Oxid sodný

27. březen 2012 | 15.06 |
› 

Oxid sodný (Na2O) je jediný oxid sodíku.
Je to za normálních podmínek bílá krystalická látka.Její krystaly, podobně jako krystaly všech oxidů alkalických kovů, mají tzv. antifluoritovou strukturu, což znamená, že pozice aniontů a kationtů v krystalové mřížce jsou zcela obrácené, než je tomu u fluoridu vápenatého (CaF2). Sodíkové kationty tvoří středy tetraedrů, neboť jsou připojeny na 4 atomy kyslíku, zatímco kyslíkové atomy tvoří středy krychle, neboť jsou navázány na 8 sodíkových iontů.Za vysokých teplot se rozkládá na peroxid sodný a sodík.

S vodou bouřlivě reaguje za vzniku hydroxidu sodného(je to vlastně jeho anhydrid):

Na2O + H2O → 2 NaOH

Při kontaktu s očima, pokožkou a sliznicí dýchací soustavy je silně dráždivý a zejména prášková forma může snadno způsobit zdravotní potíže. Vdechnutí většího množství dokonce může vyvolat plicní edém.

Tento oxid je možné připravit např. reakcí oxidu dusného se sodíkem:

N2O + 2Na → Na2O + N2

Taktéž je ho možné jej připravit tepelným rozkladem uhličitanu sodného:

Na2CO3 → Na2O + CO2

Sodium-oxide-unit-cell-3D-balls-B.pngSodium-oxide-unit-cell-3D-vdW.png

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře