovy obyvatelstva důsledkem rození a vymírání. Procesy demografické reprodukce jsou úmrtnost (též mortalita), nemocnost,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Sv. Hormisdas

29. březen 2012 | 15.08 | rubrika: Papežové

Svatý Hormisdas (narozen ve Frosinone, zemřel 523) byl římským biskupem (papežem) od 20. července 514 do roku 523 (uvádí se 19. červenec). Zvolen byl jako římský diakon a vdovec, z manželství předcházejícího jeho pontifikátu vzešel syn, pozdější papež sv. Silverius (536–537). Zachovala se od něj stovka listů a úředních listin, hlavně ve sbírce Collectio Avellana.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Oxid barnatý

29. březen 2012 | 13.37 | rubrika: Oxidy

Oxid barnatý (BaO) je oxidem barya, kde je baryum v oxidačním stavu II. Je to anhydrid hydroxidu barnatého.
Chemický generátor kyslíku (používá se například v dopravních letadlech - poskytuje kyslík v nouzových situacích (pokles tlaku v prostoru pro cestující)). Funguje na bázi katalytického rozkladu chlorečnanu sodného. Jako katalyzátor se obvykle používá železný prášek. Při rozkladu vzniká

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 20x

Test-ČJ:Rozbor

29. březen 2012 | 10.17 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Daktyloskopie

28. březen 2012 | 17.25 | rubrika: Vědy

Daktyloskopie (též dermatoglyfika) je nauka o kožních papilárních liniích na prstech, dlaních a ploskách nohou. Průběh těchto linií je pro jedince charakteristický a do jisté míry dědičný. Tato jedinečnost je v kriminalistice využívána pro identifikaci osob.

K prvním vědcům kteří začali studovat papilární linie patřil Jan

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 42x

Květák

28. březen 2012 | 16.35 | rubrika: Ovoce a zelenina

Květák neboli lidově karfiol (Brassica oleracea convar. botrytis) je oblíbenou košťálovou zeleninou, kterou člověk získal vyšlechtěním divoké brukve zelné (stejně jako např. kedluben, zelí či kapustu). V případě květáku využíváme jako zeleninu zdužnatělé květenství.

Úspěch odvisí kromě fyzikálních podmínek především od výsevu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Sv. Gelasius I.

28. březen 2012 | 15.17 | rubrika: Papežové

Svatý Gelasius I. († 19. listopadu 496) byl papežem od 1. března 492 až do své smrti 19. listopadu 496. Byl třetím a zatím posledním papežem afrického původu. Gelasius byl taktéž plodný autor, jež je řazen mezi antiku a raný středověk. Gelasius byl blízkým pomocníkem předešlého papeže Felixe II., především při tvorbě papežských dokumentů. Období, kdy byl papežem,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Matematika v Evropě

28. březen 2012 | 14.10 | rubrika: Matematika

V období středověku matematika, stejně jako ostatní vědy, v Evropě upadá. Někteří myslitelé a církevní matematici přesto dospěli k jistým důležitým výsledkům. Mikuláš Oresme (druhá polovina 14. století) studoval ze záliby mocniny s lomenými exponenty, ale hlavně napsal práci, v níž se zabývá závislostí mezi veličinami. Nanáší závisle proměnnou (latitudo — šířku)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Testy:ČJ-i/y

28. březen 2012 | 09.34 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Cytologie

27. březen 2012 | 18.17 | rubrika: Vědy

Cytologie (řecky kytos - buňka + lat. logos - věda), též buněčná biologie je věda zabývající se studiem buněk. To zahrnuje anatomii buněk a jejich strukturních komponent, jejich fyziologii, vlastnosti a chování ve vztahu k životním funkcím organismu jemuž náleží a především pak buněčný cyklus, dělení a smrt buňky.

Cytologie

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Matematika v Islámu

27. březen 2012 | 16.24 | rubrika: Matematika

Arabská matematika byla nejvíce ovlivněna matematikou mezopotámskou, řeckou a indickou. Z indické matematiky převzala zápis čísel a algoritmy pro písemné počítání, z řecké matematiky abstraktní geometrii a myšlenku axiomatické výstavby matematiky, z mezopotámského a egyptského světa převzala tradici numericky náročných výpočtů a především důraz na užití matematiky v praktickém životě. Desítkový

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Oxid sodný

27. březen 2012 | 15.06 | rubrika: Oxidy

Oxid sodný (Na2O) je jediný oxid sodíku.
Je to za normálních podmínek bílá krystalická látka.Její krystaly, podobně jako krystaly všech oxidů alkalických kovů, mají tzv. antifluoritovou strukturu, což znamená, že pozice aniontů a kationtů v krystalové mřížce jsou zcela obrácené, než je tomu u fluoridu vápenatého (CaF2). Sodíkové kationty tvoří

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 54x

Zajímavosti

27. březen 2012 | 13.27 | rubrika: Zajímavosti

V době dospívání nechali Lou Reeda jeho rodiče léčit na psychiatrii, kde byl podroben elektrošokům.

Strana Baas vládne v Sýrii od roku 1963, tedy již téměř 50 let.

Daleko za oběžnou dráhou Neptunu obíhají tzv. oddělená tělesa, která se ani při svém největším přiblížení ke Slunci

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Test-ČJ:Doplň y/i

27. březen 2012 | 09.35 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Cytogenetika

26. březen 2012 | 16.59 | rubrika: Vědy

Cytogenetika je podobor genetiky zabývající se buňkou a jejími strukturami. Hlavními oblastmi jejího zájmu jsou buněčné organely a struktury přímo související s přenosem a expresí genetické informace (jádro, nukleoid, ribozóm, semiautonomní organely, chromozómy, plasmidy atd.), zvláštní důraz se klade na chromozómy, plasmidy a DNA semiautonomních organel a prokaryot.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Sv. Felix II.

26. březen 2012 | 16.26 | rubrika: Papežové

Svatý Felix II. (někdy též Felix III., pokud autor započítává do pořadí i vzdoropapeže Felixe II.; narozen v Římě, zemřel 492) byl římským papežem od 13. března 483 do roku 492 (udává se 1. březen). Za jeho pontifikátu došlo k prvnímu velkému střetu mezi papežem a konstantinpolským patriarchou Akakiem kvůli pokusu byzantských vládnoucích kruhů o smíření s monofyzity Oba se navzájem (řečeno v dnešním jazyce) vzájemně exkomunikovali. tzv. Akakiánské schizma) trvalo do roku 519.

Soubor:Felix3.jpg

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Kaki

26. březen 2012 | 14.58 | rubrika: Ovoce a zelenina

Kaki, tomel, churma, někdy také kakichurma nebo jam, anglicky nebo německy také asijský nebo japonský persimmon, sharonské ovoce, korejské mango, medové jablko nebo čínská švestka je plod ovocného stromu tomelu japonského (Diospyros kaki) z čeledi ebenovitých. Botanický název druhu (Diospyros) znamená "Diovo ovoce". Sharon fruite je obchodní značka pro ovoce,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 49x

Oxid thallný

26. březen 2012 | 14.00 | rubrika: Oxidy

Oxid thallný (Tl2O) je černý hygroskopický prášek tající při teplotě 300 °C, v tavenině silně leptajícísklo.

S

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 13x

Testy:ČJ-i/y

26. březen 2012 | 09.49 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Sv. Lev I. Veliký

25. březen 2012 | 18.06 | rubrika: Papežové

Svatý Lev I. Veliký (okolo 400, Toskana10. listopad461,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Hydrolýza

25. březen 2012 | 16.32 | rubrika: Chemické děje

Hydrolýza je rozkladná reakce, při které se spotřebovává voda (při každém kroku jedna molekula); např. celulóza se při hydrolýze štěpí na kratší řetězce - až na monomery. Patří do skupiny solvolytických reakcí.

Hydrolýza kovových solý:

Iontykovů

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 89x

Oxid stříbrný

25. březen 2012 | 15.08 | rubrika: Oxidy

Oxid stříbrný je chemická sloučenina s chemickým vzorcem Ag2O. Je to hnědočerný prášek, který bývá často používán pro přípravu ostatních sloučenin stříbra. Připravuje se nejsnadněji srážením roztoku dusičnanu stříbrného hydroxidem, kdy se vznikající hydroxid stříbrný okamžitě rozpadá za vzniku oxidu.

Připravit ho

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 52x

VC Malajsie-Sergio Pérez dojel druhý

25. březen 2012 | 13.28 | rubrika: Novinky

MexicoDnes dopoledne se jela Velká cena Malajsie,které se zůčastnil i Mexičan Sergio Pérez, který se umístil na skvělém druhém místě hned za Fernardem Alonsem, se kterým celý závod skvěle soupeřil.Na začátku startoval na devátém místě, ale během chvíle se mu podařilo dostat se na druhou pozici za již zmiňovaného Fernarda Alonsa, za kterým po velkou část závodu jel.Poté okolo 40 kola se mu konečně podařilo Fernanda Alonsa předjet a díky tomu se dostal na první místo.Jenomže tam moc dlouho navydržel, protože na začátku závodu pršelo a on měl stále pneumatiky do deště a tak musel zajet do boxu a poté ho Alonso předjel.V 47 kole se mu dokonce podařilo mít nejlepší čas kola, ale to stejně moc nepomohlo.Jenže poté okolo 50 kola se mu podařilo sthovat náskok i pod jednu sekundu a to také díky DRS.Jenomže poté v 50 kole byl moc horlivý a v zatáčce to přehnal s rychlostí a tím dostal Alonso opět náskok přes 5 sekund.Serchio stále náskok stahoval, ale stejně nakonec dojel druhý, ale myslím si že kdyby jeli ještě pár kol, tak by už asi Alonsa předjel.Ale hlavní je, že dojel Sergio druhý, což je pro jeho stáj skvelý výsledek.Snad se mu tak bude dařit i nadále.

File:Sergio Perez 2011 Malaysia FP1.jpg
 

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x)

Bastardi 2

25. březen 2012 | 09.46 | rubrika: Komedie

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Botanika

24. březen 2012 | 17.27 | rubrika: Vědy

Botanika neboli rostlinopis či fytologie je přírodní věda spadající do velkého okruhu věd biologických. Zkoumá tu část přírody, kterou označujeme termínem flóra, tedy rostliny a vše, co s nimi souvisí. V rámci botaniky můžeme rozlišit další specializovanější vědní obory, jako geobotanika, fytogeografie, morfologie rostlin, paleobotanika, fyziologie, systematika, ekologie, anatomie rostlin a podobně.

Floristika

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Sv. Sixtus III.

24. březen 2012 | 16.44 | rubrika: Papežové

Svatý Sixtus III. († 19. srpna 440) byl papež katolické církve od 31. října 432 do 18. srpna 440.

Velmi horlivě usiloval o obnovení míru a jednoty ve východní církvi. V Římě podnítil čilý stavební ruch a vysloužil si tím nehynoucí slávu. Dal přestavět Libeirovu baziliku Panny Marie Větší na Esquilinu. Také nechal postavit

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Kedluben

24. březen 2012 | 15.32 | rubrika: Ovoce a zelenina

Pěstuje se pro svou stonkovou hlízu, bulvu, buď světle či tmavě zelenou nebo červenou. Jíst se mohou také i povařené mladé listy. Jsou rostliny rané i pozdní. Nejčastější vadou je dřevnatost a pukání, hlavně při nepravidelné zálivce. Pro rychlení se používá pěstování ve foliových krytech.Při její přípravě nezapomínáme ani na malé středové lístečky, které jemně nakrájené

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Oxid rubidný

24. březen 2012 | 14.29 | rubrika: Oxidy

Oxid rubidný je chemická sloučenina s vzorcem Rb2O. Oxid rubidný reaguje velmi prudce s vodou, proto se v přírodě nevyskytuje. Obsah rubidia v minerálech

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Test-ČJ:Význam slov

24. březen 2012 | 13.39 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 19x

Kokos

23. březen 2012 | 17.58 | rubrika: Ovoce a zelenina

Kokosový ořech je druh ovoce, dutý nepukavý plodkokosovníku ořechoplodého s tvrdou skořápkou na povrchu, bílou dužninou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Biotechnologie

23. březen 2012 | 16.36 | rubrika: Vědy

Biotechnologie jsou technologie založené na využívání poznatků z biologie, využívá se v zemědělství, potravinářství a medicíně. Jedná se především o využívání nižších organizmů.

Existuje mnoho definic z nichž nejvýstižnější se zdá tato formulovaná Organizací spojených národů v Dohodě o biologické diverzitě:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 18x

Sv. Celestýn I.

23. březen 2012 | 15.14 | rubrika: Papežové

Svatý Celestýn I. († 27. července 432) byl papež katolické církve od 10. září 422 do 27. července 432.

O jeho mládí nemáme prakticky žádné zprávy. Jeho otec měl být Říman a jmenovat se Priscus. Určitou dobu prý žil v Miláně se sv. Ambrožem. Nejstarší zmínka o něm pochází z dokumentu o Inocencovi I., kde se o něm mluví

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Oxid draselný

23. březen 2012 | 13.45 | rubrika: Oxidy

Oxid draselný (K2O) je sloučenina draslíku a kyslíku. Tato světle žlutá pevná látka, nejjednodušší oxid draslíku, se vyskytuje jen zřídka a je velmi reaktivní. Některé komerční výrobky, například hnojiva nebo cementy, se hodnotí podle procentního obsahu ekvivalentu K2O.

Oxid draselný se vyrábí reakcí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 66x

Test-ČJ:K.J.Erben:Polednice

23. březen 2012 | 09.43 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Sierra Madre Occidental

22. březen 2012 | 17.36 | rubrika: Hory a pohoří

Sierra Madre Occidental je pohoří v Mexiku a jihozápadních Spojených státech amerických. Táhne se podél pobřeží Tichého oceánu v délce 1500 km z Arizony přes mexické státy Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes a Guanajuato, kde se spojuje s pohořím Eje Volcánico. Rozlohou 289 000 km² zabírá šestinu mexického území.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 13x

Oliva

22. březen 2012 | 16.30 | rubrika: Ovoce a zelenina

Oliva je plodem olivovníku, jehož kolébkou je Asie. Dnes se s ním běžně setkáme ve středozemních oblastech Evropy. Kromě zelených oliv, které se sklízejí na podzim, existují i tmavé olivy sklízené začátkem prosince. Nejde o odlišnou odrůdu. Zelené olivy jsou jen nezralou formou oliv tmavých.

Vyrábí se z nich velmi kvalitní

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Registrační číslo CAS

22. březen 2012 | 15.07 | rubrika: Chemické zajímavosti

Registrační číslo CAS je jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny. Bylo zavedeno redakcí světově nejrozšířenějšího chemického referátového časopisu Chemical Abstracts, vydávaného Americkou chemickou společností (American Chemical Society). Chemical Abstracs Service udržuje databázi chemických

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Oxid lithný

22. březen 2012 | 14.14 | rubrika: Oxidy

Oxid lithný (Li2O) je sloučenina lithia a kyslíku. Tvoří bílou porézní hmotu o hustotě 2,013 g/cm³. Je to nejstálejší z oxidů alkalických kovů a vzniká také jako hlavní produkt při spálení kovu na vzduchu. Bývá však znečištěn peroxidem lithným (Li2O2). Čistý Li2O lze získat zahříváním hydroxidu, uhličitanu nebo dusičnanu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Testy:ČJ-Příčestí minulé

22. březen 2012 | 09.51 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 29x

Sv. Zosimus

21. březen 2012 | 18.17 | rubrika: Papežové

Svatý Zosimus (zemřel 26. prosince 418) byl papež katolické církve od 18. března 417 do 26. prosince 418.

Podle Liber Pontificalis byl Zosimus Řek, syn Abrama. Podle některých by to mohlo naznačovat židovský původ. Traduje se, že byl žákem sv. Basilia.

Vydal řadu formálních nařízení.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Zajímavosti

21. březen 2012 | 16.32 | rubrika: Zajímavosti

Hinduistický chrám (mandir) v komplexu Akšardham nacházejícím se v Novém Dillí je

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Sierra Madre de Chiapas

21. březen 2012 | 15.23 | rubrika: Hory a pohoří

Pohoří Sierra Madre de Chiapas (známé též jako "Cordillera Central", v Guatemale také pouze jako "Sierra Madre") je pohoří ve Střední Americe, které se rozprostírá na jihovýchodě Mexika (státChiapas), v Guatemale, Salvadoru a částečně zasahuju na západ Hondurasu. Jedná se o nejvyšší pohoří ve středoamerickém regionu, které vytváří rozsáhlý horský

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Oxid chlorný

21. březen 2012 | 14.10 | rubrika: Oxidy

Oxid chlorný,Cl2O, je nestabilní chemická sloučenina. Je to oxid jednomocného chloru. Za laboratorní teploty je to hnědožlutý plyn a po ochlazení pod teplotu varu se změní v hnědočervenou explozivní kapalinu. Je to anhydrid kyseliny chlorné.

Vzniká jako nestabilní produkt rozkladu chlornanu vápenatého. Ve vyšších

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 18x

Testy:ČJ-Pravopis

21. březen 2012 | 10.18 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x) | přečteno: 16x

Hruška

20. březen 2012 | 17.23 | rubrika: Ovoce a zelenina

Hruška je ovoce, plod hrušně, který je malvice. Plody vyšlechtěných odrůd jsou jedlé a chutné.

Tyto šťavnaté plody vyšlechtěných odrůd se podle doby dozrávání respektive sklizně dělí na letní, podzimní a zimní. Přičemž letní jsou nejméně trvanlivé a zimní naopak vydrží nejdéle. Hrušky je možno skladovat, nevydrží ale tak dlouho

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Bionika

20. březen 2012 | 16.31 | rubrika: Vědy

Bionika je hraniční obor, systematicky zaměřený na uplatňování poznatků ze studia živých organismů a jejich struktur při vývoji nových technologií.

Tento relativně mladý interdisciplinární vědní obor vznikl na přelomu 50. a 60. let především zásluhou kvalitativně nového rozvoje v biologii, který byl umožněn prudkým vývojem

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 8x

Sv. Inocenc I.

20. březen 2012 | 15.16 | rubrika: Papežové

Svatý Inocenc I. (zemřel 12. března 417) byl papež katolické církve od 21. prosince nebo 22. prosince 401 do 12. března 417. Jak se píše v Liber Pontificalis, byl synem Inocence z Albana; podle jeho současníka Jeronýma byl ale jeho otcem papež Anastasius I. (399–401), po jehož smrti nastoupil hned druhý den do úřadu díky jednomyslné podpoře kléra i laiků (narodil

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Sierra Madre Oriental

20. březen 2012 | 13.44 | rubrika: Hory a pohoří

Sierra Madre Oriental (Východní Sierra Madre) je pohoří na východě Mexika, částečně zasahuje i na jihovýchod Texasu. Táhne se zhruba 1 350 km ve směru sever-jih paralelně k pobřeží Mexického zálivu. Prochází mimojiné přes státy Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala. Přibližně na území státu Puebla se pohoří setkává s pohořím Cordillera

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Test-ČJ:Doplň do slov i/y

20. březen 2012 | 09.41 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Biologie

19. březen 2012 | 17.22 | rubrika: Vědy

Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda - tedy životověda - věda zkoumající život) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí, od chemických dějů v organismech probíhajících na úrovni atomů a molekul, až po celé ekosystémy – tedy společenstva mnoha populací různých organismů a jejich vzájemné vztahy i

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Sv. Siricius

19. březen 2012 | 16.30 | rubrika: Papežové

Svatý Siricius (zemřel 26. listopadu 399) byl papežem katolické církve od 11. prosince 384 do 26. listopadu 399. Byl prvním římským biskupem, který oficiálně začal používat titul papež. Na počátku jeho pontifikátu v Římě působil jako vzdoropapež Ursinus.

Siricius vysvětil roku 390 chrám sv. Pavla za hradbami, který rozšířil císař Valentinianus II. v pětilodní basiliku. Místo posledního odpočinku nalezl v katakombách sv. Priscilly.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Oxid měďný

19. březen 2012 | 15.08 | rubrika: Oxidy

Oxid měďný (Cu2O) je jedním ze tří oxidůmědi. Vyskytuje se v červeném minerálukupritu. Vzniká zahříváním mědi na vzduchu nebo v proudu kyslíku. Pro jeho vznik stačí nižší teplota než v případě oxidu měďnatého.Lepší metodou přípravy je redukce alkalických roztoků měďnatých solí hydrazinem nebo cukrem.

2 CuSO4.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 131x

Kapusta

19. březen 2012 | 13.43 | rubrika: Ovoce a zelenina

Kapusta neboli brukev je košťálová dvouletá zelenina. Prvním zmínky z historie kapusty jsou ze Středozemní kultury. Kapustu pěstovali již Egypťané, kteří znali jednoduché druhy kapusty. Dále se pak v historii lidstva kapusta objevuje koncem středověku. V 16. a 17. století už se vědělo o kapustě a jejích blahodárných účincích na lidský organismus. V té době už se

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Testy:ČJ-Větné členy

19. březen 2012 | 10.13 | rubrika: Český jazyk-Testy
komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x) | přečteno: 73x

Kameňák 3

18. březen 2012 | 18.02 | rubrika: Kameňák

A jsme znovu v Kameňákově. Den tu začíná jako vždycky. V ložnici Pepy a Vilmy. Jen výhled z balkonu je té neděle pro Pepu překvapivý. Policejní náčelník k nemalému údivu zjišťuje, že se do sousedství nastěhovala početná cikánská rodina, a tak Vilma s Julčou musí neprodleně nastoupit na hodiny karate a bojových cviků.

