Rooibos

31. květen 2012 | 18.03 | rubrika: Byliny

Rooibos (Aspalathus linearis) je bobovitá rostlina, používaná na výrobu bylinného čaje. Již přes mnoho generací je tento nápoj populární v Jižní Africe a nyní se už konzumuje v mnoha zemích po celém světě.

Rooibos roste pouze na malém území v Cederbergu v provincii Western Cape (Západní mys). Rostlina se vysazuje v únoru až březnu. První sklizeň je za půl roku. Poté se sbírá do vaků a drtí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Giovanni Palatucci

31. květen 2012 | 16.37 | rubrika: Muži

Giovanni Palatucci (31. květen 1909, Montella - 10. únor 1945, Dachau) byl italský právník, policista a bojovník proti nacismu, který jako velitel policie ve Fiume za druhé světové války zachránil tisíce Židů před deportací do vyhlazovacích táborů. Zemřel v koncentrační táboře v Dachau. V roce 1990 jej Jad Vašem prohlásil spravedlivým mezi

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Druhá búrská válka

31. květen 2012 | 15.13 | rubrika: Bitvy

Druhá búrská válka probíhala mezi anglickými a búrskými (tj. potomci holandských osadníků) kolonizátory Jižní Afriky, a to v letech 1899 – 1902.

Válka byla vedena nesmírně krutými prostředky, poprvé se vyskytly koncentrační tábory moderního typu pro rodiny bojujícího nepřítele. Zajatí Búrové byli deportováni např. na Ceylon a ostrov Svaté Heleny.Vězni umírali hlavně na infekční

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 37x

Búrské války

31. květen 2012 | 13.54 | rubrika: Bitvy

Búrské války, Búry označované jako války za svobodu, (16. prosinec 1880 - 31. květen 1902) jsou dvě války, které se odehrály mezi jihoafrickými republikami búrských osadníků (Transvaal a Svobodný stát Oranžsko) a Britským impériem, které si je nakonec za cenu těžkých ztrát podrobilo.

První búrská válka (1880-1881) propukla poté,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 42x

One Direction - Up all night

31. květen 2012 | 09.36 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Gelasius II.

30. květen 2012 | 17.23 | rubrika: Papežové

Gelasius II., rodným jménem Jan z Gaety (kolem 1060, Gaeta - 28. ledna 1119, Cluny) byl papežem od 24. ledna 1118 až do své smrti.

Hned po zvolení ho přepadl procísařsky laděný Lucius Fragipani, ale Římanům se ho podařilo osvobodit. V roce 1118 císař Jindřich V. dobyl Řím. Papež před ním uprchl do Gaety. Jindřich jmenoval

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Genetika

30. květen 2012 | 16.20 | rubrika: Vědy

Genetika (z řeckého genno γεννώ= plodím, rodím) je biologická věda, zabývající se dědičností, geny a proměnlivostí organismů. Název souvisí též se slovem gen, které označuje jednotku dědičné informace. Název genetika byl navržen Williamem Batesonem v roce 1906, když ji definoval jako: "Studium křížení a šlechtění rostlin" a až později

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Hydroxid lithný

30. květen 2012 | 15.18 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid lithný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem LiOH. Jedná se o silnou zásadu, podobně jako v případě ostatních hydroxidů alkalických kovů a kovů alkalických zemin, například hydroxidu sodného nebo draselného. Má podobu bílých hygroskopických krystalů. Je dobře rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu. Prodává se jako bezvodý nebo jako monohydrát.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 50x

Plastidová DNA

30. květen 2012 | 14.11 | rubrika: Zajímavosti

Plastidová DNA (pDNA, také plastom) je DNA, která se nalézá v plastidech. Plastidy jsou organely vyskytující se v některých eukaryotických buňkách, kde vykonávají různé specializované funkce. Protože plastidy mají vlastní nezávislou genetickou informaci obsaženou právě v plastidové DNA, označují se odborně jako semiautonomní organely buněk. Plastidová DNA je podobně

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 47x

Test-ČJ:Doplň

30. květen 2012 | 10.08 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Elitní zabijáci

29. květen 2012 | 17.23 | rubrika: Akční

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

7 trpaslíků

29. květen 2012 | 16.36 | rubrika: Komedie

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 1x

DJ Sammy - Look For Love

29. květen 2012 | 15.19 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Lindsey Stirling Duet - Live dance

29. květen 2012 | 14.23 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Shadows- Lindsey Stirling

29. květen 2012 | 09.41 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Plazmid

28. květen 2012 | 17.43 | rubrika: Zajímavosti

Plazmid (též plasmid) je malá kruhová molekula DNA schopná replikace, která se přirozeně vyskytuje v cytoplazmě některých bakterií, archebakterií, méně obvykle i u eukaryot. Jedna bakteriální buňka může (v laboratorních podmínkách) obsahovat až několik stovek či vzácně až 3000 molekul plazmidů.Jeden plazmid mívá velikost v rozmezí cca 1000–200 000 párů bází.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 20x

Josephsonův jev

28. květen 2012 | 16.35 | rubrika: Fyzikální děje

Josephsonův jev (čti džouzefsnův, /ˈdʒoʊzəfsən, -səf-/) je vznik elektrického proudu mezi dvěma supravodiči oddělenými vrstvou izolantu tenčí než mikrometr. Existenci jevu předpověděl v roce 1962 Brian David Josephson.Jedná se o speciální

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Battenburská šachovnice

28. květen 2012 | 15.18 | rubrika: Zajímavosti

Battenburské značení je druh vysoce reflexního značení používaného u složek integrovaného záchranného systému. Nejčastěji je ve formě tzv. battenburské šachovnice. Název je odvozen od podobnosti šachovnice s battenberským řezem.

Battenburské značení vzniklo v roce 1990 původně pouze pro hlídková vozidla britské dopravní a

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 23x

Zajímavosti

28. květen 2012 | 14.12 | rubrika: Zajímavosti

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje použila jako první územní záchranná služba v Česku na svých sanitních vozech battenburskou šachovnici.

Literární kritik Záviš Kalandra byl prastrýcem písničkáře Petra Kalandry.

V přírodní rezervaci Vápenka v Lužických horách se

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 3x

INNA-Club Rocker

28. květen 2012 | 09.29 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Paschalis II.

27. květen 2012 | 17.36 | rubrika: Papežové

Paschalis II., rodným jménem Rainer z Biedy (?, Bieda - 21. ledna 1118, Řím) byl papežem od 13. srpna 1099 až do své smrti.

V roce 1102 na postní synodě obnovil papež zákaz investitury a vyobcoval císaře Jindřicha IV. z církve.

V roce 1111 Jindřich V. Sálský dva měsíce věznil papeže

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Genealogie

27. květen 2012 | 16.37 | rubrika: Vědy

Genealogie (řec. génos, lat. genus = rod) je pomocná věda historická, která zkoumá vztahy mezi lidskými jedinci, vyplývající z jejich společného rodového původu. Genealogie se zabývá buď studiem jednotlivých osobností, nebo sledováním proměn jednotlivých druhů vztahů. Soukromý zájem v této oblasti bývá označován starším názvem jako rodopis.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

SALT

27. květen 2012 | 15.13 | rubrika: Zajímavosti

SALT (akronym z anglického Strategic Arms Limitation Talks – Rozhovory o omezení strategických zbraní) je série bilaterárních smluv mezi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými, kterým předcházely jejich rozhovory o omezení strategických zbraní.

Tehdejší Sovětský svaz a Spojené státy byly v 70. letech dvě největší

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Hydroxid vápenatý

27. květen 2012 | 14.10 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcemCa(OH

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Test-ČJ:Velká písmena

27. květen 2012 | 09.07 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x) | přečteno: 13x

Gemologie

26. květen 2012 | 18.04 | rubrika: Vědy

Gemologie je věda zabývající se drahými kameny. Jedná se o aplikovanou mineralogii, která zkoumá vznik, lokaci, vlastnosti a technologie zpracování přírodních materiálů - drahokamů a polodrahokamů. Zaměřuje se na jejich identifikaci a rozlišení od umělých (syntetických) kamenů.

Gemologická laboratoř může odhalit zda je diamant

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 19x

Asimovovy zákony robotiky

26. květen 2012 | 16.45 | rubrika: Zajímavosti

Zákony robotiky jsou pravidla chování robotů, definované Isaacem Asimovem v jeho povídkách a později románech. Poprvé byly uvedeny v březnu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Isaac Asimov

26. květen 2012 | 15.13 | rubrika: Muži

Isaac Asimov (narozen jako Izák Judovič Ozimov (Исаак Юдович Озимов) asi 2. ledna, 1920 Petroviči (Петровичи), Bělorusko – 6. dubna, 1992 New York, USA) byl americký spisovatel a biochemik. Napsal přes 300

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Hydroxid strontnatý

26. květen 2012 | 13.50 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid strontnatý je anorganická sloučenina (hydroxid) se vzorcem Sr(OH)2. Jedná se o žíravinu. Vyskytuje se v bezvodé formě či jako monohydrát nebo oktahydrát.

Hydroxid strontnatý se vyrábí reakcí strontnatých solí se silnými hydroxidy, například:

Sr(NO3)2

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Test-ČJ:Druhy vedlejších vět

26. květen 2012 | 09.48 | rubrika: Český jazyk-Testy
komentáře (1) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x) | přečteno: 62x

Gastronomie

25. květen 2012 | 18.05 | rubrika: Vědy

Gastronomie je v širším pojetí nauka o vztahu kultury a potravy, v užším pojetí jde o kuchařské nebo kulinářské umění (fr. l'art culinaire) neboli gastronomie (věda o žaludku). V širším smyslu - nikoli navíc - nejde jen o umění přípravy jídel (vaření), nýbrž i o jejich konzumaci.

Je to v podstatě (v užším pojetí) součást

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Hydroxid rubidný

25. květen 2012 | 16.42 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid rubidný (RbOH) je chemická alkalická sloučenina, která je tvořena jedním iontem rubidia a jedním iontem hydroxidu. Prakticky se s ním v přírodě nesetkáme. Tento hydroxid je jinak ve formě roztoku (50% nebo 99%) volně k dostání. Je velice žíravý.

Hydroxid rubidný se získává velice bouřlivou syntézou z oxidu rubidného,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Muži v černém 2-Hlášky

25. květen 2012 | 15.20 | rubrika: Muži v černém

(Na Loaru.)
J: Dávej si pozor na Neebla.
Loara: Který z nich je Neeble.
J: Ten je... Který z vás Neeble?
Neeble: Já, mami.
 

(Na J.)
Frank:Řekl jsi jí, že ji miluješ?
J: Franku, je to svědkyně a tím to končí.
Frank:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Muži v černém 2-Zajímavosti

25. květen 2012 | 14.06 | rubrika: Muži v černém

Famke Janssen byla obsazena do role Serleeny, ale kvůli úmrtí v rodině odstoupila.

V původním konci hrálo roli světové obchodní centrum, které se otevřelo a vystřelilo do vzduchu UFO. Po zničení obchodního centra 11. září 2001 byly ale záběry vystřiženy nebo pozměněny.

Režisér Barry Sonnenfeld se objevil v malém cameo roli muže, sledujícího s rodinou televizi, v místnosti se zbraněmi.

Ve filmu se objeví i Michael Jackson, který se údajně k natáčení doslova vnutil.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Test-ČJ:Příslovečné určení

25. květen 2012 | 09.14 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 81x

Muži v černém 2

24. květen 2012 | 18.05 | rubrika: Muži v černém

Uplynuly čtyři roky od okamžiku, kdy K a J - agenti tajné neoficiální organizace MIB dohlížející na utajené mimozemské imigranty na Zemi - odvrátili velkou intergalaktickou katastrofu. Tehdy čerstvě zaškolený agent J se v organizaci etabloval, zatímco jeho starší zkušený kolega K se vrátil k pohodlnému civilnímu životu a pracuje na poště. Během rutinního vyšetřování však J odhalí spiknutí řízené

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Muži v černém-Hlášky

24. květen 2012 | 16.36 | rubrika: Muži v černém

(Zamazaný od Broukových střev.)
J: Tohle má na mým soukromím smradometru tutovou devítku.
 

K: Jak jsem řekl, Jamesi. Jsi velmi bystrý mladík, ale měl bys asi přestat chlastat.
 

J:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Muži v černém-Zajímavosti

24. květen 2012 | 15.16 | rubrika: Chemické prvky

Quentin Tarantino měl nabídku na režii filmu, ale odmítnul ji.

David Schwimmer a Chris O´Donnell mohli hrát postavu J, ale také odmítnuli, stejně jako Clint Eastwood roli K.

Linda Fiorentino vyhrála svou postavu ve filmu díky hře pokru s režisérem Barry Sonnenfeldem. Ten ji však ihned varoval, že nebude hrát nahá!

Když Kay sdělí Edgar Bugovi obvinění z násilí v sekci 4153 Tycho Treaty, odkazuje na den narození režiséra filmu (1. dubna 1953).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Muži v černém

24. květen 2012 | 14.00 | rubrika: Muži v černém

Tato práce vyžaduje nejen chladnokrevnost, intelignci a bleskové reflexy, ale také zatraceně dobrý žaludek. Když se totiž do neposlušné potvůrky z vesmíru střelí speciální pistolí, změní se ve zlomku sekundy v odporný sliz, který zaneřádí okolí v okruhu několika metrů. "K" (Tommy Lee Jones), veterán supertajné vládní agentury MiB (Men in Black), která má na starost ostrahu planety Země

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Minecraft-10 rad co dělat ve škole, když se nudíte

24. květen 2012 | 09.31 | rubrika: Videa z Minecraftu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Egodystonie

23. květen 2012 | 18.04 | rubrika: Zajímavosti

Egodystonie (ego-dystonie) je nesoulad určitého cítění, prožívání, představ, myšlenek, vlastnosti nebo chování s vlastním sebepojetím, jejich nepřijetí jako nedílné části své osobnosti, jejich konflikt s pojetím ideálního já. Termín se používá zejména v psychologii abnormálních jevů, které mohou a nemusejí být chápány jako poruchy osobnosti, duševní poruchy nebo poruchy

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 28x

Léčení homosexuality

23. květen 2012 | 16.39 | rubrika: Zajímavosti

Léčba (léčení, terapie) homosexuality, snahy o změnu sexuální orientace, reparativní terapie, konverzní terapie, terapie pro změnu sexuální orientace jsou označení lékařských nebo psychoterapeutických snah o změnu zpravidla homosexuální sexuální orientace. Tato snaha může vycházet buď z přesvědčení, že pouze heterosexualita je normální zdravá sexuální orientace a ostatní

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Modrá hodina

23. květen 2012 | 15.19 | rubrika: Zajímavosti

Modrá hodina pochází z poetického francouzského výrazu l'heure bleue, který se odkazuje na dobu svítání a soumraku každé ráno a večer, kdy není ani úplné denní světlo, ani úplná tma. Tato doba je zvláštní kvalitou svého světla, během ní má obloha modrou barvu a přibližně stejný jas jako umělé osvětlení budov a pouličního osvětlení. Nebeská modř má však jinou fyzikální

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Texcoco

23. květen 2012 | 14.12 | rubrika: Zajímavosti o Mexiku

Texcoco (španělsky Lago de Texcoco) je bezodtoké vysychající jezero na území Federálního distriktu a státu México v Mexiku. Nachází se východně od hlavního města Mexika, které je trápeno důsledky pylových bouří, jejichž zdroj je ve vyschlé části jezera. Leží v nadmořské výšce 2239 m.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Test-ČJ:Doplněk

23. květen 2012 | 09.50 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 120x

Údolí Mexika

22. květen 2012 | 17.37 | rubrika: Zajímavosti o Mexiku

Údolí Mexika (španělsky Valle de México, v nahuatlu Anahuac) je údolí rozléhající se v jižní části mexické vysočiny, kde se nachází i hlavní město Mexika - Ciudad de Mexico. Délka údolí od severu k jihu je přibližně 80 km, od východu k západu 60 km. Ačkoliv leží v tropickém podnebném pásu, průměrná

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Chinampa

22. květen 2012 | 16.29 | rubrika: Zajímavosti o Mexiku

Chinampa je stará mezoamerická technologie získávání nového území především pro zemědělské účely výstavbou umělých ostrovů ve vodách jezer. Výraz chinampa se používá přímo i pro tyto ostrovy, které vznikaly v jezerech Mexického údolí (zejména jezera Xochimilco a Chalco) dávno před příchodem Španělů v 16. století.

Slovo chinampa,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Zajímavosti

22. květen 2012 | 15.12 | rubrika: Zajímavosti

Se štítové sopky nacházejí kromě Země i na Venuši a Marsu.

Pouze dvě ze 131 moderních německých ponorek typu XXI, dokončených v průběhu druhé světové války, stihly vyplout na skutečnou bojovou plavbu.

Chinampas jsou umělé ostrovy, které budovali Aztékové v blízkosti svého hlavního

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Hydroxid olovnatý

22. květen 2012 | 14.25 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid olovnatý je anorganická sloučenina se vzorcem Pb(OH)2, patřící mezi hydroxidy. Jako ostatní rozpustné sloučeniny olova je toxický. Ačkoli se vyskytuje jako v podstatě jednoduchá sloučenina, není jisté, jestli je v pevném skupenství stabilní.
V praxi se tam, kde by se měl vyskytovat hydroxid olovnatý, setkáváme se zásaditým uhličitanem olovnatým

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 29x

Test-ČJ:Čárky ve větě a vztahy mezi větami

22. květen 2012 | 09.19 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Deset nejhezčích filmových písní

21. květen 2012 | 17.38 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Minecraft (Box) - Pístonové osvětlení

21. květen 2012 | 16.36 | rubrika: Videa z Minecraftu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Skyrim - Gonki

21. květen 2012 | 15.19 | rubrika: Zajímavá videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Don´t Write me Off - Hugh Grant

21. květen 2012 | 14.33 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Redex-Cotton Eye Joe

21. květen 2012 | 09.29 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Urban II.

20. květen 2012 | 17.35 | rubrika: Papežové

Urban II., rodným jménem Odo de Lagery (1042, Châtillon-sur-Marne, Francie - 29. července 1099, Řím) byl papežem od 12. března 1088 až do své smrti.

Pocházel z významné šlechtické rodiny, dostalo se mu dobrého vzdělání. V mládí byl arcijáhnem v Remeši, později se stal mnichem v Cluny a převorem. V roce 1079 jej opat

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Fyziologie

20. květen 2012 | 16.27 | rubrika: Vědy

Fyziologie (z řeckého φύσις phýsis ‚příroda‘ und λόγος lógos ‚nauka‘, ‚věda‘)je biologický vědní obor studující funkci živých organismů především z hlediska fyzikálního a biochemického tak, jak probíhají na úrovni buněk, tkání resp. pletiv, orgánů a orgánových soustav i celých

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Hydroxid cínatý

20. květen 2012 | 15.07 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid cínatý je anorganická sloučenina se vzorcem Sn(OH)2, cín se zde nachází v oxidačním čísle II.

Čistý Sn(OH)2 se připravuje reakcí (CH3)3SnOH s chloridem cínatým v aprotickém rozpouštědle:

2 Me3SnOH + SnCl2

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Rayleighův rozptyl

20. květen 2012 | 13.56 | rubrika: Fyzikální děje

Rayleighův rozptyl je rozptyl světla na molekulách plynu případně na jiných částicích podstatně menších než vlnová délka. Důsledkem Rayleighova rozptylu v atmosféře Země je modrá barva oblohy.

Rozptyl světla je důležitý fyzikální jev a může mít různé vlastnosti, podle toho, na čem se světlo rozptyluje - na malých nebo větších

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 34x

Minecraft-TP-Automatická výrobna diamantů

20. květen 2012 | 10.57 | rubrika: Videa z Minecraftu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Fyzika

19. květen 2012 | 17.35 | rubrika: Vědy

Fyzika (z řeckého φυσικός (physikos): přírodní, ze základu φύσις (physis): příroda, archaicky též silozpyt) je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Popisuje vlastnosti a projevy hmoty, antihmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla, zvuku atd. Vztahy mezi těmito

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Viktor III.