Jenže lekce s Oldou opravdu nejsou o sebeobraně. Za lordem a lady přijíždí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Kameňák 2

18. březen 2012 | 16.25 | rubrika: Kameňák

Kameňák 2, inspirovaný opět známými i méně známými "kamennými" vtipy, přímo navazuje na první díl.

Ten končil vytrysknutím modrého "erektivního" pramene ze skály na zámku, v jihočeském Kameňákově. Jeho zázračný vliv způsobí v městečku nebývalý poprask a blahodárnou sílu pozná i stará Kropáčková. Jak náhle se však pramen objevil, tak i zmizel. Ale ztratil se opravdu?

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 33x

Kameňák:Hlášky

18. březen 2012 | 14.53 | rubrika: Kameňák

(Pepíček dostal návrh na trojku z chování.)
Pepa Novák: A za co?
Pepíček: Jsem kouřil na záchodě.
Pepa Novák: Nekecej, za to já měl vždycky dvojku.
Pepíček: No jo, jenomže ty jsi nepoblil učitelku.
 

Rodeo: My se spolu nebavíme, má

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 124x

Kameňák

18. březen 2012 | 13.30 | rubrika: Kameňák

Další česká bláznivá komedie z dílny režiséra Zdeňka Trošky, jak je u něj zvykem, opět z jihočeského prostředí. Film odehrávající se v poklidném jihočeském městečku je od podlahy až po strop nacpán nejznámějšími kameňáky a různými gagy. Ústřední postavy tvoří typická česká rodina Novákovic v čele s tatínkem Pepou (Václav Vydra), mámou Vilmou (Jana Paulová) a dvěmi vyvedenými ratolestmi, Julií a

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Rolling Stones-Satisfaction

18. březen 2012 | 12.32 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Biologická psychologie

17. březen 2012 | 17.34 | rubrika: Vědy

Biologická psychologie (také jako fyziologická psychologie, psychobiologie nebo behaviorální neurověda) je jednou ze základních disciplín psychologie a také jedním ze současných klíčových přístupů. Zabývá se rolí fyziologických faktorů při konstituování psychických jevů, fyziologickými determinantami psychiky. Řeší otázky jako "Existují v mozku centra pro vnímání

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 28x

Sv. Damasus I.

17. březen 2012 | 16.32 | rubrika: Papežové

Svatý Damasus I. (asi 304, pravděpodobně v Hispánii - 11. prosinec 384) byl papež katolické církve od 1. října 366 do 11. prosince 384. Papežem se stal v neklidné době uprostřed vnitrocírkevních sporů.

Za Damasova života došlo k několika zásadním politickým událostem:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 2x

Chřest

17. březen 2012 | 15.10 | rubrika: Ovoce a zelenina

Chřest lékařský (Asparagus officinalis), lidově též "špargl", je druh jednoděložné rostliny z čeledi chřestovité (Asparagaceae). V některých starších taxonomických systémech byl řazen do čeledi liliovité v širším pojetí (Liliaceae s.l.).

Jedná se o vytrvalou, asi 40-150 cm vysokou, bylinu s krátkým dřevnatým oddenkem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Grapefruit

17. březen 2012 | 13.48 | rubrika: Ovoce a zelenina

Grapefruit, někdy zkráceně grep (botanicky Citrus paradisi nebo Citrus × paradisi), je subtropická dřevina pěstovaná pro své citrusové plody stejného názvu.

Grapefruit byl poprvé objeven na ostrově Barbados v Karibském moři, odkud byl odvezen do Ameriky. Grep se pak pěstoval jako okrasná rostlina, jako ovoce je však populární až od 19. století. Dnes známe čtyři barevné formy: bílý,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Test-ČJ:Větné členy

17. březen 2012 | 09.26 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1.5 (2x) | přečteno: 71x

Biokybernetika

16. březen 2012 | 18.09 | rubrika: Vědy

Biokybernetika (z řeckých βίο, život a κυβερνητική, kormidelník), též biologická kybernetika, je aplikací kybernetiky v přírodních vědách, např. ve fyziologii, ve farmakologii nebo v neurovědách. Biokybernetika hraje klíčovou roli v systémové biologii, které se snaží zahrnout různé úrovně informací

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Jack-o'-lantern

16. březen 2012 | 16.27 | rubrika: Zajímavosti

Jack-o'-lantern je svítilna používaná o svátku Halloween, dnes typicky vyřezaná z dýně a zevnitř osvětlená svíčkou. Původně byla lucerna (angl. "lantern") vyřezávána z tuřínu, brambor nebo červené řepy a se svítícími uhlíky nebo svíčkou uvnitř. Tyto lucerny představovaly duše zemřelých milovaných bytostí a bývaly umístěny v oknech nebo na verandách, aby vítaly

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 109x

Halloween

16. březen 2012 | 15.05 | rubrika: Zajímavosti

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a "koledují" o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu aj. Halloween

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Dýně

16. březen 2012 | 13.42 | rubrika: Ovoce a zelenina

Dýně je lidový název nejčastěji pro tykev turek (nazývanou také dýně obecná, latinsky: Cucurbita pepo, nejčastěji varieta pepo) nebo tykev velkoplodou (nazývanou také dýně velkoplodá, latinsky: Cucurbita maxima).Jedná se nejčastěji o zeleninu oranžové barvy z čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae).Jedná se o jednoletou popínavou rostlinu původem z Latinské Ameriky.Do Evropy

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Test-ČJ:Slovní druhy 3, 7, 8

16. březen 2012 | 09.57 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Sv. Julius I.

15. březen 2012 | 18.14 | rubrika: Papežové

Julius I. byl papežem mezi lety 337 a 352.

Po velmi krátké vládě a smrti papeže Marka zůstal papežský stolec z neznámých důvodů po čtyři měsíce uprázdněný. Teprve 6. února 337 byl zvolen novým papežem Julius I.

Papež Julius I. se narodil v Římě a jeho otec se jmenoval Rusticus. Je

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 24x

Bioinformatika

15. březen 2012 | 16.21 | rubrika: Vědy

Bioinformatika je vědní disciplína, která se zabývá metodami pro shromážďování, analýzu a vizualizaci rozsáhlých souborů biologických dat, zejména dat molekulárně-biologických.

Předmětem zájmu a používanými metodami se bioinformatika prolíná s dalšími příbuznými obory, např. molekulární biologií, genomikou, proteomikou, genetikou, výpočetní biologií, matematickou biologií, systémovou biologií,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Matematika v Číně

15. březen 2012 | 15.10 | rubrika: Matematika

Čína byla až do 14. století v oblasti matematiky nejrozvinutější zemí světa. Např. Pythagorova věta byla zapsána v čínské matematické knize z 2. století př. n. l. V další důležité čínské matematické knize z 1. století jako první na světě byl objasněn pojem o záporném čísle a principy přičítání, odčítání, čínský matematik Zu Chongzhi určil v 5. století s velkou přesností hodnotu Ludolfova čísla. Dostal se k číslu 3,141 592 6 (π = 3,141 592 7). Jakou metodu přesně použil není známo.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Granátové jablko

15. březen 2012 | 13.49 | rubrika: Ovoce a zelenina

Granátové jablko je aromatické ovoce se sladkokyselou chutí, plod granátovníku obecného (Punica granatum, jiný název marhaník granátový). Granátovníky jsou menší stromy rostoucí hlavně ve Středozemí.

Granátové jablko je až 12 cm v průměru velký plod se zakulaceným šestiúhelníkovým tvarem. Pod tlustou, tvrdou slupkou je šest

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Test-ČJ:Podmiňovací způsob

15. březen 2012 | 10.44 | rubrika: Český jazyk-Testy
komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x) | přečteno: 138x

Archimédés

14. březen 2012 | 17.26 | rubrika: Muži

Archimédés pocházel ze Syrákús a je jedním z nejvýznamnějších učenců antiky. Objevil mnoho zákonů matematiky a fyziky. V geometrii zavedl původně negeometrické pojmy jako těžiště, těžnice. Věnoval se metodám výpočtu ploch (především kruhu, elipsy a parabolické úseče) a objemů těles (zejména válce, kužele, koule, elipsoidu, paraboloidu). Stanovil objem rotačního paraboloidu,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 29x

Biochemie

14. březen 2012 | 16.41 | rubrika: Vědy

Biochemie je vědní disciplína na pomezí biologie a chemie. Zabývá se chemickými pochody v živých organismech. Předmětem studia biochemie je struktura a

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Sv. Marek I.

14. březen 2012 | 15.09 | rubrika: Papežové

Svatý Marek I. (Marcus, Mark) byl 34. papežem katolické církve. Jeho pontifikát trval pouhých osm měsíců a 20 dnů, od 18. ledna 336 do 7. října téhož roku.

Datum narození známo není, zato je snad první z papežů, u nějž je známo přesné datum zvolení a úmrtí. Podle Liber pontificalis byl narozen v Římě a jeho otec se jmenoval

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Curuba

14. březen 2012 | 13.48 | rubrika: Ovoce a zelenina

Curuba je exotické ovoce vyskytující se v tropické Jižní Americe konkrétně v Andách. Dnes se již díky cestování rozšířila i do Evropy, kde jí vyhovuje spíše prostředí skleníků. Jedná se o malé aromatické ovoce, které má tenkou slupku a růžovo-oranžovou rosolovitou dřeň s velkým počtem drobných jader, která se dají konzumovat. Jeho chuť je jemně nakyslá.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Test-ČJ:Doplňování i/y

14. březen 2012 | 09.48 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x) | přečteno: 72x

Islámská architektura

13. březen 2012 | 17.39 | rubrika: Architektura

Islámská architektura stojí mimo evropskou architekturu, ačkoli její původní památky jsou ovlivněny byzantskou architekturou jsou velmi vzdáleny od evropské, neboť vývoj tohoto směru pokračoval bez dalších ovlivnění evropskou architekturou. Islámská architektura začíná zrodem islámu tj. rokem 622. Obecně lze tvrdit, že v ní také byla dominantní nábožensky zaměřená architektura,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 29x

Česnek

13. březen 2012 | 16.37 | rubrika: Ovoce a zelenina

Česnek kuchyňský (Allium sativum) je druh zeleniny z čeledi česnekovitých, někteří autoři ho přiřazují do čeledi liliovitých v širším pojetí (Liliaceae s.l.).

Jedná se o (spíše jen teoreticky) vytrvalou rostlinu, na bázi se složenou stlačeně kulovitou cibulí. Cibule se dělí na několik dužnatých šupin (stroužků), které jsou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Zajímavosti

13. březen 2012 | 15.14 | rubrika: Zajímavosti

Kmotrou vrtulníku letecké záchranné služby Kryštof 04 je česká olympionička Nikola Sudová, podle níž dostal také imatrikulační značku OK-NIK.

Pes hrabe po defekaci nohama proto, aby rozetřel výměšky potních žláz na svých tlapkách.

Jediným americkým prezidentem, jehož mateřštinou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Minecraft-Spellbound caves

13. březen 2012 | 14.13 | rubrika: Videa z Minecraftu

komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 53x

Testy:ČJ-Cizí slova v češtině

13. březen 2012 | 10.16 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Biofyzika

12. březen 2012 | 17.58 | rubrika: Vědy

Biofyzika je mezioborová disciplína (hraniční obor) zkoumající biologické objekty a problémy fyzikálními metodami. Termín biofyzika se začal objevovat počátkem 20. století, ale už dávno předtím byla provedena řada studií na pomezí biologie a fyziky, které z dnešního pohledu pod toto označení spadají.

Výzkum elektřiny v živých

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Sv. Silvestr I.

12. březen 2012 | 16.23 | rubrika: Papežové

Svatý Silvestr I. (také Sylvestr) byl 33. papežem katolické církve. Jeho pontifikát trval od 31. ledna 314 do 31. prosince 335. Za jeho pontifikátu si katolická církev upevnila své postavení ve světě, kterého se již nikdy nemusela vzdát. Je osmým nejdéle vládnoucím papežem (21 let, 11 měsíců a 1 den).

Datum narození není známo.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Etrog

12. březen 2012 | 15.10 | rubrika: Ovoce a zelenina

Etrog (hebrejsky: אתרוג‎‎) je citrusový plod připomínající citrón, používaný při rituálu během svátku Sukot. Jedná se o nejdůležitější ze čtyř druhů (arba'a minim), používaných během tohoto svátku. V Bibli je označen jako plod božského stromu (hebrejsky: pri ec hadar).

Do diaspory se dováží

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Architektura 20. století

12. březen 2012 | 13.48 | rubrika: Architektura

Architektura 20. století nemá jednotný styl jednotlivé slohy a styly na sebe často nereagují a jsou natolik odlišné, že mezi jednotlivými architektonickými proudy neexistují styčné body. Pro celé 20. století je typická práce s novými materiály (ocel , sklo), které díky svým vlastnostem umožňují hledat nová řešení. Velmi populární byl konstruktivismus, později moderna a následně postmoderna. V socialistickém

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Test-ČJ:Doplň y/i

12. březen 2012 | 09.46 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Sv. Miltiades

11. březen 2012 | 18.06 | rubrika: Papežové

Svatý Miltiades (také Melchiades, Meltiades, Melciades, Milciades nebo Miltides) byl 32. papežem katolické církve. Jeho pontifikát trval od 2. července 311 do 11. ledna 314.

Rok narození není znám. Římským biskupem byl zvolen nejspíše 2. června roku 311. Zemřel 10. nebo 11. ledna 314.