19. květen 2012 | 16.41 | rubrika: Papežové

Viktor III., rodným jménem Desiderius z Beneventa (1027, Benevento - 16. září 1087, Montecassino) byl papežem od 24. května 1086 až do své smrti.

V roce 1059 ho papež Mikuláš II. povýšil na kardinála. Po smrti Řehoře VII. trvalo rok, než byl zvolen papežem. Krátce po zvolení musel kvůli lidovému povstání opustit Řím a odebrat

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Adjuvans

19. květen 2012 | 15.22 | rubrika: Chemické zajímavosti

Adjuvans je anorganická či organická chemická látka, makromolekula nebo celé buňky některých usmrcených bakterií, které zesilují imunitní reakci na podaný antigen.Používá se jako nezbytná složka vakcín nebo při produkci protilátek z imunizovaných zvířat. Mezi nejčastěji používaná adjuvans patří hydroxid hlinitý a parafínový olej.

Jejich

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Hydroxid hlinitý

19. květen 2012 | 13.51 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid hlinitý (Al(OH)3) je nejstabilnější sloučeninou hliníku za standardních podmínek. Hydroxid hlinitý je amfoterní. V silně kyselém prostředí tvoří kationty Al(OH)2+, v zásaditém prostředí vzniká tetrahydroxohlinitanový aniont [Al(OH)4]-. Toto jsou dva nejčastější ionty ve zředěném roztoku. V koncentrovanějších

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 77x

Green day-American idiot:Album

19. květen 2012 | 10.05 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Fytogeografie

18. květen 2012 | 18.12 | rubrika: Vědy

Fytogeografie je mezioborová vědní disciplína studující rozšíření rostlin na Zemi. Někdy je ztotožňována z geobotanikou neboli fytocenologií, což je obor zkoumající vegetaci mnohem hlouběji. Hlavní součástí fytogeografie jsou botanika a geografie. Fytografie je součástí biogeografie. Za zakladatele tohoto oboru je považován Alexander von Humboldt.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 19x

Sv. Řehoř VII.

18. květen 2012 | 16.45 | rubrika: Papežové

Svatý Řehoř VII., rodným jménem Hildebrand ze Soany (? - 25. května 1085, Řím) byl papežem od 22. dubna 1073 až do své smrti.

Na pohřbu Alexandra II. byl na nátlak lidových mas v rozporu s církevním právem prohlášen papežem.

V roce 1074 vydal Dictatus papae, podle něhož je papež

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Hydroxid draselný

18. květen 2012 | 15.12 | rubrika: Hydroxidy

Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako louh draselný či draselný hydrát. Je to silně zásaditá sloučenina, podobně jako hydroxid sodný, hydroxid lithný nebo hydroxid vápenatý.

Hydroxid draselný je bílá krystalické látka, silně hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě a nižších alkoholech (např. methanol, ethanol, butanol).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 71x

Hydroxid barnatý

18. květen 2012 | 13.45 | rubrika: Oxidy

Hydroxid barnatý je sloučeninou barya, které je v něm na oxidačním čísle II+. Jeho vzorec je Ba(OH)2. Vzhledem je to bílá zrnitá či prášková látka. Jeho obvyklou obchodní formou je monohydrát. Vyskytuje se ale též

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Test-ČJ:Čárky ve větě a vztahy mezi větami

18. květen 2012 | 09.31 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2.5 (2x) | přečteno: 18x

Fytocenologie

17. květen 2012 | 18.43 | rubrika: Vědy

Fytocenologie (dříve nazývána v ČR též geobotanika) je nauka o rostlinných společenstvech zkoumající rostlinné formace světa. V angličtině se obor nazývá zpravidla phytosociology. Fytocenologie občas bývá zaměňována s fytogeografií, což je nauka o rozšíření rostlin na Zemi. Alternativními systémy, zabývající se také rostlinnými společenstvy, jsou lesnická typologie

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Alexandr II.

17. květen 2012 | 16.41 | rubrika: Papežové

Alexandr II., rodným jménem Anselm z Baggia u Milána (? - 21. dubna1073, Řím) byl papežem od 1. října1061 až do své smrti.

Zpočátku nebyl uznán německým dvorem, který preferoval parmského biskupa Cadala, který si říkal Honorius II.. Říšský episkopát uznal Alexandra až na koncilu v Mantově roku 1064.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Anežka Přemyslovna

17. květen 2012 | 15.29 | rubrika: Osobnosti historie

Anežka Přemyslovna (5. září126917. května1296, Praha

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Oxid xenoničelý

17. květen 2012 | 14.38 | rubrika: Oxidy

Oxid xenoničelý (XeO4) je žlutá krystalická silně nestabilní sloučenina vzácného plynu xenonu s kyslíkem. Molekula má tvar tetraedru. Oxid xenoničelý je jedním ze tří známých oxidů s prvkem v nejvyšším oxidačním čísle (ještě jsou známy oxid osmičelý a oxid rutheničelý).

Její explozivní rozklad nastává při teplotě

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 27x

Minecraft-Kybernauts

17. květen 2012 | 09.45 | rubrika: Videa z Minecraftu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Sv. Lev IX.

16. květen 2012 | 18.30 | rubrika: Papežové

Svatý Lev IX., rodným jménem Bruno von Egisheim-Dagsburg (21. červen 1002, Eguisheim, Alsasko – 19. dubna 1054, Řím) byl papežem od 12. února 1049 až do své smrti. Svou snahu soustředil na reformu církve a společnosti a její morální očistu v intencích clunyjského hnutí a tradiční morálky. Ke konci svého pontifikátu válčil s Normany. Shromáždil proti nim koalici

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 13x

Frazeologie

16. květen 2012 | 16.32 | rubrika: Vědy

Frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvarů slov s vlastním významem. Jedná se například o sousloví, rčení, pořekadlo, přirovnání či

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Fíkovník

16. květen 2012 | 15.21 | rubrika: Keře

Fíkovník (Ficus) je rod vyšších dvouděložných rostlin z čeledi morušovníkovité (Moraceae).

Fíkovníky jsou opadavé nebo stálezelené keře, stromy nebo liány. Některé druhy rostou jako tzv. škrtiče, které ovinou kmen hostitelského stromu spletí dřevnatých stonků a postupně jej zadusí. Zřídka rostou jako epifyty. U epifytů a některých

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Oxid osmičelý

16. květen 2012 | 14.20 | rubrika: Oxidy

Oxid osmičelý (OsO4) je sloučeninou kyslíku s osmiem, které v něm má oxidační číslo VIII. Samotný oxid osmičelý je jedním ze tří doposud známých oxidů s prvkem v nejvyšším oxidačním stavu (ještě jsou známy oxid rutheničelý a oxid xenoničelý).

Oxid osmičelý tvoří nažloutlé krystaly, má nízký bod tání, tavenina vře

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 66x

Test-ČJ:Všeobecně

16. květen 2012 | 09.14 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Klement II.

15. květen 2012 | 18.11 | rubrika: Papežové

Klement II., rodným jménem Suitger, hrabě z Morslebenu a Hornburgu (1005 Hornburg – 9. října 1047) byl papežem od 25. prosince 1046 až do své smrti. Byl zvolen na návrh římského krále Jindřicha III. po abdikaci Řehoře VI. Bezprostředně po zvolení Jindřicha korunoval římským císařem. Soudobé toxikologické zkoušky prokázaly v jeho ostatcích přítomnost značného množství

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Fotonika

15. květen 2012 | 16.24 | rubrika: Vědy

Jedna z mnoha různých definic fotoniky ji považuje za aplikovanou kvantovou elektrodynamiku. Kvantová elektrodynamika je teorie, která vznikla ve snaze spojit kvantovou mechaniku s klasickou Maxwellovou teorií elektřiny a magnetismu koncem dvacátých let minulého století. V podstatě popisuje interakci světla a hmoty.

V kvantové elektrodynamice existují tři základní děje potřebné k popisu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Špenát

15. květen 2012 | 15.21 | rubrika: Ovoce a zelenina

Špenát (Spinacia) je rod rostlin z čeledi laskavcovitých, ve starších taxonomických systémech byla řazena do čeledi merlíkovité Chenopodiaeceae.

Špenát je jednoletá rostlina. Jedná se o důležitou listovou zeleninu. Kultivována byla v jihozápadní Asii, patrně v Persii. Samotný název je odvozován s perského Esfenaj (اسفناج).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Oxid manganistý

15. květen 2012 | 14.03 | rubrika: Oxidy

Oxid manganistý (Mn2O7) je jedním z oxidů manganu. Oxidační číslo manganu ve sloučenině je sedm. Je anhydridem kyseliny manganisté

Je to jediný oxid kovového prvku, který je za normální teploty kapalný. Je to nestálá vysoce reaktivní kapalina. Její příprava a izolace je obtížná. Byla popsána poprvé roku

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 27x

Shadow of the Day-Linkin Park

15. květen 2012 | 09.59 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 2x

Fonologie

14. květen 2012 | 17.20 | rubrika: Vědy

Fonologie (fonémika) je lingvistická věda, která podobně jako fonetika zkoumá zvukovou stránku přirozeného jazyka. Na rozdíl od fonetiky ji však zajímají pouze zvukové rozdíly, které mají v daném jazyce nějakou funkci (schopnost rozlišovat význam). Fonologie je nauka o funkci hlásek, zatímco fonetika je nauka o tvorbě hlásek ve zvukovém ústrojí, jejich šíření a vnímání.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Jan XVII.

14. květen 2012 | 16.34 | rubrika: Papežové

Jan XVII., vlastním jménem Sicco (??, Řím - 6. listopadu 1003, Řím) byl papežem od srpna 13. června 1003 až do své smrti necelých pět měsíců později.

Jan XVII. pocházel z Říma a na papežský stolec nastoupil 13. června 1003 po Silvestru II. (999-1003). Než se stal knězem, byl ženatý a měl tři syny, kteří se později také stali

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Zajímavosti

14. květen 2012 | 15.21 | rubrika: Zajímavosti

Na světě roste asi 1000 druhů fíkovníku.

Cory Doctorow, kanadsko-britský spisovatel science fiction, vydává své knihy pod licencemi Creative Commons, čímž čtenářům umožňuje jejich sdílení.

Nejvyšší bankovka britské libry má nominální hodnotu £100 000 000.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 2x

Oxid uhlíkový

14. květen 2012 | 14.15 | rubrika: Oxidy

Oxid uhlíkový (CO3) je jedním z oxidů uhlíku, který je v něm přítomen v oxidačním čísle VI. Je nestabilní a existuje ve třech izomerech, označovaných jako Cs, D3h a C2v. Velmi rychle se rozpadá na oxid uhličitý a kyslík:

2 CO3 → 2 CO2 + O2.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 30x

Linkin Park - Minutes To Midnight

14. květen 2012 | 09.08 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Alxasaurus

13. květen 2012 | 18.09 | rubrika: Dinosauři

Alxasaurus byl pravěký dinosaurus, příbuzný therizinosaurovi. Měl dlouhé štíhlé přední končetiny a prsty opatřené ohromnými drápy. Tělo bylo statné se silnými kyčlemi a krátkým ocasem, který mohl pomáhat při stoji, když se dinosaurus krmil. Malá hlava končila bezzubým zobákem, ale vzadu v čelistech měl malé zuby. Byl dlouhý 6 m a vážil 1,5 tuny.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Silvestr II.

13. květen 2012 | 16.29 | rubrika: Papežové

Silvestr II., známý také jako Gerbert z Aurillacu (Gilbert d'Aurillac) či Gerbert z Remeše (kolem 950 Auvergne – 12. května 1003 Řím) byl jako první představitel francouzského kléru papežem (999 - 1003). Přátelil se s císařem Otou III., s nímž osnoval plány na "renovatio imperii Romanorum", obnovení římské říše, jež měla být řízena dvojí mocí: světskou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Fonetika

13. květen 2012 | 15.16 | rubrika: Vědy

Fonetika je přírodní věda na pomezí lingvistiky, anatomie, fyziologie a fyziky (akustiky). Zkoumá zvuky (fóny), třídí je a klasifikuje. Fonetika zkoumá zvukovou stránku jazyka z různých aspektů, tedy hlavně fyziologickou činnost mluvidel a akustickou podstatu zvuků. Ačkoliv jsou výsledky fonetického výzkumu hojně využívány v lingvistice (zejména fonologii), nepatří

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 24x

Oxid sírový

13. květen 2012 | 13.58 | rubrika: Oxidy

Oxid sírový SO3 je jeden z oxidů síry, který je hlavní příčinou vzniku kyselých dešťů. Vyrábí se ve velkém množství jako prekurzor kyseliny sírové.

Průmyslově se připravuje oxidací oxidu siřičitého

2 SO2 + O2 → 2 SO3.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 117x

Test-ČJ:Česká syntax

13. květen 2012 | 10.41 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Amargasaurus

12. květen 2012 | 18.07 | rubrika: Dinosauři

Amargasaurus byl rodem středně velkého sauropoda, který měřil kolem 10 metrů na délku. Jeho tělo bylo robustní a zavalité.

Měl malou hlavu na dlouhém krku, silné tělo a čtyři sloupovité končetiny. Amargasaurus měl také na celém hřbetě (od hlavy až po ocas) dvě řady trnů , které tvořily jakousi dvojitou kožní blánu. Blána činila

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 13x

Filosofie

12. květen 2012 | 16.45 | rubrika: Vědy

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Řehoř V.