Po

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Pythagoras ze Sámu

11. březen 2012 | 16.21 | rubrika: Muži

Velmi zajímavou postavou se stal Pythagoras, který tvrdil, že vše lze převézt na číselný princip a číslům přiřazoval různé vlastnosti. Za základ všeho považoval číslo, bod (bod jako prvek nejmenší vymezenosti - jeden bod je bod, dva body jsou úsečka, tři body tvoří trojúhelník, čtyři body prostorové těleso a součet těchto čísel dává číslo deset, které považoval za magickou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 20x

Cibule

11. březen 2012 | 15.07 | rubrika: Ovoce a zelenina

Cibule kuchyňská (Allium cepa) je cibulovitá zelenina z čeledi česnekovitých.
Jedná se o dvouletou až vytrvalou (spíše jen teoreticky) rostlinu, na bázi s velkou cibulí. Stonek je dosti robustní, dole až 3 cm v průměru, je dutý. Listy jsou jednoduché, přisedlé, s listovými pochvami. Čepele jsou celokrajné, polooblé se souběžnou žilnatinou. Květy jsou oboupohlavné,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Architektura v 19. století

11. březen 2012 | 13.53 | rubrika: Architektura

V 19. století skončila slohová jednota nějakého období, protože se prosadilo několik uměleckých a zároveň i architektonických stylů hovoříme o tzv. klasicismu. V tomto období ustupuje církev a s ní i náboženská architektura do pozadí a výrazně dominantní jsou soukromé stavby. Dominantní tendencí je napodobovat antické a egyptské (empír) stavby. Tento návrat do historie je částečně vysvětlován tím,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Californication-RHCP

11. březen 2012 | 12.53 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Auditoriologie

10. březen 2012 | 17.48 | rubrika: Vědy

Auditoriologie (od lat. auditorium, posluchárna, hlediště) je multidisciplinární vědní obor, který se zabývá divadelními, koncertním i atd. sály. Zabývá se vzájemnými vazbami a řešením stavebně technických, materiálových, architektonických, prostorových, hygienických, ergonomických, světelných, optických, akustických a jiných podmínek divadelních, koncertních, promítacích

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Sv. Eusebius

10. březen 2012 | 16.16 | rubrika: Papežové

Svatý Eusebius (česky Smil) († 17. srpna 310 ?) byl 31. papežem katolické církve.

Eusebius byl nástupcem papeže Marcela I. Jeho pontifikát byl velmi krátký. Liber Pontificalis udává jeho trvání na pouhé čtyři měsíce, od 18. dubna do 17. srpna. Nejistý je rok, mohlo to být v roce 309 nebo 310 (pravděpodobnější).

Pocházel údajně z Řecka a působil i jako lékař. Několik málo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Durian

10. březen 2012 | 15.03 | rubrika: Ovoce a zelenina

Durian (Durio Adans.), je rod tropických stromů v čeledi bavlníkovité (Bombacaceae). Mezi třiceti druhy durianu je známo devět, které plodí jedlé ovoce. Některé další druhy nejsou dobře prozkoumány.

Jako durian je u nás znám především plod stromu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Barokní architektura

10. březen 2012 | 13.39 | rubrika: Architektura

Od konce 16. století se pod vlivem náboženských válek ustanovil nový sloh, který byl používán do konce 18. století. V architektuře se téměř vyrovnal poměr mezi sakrálními a profánními stavbami. Jelikož tento sloh také vznikl v Itálii je na něm patrné ovlivnění antikou a renesancí. Barokní stavby si kladou za cíl ohromit bohatstvím, proto je pro ně typické nadsazení proporcí a efektní perspektiva.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Sweet Home Alabama-Lynyrd Skynrd

10. březen 2012 | 12.38 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Matematika v Řecku

9. březen 2012 | 17.40 | rubrika: Matematika

Kolébkou evropské kultury a vzdělanosti bylo starověké Řecko. V nových společenských podmínkách řecké otrokářské demokracie se začalo rozvíjet logické uvažování, což umožnilo vznik axiomaticko-deduktivní výstavby matematických teorií s logickým způsobem dokazování platnosti jednotlivých vět. Nejproslulejší knihou napsanou na tomto základě, se staly Euklidovy Základy, v originále Stoicheia' ze 3.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Sv. Marcel I.

9. březen 2012 | 16.28 | rubrika: Papežové

Svatý Marcel I. byl 30. papež katolické církve. Datum narození není známo. Papežem byl zvolen v květnu nebo červnu roku 308 a zemřel v roce 309 nebo 310.

Po smrti papeže Marcellina v roce 304 Diocletianovo pronásledování křesťanů pokračovalo s mimořádnou krutostí. Po abdikaci císaře Diocletiana a nástupu nového císaře Galeria,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Datle

9. březen 2012 | 15.04 | rubrika: Ovoce a zelenina

Datle je druh ovoce, který roste na datlovníku pravém (Phoenix dactylifera). Jedná se tmavě hnědé oválné plody dlouhé 3 až 7 cm a široké 2 až 3 cm, které jsou charakteristické nízkým obsahem vody a naopak až ze 70 % tvořeny sacharidy. Datle jsou bohatým a významným zdrojem draslíku, chlóru, železa a vitamínů B.Jedná se o bohatý a rychlý energetický zdroj pro lidský organismus.

V subtropických

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Renesanční architektura

9. březen 2012 | 13.32 | rubrika: Architektura

Počátkem 14. století se postupně začal gotický řád uvolňovat a kolem roku 1420 se v Itálii začal prosazovat nový myšlenkový proud, který se odrazil i v architektuře. Základní myšlenkou tohoto stylu byl návrat k antice. Tato myšlenka nebyla pro architekturu úplně lákavá, protože bylo patrné, že některé architektonické prvky antika neznala, proto se renesance stala architektonickou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 28x

Test-ČJ:Doplňování s/z

9. březen 2012 | 09.29 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Astronomie

8. březen 2012 | 18.03 | rubrika: Vědy

Astronomie, řecky αστρονομία z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon, česky též hvězdářství, je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Matematika v Indii

8. březen 2012 | 16.31 | rubrika: Matematika

Indická matematika byla ve své době až obdivuhodně rozvinutá. A způsobila velký zlom ve vývoji matematiky. Světu přinesla především poziční systém. Existovaly symboly pro prvních devět číslic. Desítkový charakter byl velmi rozvinutý. To vše představuje příznivé podmínky pro vytvoření poziční soustavy se základem 10. Obrovským objevem indických matematiků se stala nula:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 3 (1x) | přečteno: 19x

Gotická architektura

8. březen 2012 | 14.59 | rubrika: Architektura

Ve druhé polovině 12. století se románská architektura začala postupně měnit na architekturu gotickou. Tuto změnu lze nejprve pozorovat ve Francii odkud se nové architektonické myšlenky šířily dále. Gotika jako jeden z mála evropských slohů jehož architektonická řešení nemají kořeny v antice. Je třeba si uvědomit, že nevznikla plánovitě, ale postupným vývojem, kdy se architekti církevních staveb

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 36x

Citron

8. březen 2012 | 13.42 | rubrika: Ovoce a zelenina

Citron je plod citronovníku (Citrus limon). Plody citronů jsou tzv. hesperidia a jsou vejcovitého tvaru, velikosti slepičího vejce či menší. Je nepatrně větší než limetka.

Mohou být od tmavě, přes světle zelené až do žluta.

Citrony obsahují velké množství kyseliny citronové (45-50 mg/100 g) a přibližně kolem 87 % vody,proto se využívají jako přírodní okyselovadlo do řady pokrmů,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Test-ČJ:Doplň y/i

8. březen 2012 | 13.09 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Sv. Marcellinus

7. březen 2012 | 17.32 | rubrika: Papežové

Svatý Marcellinus byl 29. papežem katolické církve. Zvolen papežem byl 30. června 296, zemřel v roce 304.

Datum narození není známo. Z epitafu jáhna Severa v Kalixtových katakombách víme, že za Marcellinova pontifikátu zde byly zbudovány nové pohřební komory. Mělo se tak stát ještě před zahájením největší perzekuce křesťanů za Diocletianovy vlády, při níž byly katakomby zkonfiskovány, stejně

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Astrometrie

7. březen 2012 | 16.19 | rubrika: Vědy

Astrometrie je odvětví astronomie, které se zabývá přesnými měřeními a vysvětlováním pozice a pohybů hvězd a ostatních nebeských těles. Kvůli omezené přesnosti přístrojů se až do konce 19. století zdálo, že astrometrie bude stát na okraji vědeckého zájmu. Se zlepšujícími se přístroji a nástupem automatizace se informace získávané astrometrií staly velmi důležité při

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Test-ČJ:Určování ě,je

7. březen 2012 | 15.36 | rubrika: Český jazyk-Testy
komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x) | přečteno: 52x

Cuketa

7. březen 2012 | 15.03 | rubrika: Ovoce a zelenina

Cuketa je kultivar jednoleté zeleniny řadící se k druhu tykev obecná (Cucurbita pepo), která pochází ze Střední Ameriky. Cuketa je však evropského původu vznikla šlechtěním v Itálii. Běžnou odrůdou cukety je například Cucurbita pepo ´Nefertiti´.

Cuketám se také říká cukíny, a oba názvy mají původ v italském výrazu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Románská architektura

7. březen 2012 | 14.13 | rubrika: Architektura

V koncem 9. století se začaly zažité postupy pomalu měnit a vznikl tzv. Románský sloh, který stále stojí na antických základech a principech. V 10. století se tento styl prosadil a zůstal neměnný až do 12. století. Základem křesťanských staveb zůstala bazilika, což sice znemožnilo změnu dispozice, ale postupně se změnilo její architektonické pojetí. Hlavní loď je oddělena pilíři, prosazuje se křížová

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 44x

Sv. Caius

6. březen 2012 | 17.53 | rubrika: Papežové

Svatý Caius (Gaius, česky také Kájus) byl 28. papežem katolické církve. Jeho pontifikát trval od 17. prosince 283 do 22. dubna 296.

Svatý Caius se narodil v Saloně, v dnešní Dalmácii (dnes už jen zříceniny poblíž Splitu) a pocházel z rodu císaře Diocletiana. O jeho životě není prakticky nic známo. Existují o něm pouze zmínky v životopisech svatého Šebestiána a svaté Zuzany. Byl totiž jejich

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Zajímavosti

6. březen 2012 | 16.30 | rubrika: Zajímavosti

Poslední známý zástupce vakovlka tasmánského zemřel v roce 1936 v Hobartské zoologické zahradě.

Norština má dvě rovnoprávné spisovné formy.

Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu představuje v Česku unikátní lokalitu se slanomilnou florou a faunou.

Oblast Zaolší patřila do Třetí říše a tzv. "Šlonzáci" dostávali povolávací rozkazy do Wehrmachtu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Borůvka

6. březen 2012 | 15.06 | rubrika: Ovoce a zelenina

Borůvka je plod Brusnice burůvky (Vaccinium myrtillus L.). Jsou to malé modré plody s fialovou šťávou. Dozrávají až od června do září, ale ve vyšších polohách vždy později. Při podrobnějším zkoumání v nich nalezneme mnoho drobných semen.

Je možno je jíst samotné či je naložit nebo z nich udělat dort, knedlíky, buchty, koláč

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Karolínská architektura

6. březen 2012 | 13.45 | rubrika: Architektura

Časové vymezení toto období je poměrně nejednoznačné, v principu lze jeho počátky najít již v 6. století a jeho konec až v 10. století. Hlavní myšlenkou tohoto období byla myšlenka obnovy císařství - renovatio. Vůdčí silou Evropy se stali karlovci, politika této dynastie se odrazila i v architektuře, kde se církevní stavby staly cíleně impozantní. Tento rozvoj umožnilo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Test-ČJ:Doplň do slov i/y

6. březen 2012 | 09.38 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Sv. Eutychianus

5. březen 2012 | 17.22 | rubrika: Papežové

Svatý Eutychianus (Eutychian) byl 27. papežem katolické církve od 4. ledna 275 do 7. prosince 283.

O tomto papeži není prakticky nic známo. Podle Liber Pontificalis pocházel z Toskánska. Údajně zavedl ritus svěcení polních plodin, ale pravděpodobněji je tento zvyk mnohem pozdějšího data. Také se uvádí, že Eutychián vlastníma rukama pohřbil 324 mučedníků. Ani tento údaj se nezdá být pravděpodobný,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Broskev

5. březen 2012 | 16.08 | rubrika: Ovoce a zelenina

Broskev je druh ovoce ze skupiny peckovice, který roste na stromu broskvoň obecná. Jedná se o měkký plod tvořený peckou, která je uprostřed. Okolo ní se nachází sladká dužnina přibližně oranžové barvy obsahující vysoký podíl vody. Ohraničena je jedlou slupkou, která má narůžovělou až načervenalou barvu, pokud je plod zralý. Často je slupka chráněna drobným chmýřím, které se odstraňuje omytím ovoce

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Brokolice

5. březen 2012 | 15.24 | rubrika: Ovoce a zelenina

Brokolice (Brassica oleracea var. botrytis italica) je jedlá rostlina druhu Brukev zelná (Brassica oleracea), která je druhem kapusty a příbuzná květáku. Je to jednoletá i dvouletá rostlina. Pochází z oblasti Středomoří. Pěstuje se pro dužnaté stonky s růžicemi. Může se konzumovat syrová nebo dušená.

Brokolice je bohatá na

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Byzantská architektura

5. březen 2012 | 14.38 | rubrika: Architektura

Jedná se o styl staveb, který se prosadil v byzantské říši a následně ovlivnil celou orientální a islámskou architekturu a východiska v ní hledala i ruská architektura. Samotný styl navázal na myšlenky římské a raně křesťanské architektury. Vznik tohoto stylu lze zařadit na konec 5. století a jeho základní prvky se udržely až do 15. století.

Plán chrámu tak postupně opustil obdélníkovou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 32x

Test-ČJ:Doplňování i/y

5. březen 2012 | 14.08 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Astrofyzika

4. březen 2012 | 17.41 | rubrika: Vědy

Astrofyzika je vědní obor ležící na rozhraní fyziky a astronomie. Zabývá se fyzikou vesmíru, včetně fyzikálních vlastností (svítivost, hustota, teplota, chemické složení) astronomických objektů jako jsou hvězdy, galaxie a mezihvězdná hmota, jakož i jejich vzájemné působení.

V astrofyzice je velmi využívána počítačová simulace a počítačové modelování.