12. květen 2012 | 15.12 | rubrika: Papežové

Řehoř V., vlastním jménem Brun(o) von Kärnten (Bruno z Korutan) (972 Stainach - 18. února 999 Řím) byl od 3. května 996 do své smrti prvním německy hovořícím papežem na papežském stolci.

Narodil se jako třetí syn korutanského vévody Oty z Wormsgau a dcery hraběte Heinricha Judity Bavorské v roce 972, čili byl pravnukem

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Oxid vanadičný

12. květen 2012 | 13.42 | rubrika: Oxidy

Oxid vanadičný (V2O5) je nejdůležitější oxid vanadu. Připravuje se tepelným rozkladem metavanadičnanu amonného:

2 NH4VO3 → V2O5 + 2 NH3 + H2O

Oxid vanadičný má žlutočernou barvu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 41x

Test-ČJ:Bje, bě

12. květen 2012 | 09.28 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Lev VIII.

11. květen 2012 | 18.26 | rubrika: Papežové

Lev VIII. (??, Řím - únor 965, Řím) byl papežem od prosince 963 až do své smrti. Platnost jeho pontifikátu i doba trvání jeho pontifikátu je však sporná, zpochybňována je platnost jeho pontifikátu před smrtí Jana XII. (14. květen 964) i po jeho smrti, kdy Římané zvolili za Janova nástupce Benedikta V. (22. květen 964. Jasně se k legitimitě těchto papežů (či přesněji

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Filologie

11. květen 2012 | 16.27 | rubrika: Vědy

Slovo filologie je řeckého původu (φίλος 'přítel', λόγος 'slovo') a znamená doslova 'přátelství se slovem', s naukou aj. Dnes tímto pojmem rozumíme nauku, která studuje daný jazyk spolu s literaturou v něm psanou a s kulturním a historickým kontextem.

Filologie

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Oxid fosforečný

11. květen 2012 | 15.22 | rubrika: Oxidy

Oxid fosforečný (P4O10) je anorganický oxid. Je to nejběžnější a nejdůležitější oxid fosforu. Vzniká hořením fosforu na vzduchu a vzhledem připomíná bílý prášek. Je dobře rozpustný v mnoha organických rozpouštědlech a je silně hygroskopický.

Molekula má adamantanoidní tvar, je tvořena čtyřmi šestičlennými

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 106x

Seann William Scott

11. květen 2012 | 13.53 | rubrika: Herci

Seann William Scott (* 3. října 1976, Cottage Grove, Minnesota, USA) je americký herec známý hlavně jako Steve Stifler v teenagerovské filmové sérii Prci, prci, prcičky. Hrál také Bo Duka ve filmu Mistři hazardu.

Nejmladší ze sedmi sourozenců se narodil v Cottage Grove v Minnesotě Williamu Franku Scottovi, pracovníkovi v továrně,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 13x

Test-ČJ:Gramatika

11. květen 2012 | 09.33 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Fenologie

10. květen 2012 | 18.08 | rubrika: Vědy

Fenologie je nauka o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou obecně se opakující jevy (fenofáze) ve vývoji živých organismů – rostlin, živočichů a hub.

Výsledky fenologického výzkumu jsou využívaný především pro klimatologická

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Pornokracie

10. květen 2012 | 16.26 | rubrika: Zajímavosti

Pornokracie označuje způsob vlády, na níž mají význačný podíl prostitutky. Historicky se tento pojem vztahuje k označení části temného období dějin papežství (904 – 963). V tomto období se papežové ocitli pod vlivem žen nevalné pověsti (ač se vždy nejednalo o prostitutky), zvláště Theodory a její dcery Marozie.

Obecně

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Sv. Jan XII.

10. květen 2012 | 15.20 | rubrika: Papežové

Jan XII. (asi 937 – 14. května 964), vlastním jménem Oktavián, kníže tuskulský, papežem byl v období 16. prosince 955 do roku 963 (resp. do své smrti roku 964).

Narodil se v Římě jako syn Albericha II. Byl jedním z nejmladších papežů v historii církve, funkce se ujal jako osmnáctiletý.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Oxid dusičný

10. květen 2012 | 14.03 | rubrika: Oxidy

Oxid dusičný je jedním z pěti oxidů dusíku. Je to za běžných podmínek bezbarvá krystalická látka, která při teplotě okolo 30 °C sublimuje. Je anhydridem kyseliny dusičné. Lze ho připravit dehydratací kyseliny dusičné oxidem fosforečným. Při jeho reakci s vodou vzniká opět kyselina dusičná.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 102x

ThatToast-LP-Minecraft

10. květen 2012 | 09.58 | rubrika: Videa z Minecraftu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Farmakologie

9. květen 2012 | 17.26 | rubrika: Vědy

Farmakologie (z řečtiny: pharmakon (φάρμακον) znamená "léčivo", logos (λόγος) znamená "věda") je obor společný lékařům i farmaceutům. Zabývá se léky, hlavním zájmem je léčba léky, farmakoterapie. Zkoumá tedy léčivo od okamžiku podání pacientovi, kdy se stává lékem, až po jeho

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Lando

9. květen 2012 | 16.33 | rubrika: Papežové

Lando (??, Itálie - únor nebo březen 914, Řím) byl papežem od července nebo srpna 913 asi půl roku až do své smrti. Narodil se v italské Sabině, jeho otec se údajně jmenoval "Taino".

O Landovi se soudí, že musel mít mocné přátele, kteří mu pomohli, aby byl zvolen papežem (což v té době bylo obvyklým jevem). Je o

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Řepa červená

9. květen 2012 | 15.12 | rubrika: Ovoce a zelenina

Řepa červená (Beta vulgaris var. vulgaris) je dvouletá rostlina, zástupce kořenové zeleniny z čeledi amarantovitých, u které se konzumuje její podzemní část.

Její původ je ve Středomoří a v atlantském prostředí. Je známá a oblíbená jak v Evropě, tak v Severní Americe a mnoha asijských zemích. První záznamy o červené řepě jsou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Oxid arseničný

9. květen 2012 | 14.10 | rubrika: Oxidy

Oxid arseničný (chemický vzorec As2O5 nebo lépe As4O10) je společně s oxidem arsenitým jedním ze dvou oxidů arsenu. Dimerní vzorec vyjadřuje skutečné složení molekuly oxidu arseničného, monomerní pouze poměr zastoupených prvků v molekule (stejnou strukturu vykazuje například i oxid antimoničný Sb4O10).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 21x

Linkin Park - Underground 11

9. květen 2012 | 09.49 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Farmacie

8. květen 2012 | 17.47 | rubrika: Vědy

Farmacie (též lékárnictví; řec. "farmakon" = léčivo) je zdravotnické odvětví, které slouží k zabezpečení léčiv pro pacienty. To zahrnuje jejich výzkum, výrobu, distribuci, skladování a výdej (nejčastěji v lékárnách).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Rozhlasový přenos bohoslužeb

8. květen 2012 | 16.44 | rubrika: Zajímavosti

Rozhlasový přenos bohoslužeb je služba umožňující se účastnit bohoslužeb těm posluchačům či jejich návštěvníkům, kteří nemohou přijít do kostela (senioři, nemocní, lidé na cestách či ve věznicích nebo ti, kteří jsou pracovně zapojení – například řidiči či lékaři).