Astrofyzika studuje například

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Banán

4. březen 2012 | 16.39 | rubrika: Ovoce a zelenina

Banán je protáhlé ovoce (technicky epigeická bobule) a plod banánovníku, který je velice žádanou komoditou produkovanou zemědělci tropických zemí. Banány mívají obvykle hmotnost mezi 125-200 g, ta je však významně závislá na konkrétním kultivaru. Z této váhy asi 80 % představuje jedlou část a zbývajících 20 % připadá na kožovitou slupku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Raně křesťanská architektura

4. březen 2012 | 15.04 | rubrika: Architektura

Ve 4. století došlo k obecnému přijetí křesťanství, což vedlo k velkým společenským změnám. Přestože křesťanská architektura vycházela z římské, byla potřeba řada podstatných změn, neboť křesťanství kladlo úplně jiné požadavky na uctívání Boha (do roku 313, kdy vyšel edikt milánský se křesťané scházeli v soukromých domech). K tomuto účelu se nejlépe hodila římská bazilika,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 18x

Temná hmota

4. březen 2012 | 13.48 | rubrika: Zajímavosti z fyziky

Temná hmota je označení hypotetické formy hmoty. Její existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami. O povaze temné hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že temnou hmotu lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou "svítící"

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Test-ČJ:Doplňování i/y

4. březen 2012 | 13.20 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Astrogeologie

3. březen 2012 | 18.07 | rubrika: Vědy

Astrogeologie je součást planetární vědy zabývající se geologií kosmických těles,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 20x

Astrobiologie

3. březen 2012 | 16.25 | rubrika: Vědy

Astrobiologie (používají se i termíny exobiologie, exopaleontologie, astropaleontologie, kosmobiologie a bioastronomie), je vědní obor biologie zabývající se původem, vývojem, distribucí a budoucností života ve vesmíru. Tento interdisciplinární obor zahrnuje vyhledávání obytného prostředí v naší Sluneční soustavě a obyvatelných planet mimo naši Sluneční soustavu, hledání

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Avokádo

3. březen 2012 | 15.01 | rubrika: Ovoce a zelenina

Avokádo je ovoce (botanicky), plod hruškovce přelahodného. Zralý plod je zvenku tmavozelené až černé barvy, uvnitř měkký a světležlutý. Dužina se dobře roztírá. Ve středu plodu se nachází kulatá nejedlá pecka o průměru 3 až 5 cm, která lehce naklíčí i v květináči. Avokádo je 7 až 20 cm dlouhé. Zralé plody váží od 100 g až do 1 kg. Běžná roční sklizeň z jednoho stromu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Architektura starověkého Říma

3. březen 2012 | 13.56 | rubrika: Architektura

Římané vyšli z řecké architektury, kterou však přizpůsobili svým potřebám a obohatili ji o nové stavební prvky. Tím spojili obloukový systém Etrusků a architrávový systém starověkého Řecka. Uvažování Římanů vedlo ke směřování architektury k účelnosti. Architektura tak často splývala s inženýrstvím a byla využívána k vojenským účelům. Do této kategorie patří např. stavby cest, které umožňovaly rychlý

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 162x

Test-ČJ:Slovesa

3. březen 2012 | 11.56 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Sv. Felix I.

2. březen 2012 | 18.08 | rubrika: Papežové

Svatý Felix I. byl 26. římským biskupem (papežem) od 5. ledna 269 do 30. prosince 274.

O papeži Felixovi I. existuje jen velmi málo informací, pravděpodobně byl rodilým Římanem. Jeho papežský úřad spadá do závěru vlády císaře Aureliána, který byl pro křesťany poměrně klidným obdobím.

V té době, ještě adresována papeži Dionysiovi, byla doručena zpráva synody z Antiochie (dnešní Antakya

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Artyčok

2. březen 2012 | 16.26 | rubrika: Ovoce a zelenina

Artyčok (Cynara scolymus) je teplomilná trvalka s lodyhou přesahující jeden metr. Přízemní listy rostou v růžici, jsou lodyžní, střídavé, velké, šťavnaté, široce vejčité, peřenoklané. Plodem je nažka.

Artyčoku se daří v teplejších oblastech, ve kterých se pěstuje vinná réva, protože nesnáší mrazy pod -10 stupňů Celsia.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Ananas

2. březen 2012 | 15.01 | rubrika: Ovoce a zelenina

Ananas (podle španělského ananás, potažmo původního slova jihoamerických indiánů anana) je tropické ovoce, plodenství ananasovníku chocholatého z čeledi bromeliovité. Ananas je pěstován v řadě tropických a teplejších subtropických zemí, přibližně mezi 25° severní a 25° jižní šířky. V současnosti jsou nejen na českém trhu k dostání ananasy označované jako 'Extra

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Architektura starověkého Řecka

2. březen 2012 | 13.40 | rubrika: Architektura

Klasická řecká architektura, tak jak je známa vznikla v 8. století př. n. l. navazujíc na prvky mykénské a egyptské architektury. S těmito vlivy Řekové spojili vlastní tradiční architekturu a dali tak základ architektuře, která ovlivnila evropské myšlení na velmi dlouhou dobu. V 7. století př. n. l. se v starověkém Řecku postupně u staveb sakrálního charakteru prosadila jistá výstavnost, použití

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 88x

Test-ČJ:Slovní druhy

2. březen 2012 | 09.59 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (2x) | přečteno: 78x

Sv. Dionýsius

1. březen 2012 | 17.50 | rubrika: Papežové

Svatý Dionýsius byl 25. papežem katolické církve od 22. července 259 do 26. prosince 268.

Podle některých pramenů se narodil v Řecku. Papežem byl zvolen až téměř rok po umučení svého předchůdce Sixta II., neboť v době vrcholícího pronásledování křesťanů za vlády císaře Valeriana bylo prakticky nemožné volbu zorganizovat. Mohla se tedy odehrát až poté, když byl Valerianus v bitvě s Peršany

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Aritmetika

1. březen 2012 | 16.37 | rubrika: Vědy

Aritmetika je disciplína matematiky zabývající se popisem vlastností elementárních matematických operací s čísly. Často bývá také užita jako synonymum pro teorii čísel.

Elementární aritmetika je disciplína zabývající se počítáním s přirozenými, celými a racionálními čísly. Vyučuje se již na základní škole. Běžně používané

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Zelenina

1. březen 2012 | 15.15 | rubrika: Ovoce a zelenina

Jako zelenina jsou označovány jedlé části kulturních jednoletých nebo dvouletých rostlin. V některých případech též části (pokud jsou různé od plodů) víceletých rostlin. Mezi zeleninu ale nepatří plodiny s přesnějším zařazením (obilniny, luštěniny), zvláště ty, které jsou pěstovány pro semeno.

Zelenina je v potravě důležitým zdrojem vitamínů, minerálů a vlákniny. Některé její druhy se využívají

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Ovoce

1. březen 2012 | 14.21 | rubrika: Ovoce a zelenina

Jako ovoce označujeme zpravidla sladké jedlé plody, plodenství nebo semena víceletých semenných rostlin, nejčastěji dřevin. Věda, která se zabývá posuzováním jednotlivých odrůd ovoce, se nazývá pomologie. Starořímskou bohyní ovoce či ovocnářství byla Pomona, jinak chápaná jako personifikace ovoce. Ovoce je velmi významným zdrojem vitamínů. Hlavní složkou ovoce je voda a sacharidy. Obsah bílkovin

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Historie architektury

1. březen 2012 | 13.38 | rubrika: Architektura

Historie architektury začíná v období, kdy se lidé poprvé pokusili stavět, v prehistorickém období měla většina staveb pouze symbolický účel náboženského charakteru. Později se prosadila pohřební architektura, kdy postupně byly stále honosněji pohřbíváni náčelníci, či jinak významní

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x