První rozhlasový přenos bohoslužeb se uskutečnil v roce

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Zajímavosti

8. květen 2012 | 15.08 | rubrika: Zajímavosti

Veľké Hincovo pleso je největší a nejhlubší jezero na Slovensku.

Se Třebechovický betlém skládá z více než dvou tisíc součástí, mezi nimiž je 351 postaviček.

Poslední štýrský vévoda z rodu hrabat z Traungau Otakar IV. Štýrský zemřel na malomocenství.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Oxid zirkoničitý

8. květen 2012 | 13.45 | rubrika: Oxidy

Oxid zirkoničitý ZrO2, někdy označovaný jako zirkonia, je bílá krystalická látka s hustotou 5,73 g/cm³. Pokud neobsahuje příliš příměsí má při pokojové teplotě jednoklonnou (monoklinickou) krystalovou strukturu – tak jako přírodní vzácně se vyskytující minerál baddeleyit. Při vyšších teplotách (1 175 °C) dochází k fázové přeměně na čtverečnou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 43x

Test-ČJ:Termíny

8. květen 2012 | 09.33 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 13x

TeleBazar-V Číně

7. květen 2012 | 17.53 | rubrika: Srandovní videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 3 (1x) | přečteno: 3x

TeleBazar-Debil

7. květen 2012 | 16.34 | rubrika: Srandovní videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Cheeseburger - Ray W. Johnson

7. květen 2012 | 15.12 | rubrika: Srandovní videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Linkin Park - Meteora

7. květen 2012 | 13.45 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Linkin Park - A Thousand Suns

7. květen 2012 | 09.18 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Faleristika

6. květen 2012 | 17.46 | rubrika: Vědy

Faleristika je pomocná věda historická zabývající se popisem a historií řádů a vyznamenání.

Pojem faleristika jako první zavedl cca v roce 1937 československý voják a sběratel řádů Oldřich Pilc.Slovo faleristika je přitom odvozeno ze starořeckého slova phalera [falera], označující kovové ozdoby na přilbách válečníků a jejich

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 27x

Sv. Benedikt IV.

6. květen 2012 | 16.23 | rubrika: Papežové

Benedikt IV. († červen 903) byl papežem od roku 900 až do své smrti. Narodil se v Římě jako syn rodilého římana Mammaluse. Historik desátého století Frodoard, který mu dal přezdívku veliký, chválil jeho urozený původ, velkorysost a zájem o veřejné dobro. Jeho předchůdcem byl Jan IX. (898–900), nástupcem Lev V. (903). Vládl v době temného úpadku papežství,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Oxid titaničitý

6. květen 2012 | 15.12 | rubrika: Oxidy

Oxid titaničitý TiO2 je chemická sloučenina kyslíku a titanu. V přírodě se vyskytuje v několika minerálních formách. Uměle připravený oxid titaničitý označovaný jako titanová běloba má široké použití jako pigment do nátěrových hmot, barvivo v potravinářství a jako účinná složka některých opalovacích krémů. Je rozpustný v roztocích silných kyselin za vzniku

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 234x

ALH 84001

6. květen 2012 | 13.50 | rubrika: Zajímavosti

ALH 84001 (Allan Hills 84001, Allan Hills 1984 #001) je označení meteoritu, který byl nalezen v rámci kampaně určené ke sběru meteoritů v Antarktidě, během jedné z expedic v roce 1984 na úpatí pohoří Allan Hills. Po chemickém prozkoumání byl zařazen mezi tzv. SNC meteority, které zřejmě pocházejí z planety Mars. Při nálezu vážil meteorit 1,93 kg.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Test-ČJ:Pravopis

6. květen 2012 | 09.47 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Astrobiologie

5. květen 2012 | 17.44 | rubrika: Vědy

Astrobiologie (používají se i termíny exobiologie, exopaleontologie, astropaleontologie, kosmobiologie a bioastronomie), je vědní obor biologie zabývající se původem, vývojem, distribucí a budoucností života ve vesmíru. Tento interdisciplinární obor zahrnuje vyhledávání obytného prostředí v naší Sluneční soustavě a obyvatelných planet mimo naši Sluneční soustavu, hledání

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Formosus

5. květen 2012 | 16.38 | rubrika: Papežové

Formosus (asi 816, Ostie - 4. dubna 896) byl papežem od 6. října 891 až do své smrti.
Tento papež působil v Itálii v 9. století, v době, kdy se zde střetávaly různé politické tendence. V Římě působilo dvě strany-progermánská, stranící panovníkům Východofranské říše, a profrancká, přiklánějící se spíše k Západofranské říši. Formosus,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Karl Marx

5. květen 2012 | 15.12 | anketa v článku | rubrika: Osobnosti historie

Karl Heinrich Marx, dříve uváděn také jako Karel Marx (5. května 1818 Trevír, Prusko – 14. března 1883 Londýn, Spojené království) byl německý filosof, politický publicista, kritik klasické ekonomie, teoretik dělnického hnutí, socialismu a komunismu. Mezi jeho nejznámější díla patří Ekonomicko-filosofické rukopisy, Komunistický manifest a nedokončený Kapitál.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Oxid cíničitý

5. květen 2012 | 13.57 | rubrika: Oxidy

Oxid cíničitý je spolu s oxidem cínatým jedním ze dvou oxidů cínu. Cín je v něm přítomen v oxidačním čísle IV. Jedná se o bílou práškovitou látku s vyššími teplotami tání a varu, nerozpustnou ve vodě, rozpustnou ovšem v silných kyselinách a zásadách. V přírodě se vyskytuje v podobě minerálu kasiteritu (česky cínovce) a jeho největší ložisko se nacházelo v Krušných horách

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 37x

Linkin Park - Hybrid Theory

5. květen 2012 | 09.31 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 2x

Brachytrachelopan

4. květen 2012 | 18.25 | rubrika: Dinosauři

Brachytrachelopan byl menším sauropodním dinosaurem, charakteristickým svým relativně krátkým krkem. Žil v nejsvrchnější juře (stupeň tithon, asi před 150 miliony let) v oblasti dnešní Argentiny. Měřil na délku jen kolem 10 metrů, takže patřil mezi velmi malé sauropody. Tento rod byl popsán roku 2005 týmem vedeným německým paleontologem Oliverem Rauhutem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Evoluční biologie

4. květen 2012 | 16.34 | rubrika: Vědy

Evoluční biologie je vědní obor zabývající se biologickou evolucí organismů a mechanismy, které se při ní uplatňují. Za jeho zakladatele je považován Charles Darwin, který jako první přednesl světu obecně přijatelnou verzi evoluční teorie. Vědci zaměření na tento obor se nazývají evoluční biologové.

Evoluční biologie je interdisciplinární

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Sv. Jan VIII.

4. květen 2012 | 15.27 | rubrika: Papežové

Jan VIII. (??, Řím – 16.prosince 882, ) byl papežem od 14. prosince 872 až do své smrti. Pro české dějiny je tento papež zvláště významným, neboť jím vydaná bula Industriae tuae (Horlivosti tvé) postavila Moravský stát pod ochranu papeže, zřídila moravské arcibiskupství a potvrdila používání slovanského jazyka pro křesťanskou liturgii. Byla vydána v roce 880,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

Oxid siřičitý

4. květen 2012 | 13.45 | rubrika: Oxidy

Oxid siřičitý je jedním ze dvou oxidů síry. Je to bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn. Má 2,26× větší hustotu než vzduch.

Oxid siřičitý se průmyslově připravuje především spalováním síry

S + O2 → SO2,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 45x

Test-ČJ:Pravopis

4. květen 2012 | 09.20 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Etymologie

3. květen 2012 | 18.02 | rubrika: Vědy

Etymologie je obor lingvistiky zkoumající původ a vývoj slov.

Pokud v jazyce existují historické psané texty, jsou využívány k získání povědomí o tom, jak byla slova dříve používána a kdy se v dotyčném jazyce objevila. Etymologové také používají metodu komparativní lingvistiky k rekonstrukci jazyků, které jsou příliš staré

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Sv. Hadrián II.

3. květen 2012 | 16.34 | rubrika: Papežové

Hadrián II. (792 Řím – 14.prosince 872) byl papežem od 14. prosince 867 až do své smrti. Sehrál velkou roli v misijním díle slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Roku 867 - 868 Metoděj a především Konstantin obhájili v Římě používání staroslověnského jazyka při bohoslužbách a papež Hadrián II. toto potvrdil v listu: Gloria in excelsis Deo. Bylo to poprvé,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

LS PČR

3. květen 2012 | 15.13 | rubrika: Policejní útvary

Letecká služba Policie ČR (LS PČR) je útvar Policie České republiky s celostátní působností, který vzniknul v roce 1993. Jde o přímého pokračovatele činnosti Letecké služby Federálního policejního sboru, která existovala v letech 1991 až 1993.Úkoly LS PČR lze rozdělit na dva typy činností:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 56x

Oxid křemičitý

3. květen 2012 | 13.46 | rubrika: Oxidy

Oxid křemičitý (SiO2) tvoří nejméně 22 fází a dvanáct polymorfních forem. Díky této rozmanitosti a velkému praktickému významu patří tento oxid mezi nejstudovanější látky.

V přírodě jej nacházíme nejčastěji ve formě α-křemene, který je součástí např. žuly a pískovce. Modifikace oxidu křemičitého se převážně

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 46x

Test-ČJ:Přídavná jména

3. květen 2012 | 10.51 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Beishanlong

2. květen 2012 | 17.37 | rubrika: Dinosauři

Beishanlong byl rod velkého ornitomimosaurního ("pštrosího") dinosaura, žijícího v období spodní křídy na území dnešní Číny. Typovým druhem je B. grandis, popsaný v roce 2009.

Tento ornitomimosaur patřil k největším zástupcům své skupiny. Objevený exemplář vážil zaživa odhadem asi 630 kg, přitom však ještě nebyl

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Etologie

2. květen 2012 | 16.31 | rubrika: Vědy

Etologie je vědní obor v rámci zoologie, který se zabývá studiem chování živočichů, rozeznáváním jeho vrozených a naučených složek, ontogenetického i fylogenetického vývoje vzorců chování a významu určitých vzorců chování pro přežívání daného druhu.

Základní

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Sv. Mikuláš I.

2. květen 2012 | 15.12 | rubrika: Papežové

Svatý Mikuláš I. Veliký (? Řím - 13. listopadu 867) byl papežem od 24. dubna 858 až do své smrti.

Mikuláš I. prosazoval svrchovanou autoritu papežství ve správě církve a byl po dlouhé době výraznou osobností na papežském stolci. Upevnění autority jeho úřadu, který byl dosud ovlivňován panovníky franské říše, napomáhalo její

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 2x

Oxid olovičitý

2. květen 2012 | 14.19 | rubrika: Oxidy

Oxid olovičitý je tmavě hnědá krystalická nebo amorfní látka. Krystalická forma má tetragonální strukturu rutilového typu. V přírodě se velmi vzácně vyskytuje jako minerál plattnerit. Vzhledem k vysokému oxidačnímu stupni atomu olova je mimořádně silným okysličovadlem. I když je ve vodě jen málo rozpustný, je jedovatý.

Oxid

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 33x

Test-ČJ:Cizí slova

2. květen 2012 | 09.13 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Oxid osmičitý

1. květen 2012 | 18.05 | rubrika: Oxidy

Oxid osmičitý (OsO2) je jedním z oxidů osmia, které je v něm přítomné v oxidačním stavu IV. Je krystalický, krystalizuje v čtverečné soustavě. Jeho měrný elektrický odpor je přibližně 15 μΩcm. Je nerozpustný ve vodě, ale je rozpustný v kyselině chlorovodíkové. Na rozdíl od oxidu osmičelého není jedovatý.

Připravuje

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Sv. Lev IV.

1. květen 2012 | 17.10 | rubrika: Papežové

Svatý Lev IV. (??, Řím - . července 855) byl papežem od ledna 847 až do své smrti. Jeho pontifikát byl věnován především opravování škod, které Saracéni způsobili v Římě za jeho předchůdce. Podle legendy zastavil požár okrsku Borgo pouhým znamením kříže. Jako duchovní podpora vojáků se přímo zúčastnil bitvy proti muslimským pirátům u Ostie v roce 849. Postavil Leoninskou

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Etnometodologie

1. květen 2012 | 15.07 | rubrika: Vědy

Etnometodologie je sociologický směr, který se zaměřuje na analýzu každodenních sociálních interakcí a rozbor metod, které lidé zkoumané skupiny sami používají k tomu, aby porozuměli světu. Název směru dal Harold Garfinkel v roce 1967.

Od tradičních sociologických směrů se odlišuje hlavně ve dvojím ohledu:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 41x

Greenpeace

1. květen 2012 | 13.42 | rubrika: Zajímavosti

Greenpeace je nevládní nezisková organizace pro ochranu životního prostředí. Organizace má dnes přibližně 3 miliony členů ve 41 zemích světa.Organizace je apolitická a finančně nezávislá na vládách a korporacích ve světě.

Greenpeace se snaží upozornit na různé problémy v rámci svých kampaní: vybíjení mláďat tuleňů pro jejich

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Test-ČJ:Procvičování

1. květen 2012 | 09.33 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x