Greenpeace

1. květen 2012 | 13.42 |

Greenpeace je nevládní nezisková organizace pro ochranu životního prostředí. Organizace má dnes přibližně 3 miliony členů ve 41 zemích světa.Organizace je apolitická a finančně nezávislá na vládách a korporacích ve světě.

Greenpeace se snaží upozornit na různé problémy v rámci svých kampaní: vybíjení mláďat tuleňů pro jejich kůži, lovu velryb, problematika jaderných elektráren, ukládání radioaktivního odpadu do oceánu, kácení deštných pralesů, pěstování geneticky modifikovaných rostlin, uvolňování toxických látek do životního prostředí a mnoho dalších.

Greenpeace bývá často svými oponenty kritizována pro svůj radikalismus, je obviňována z využívání metod hraničících s ekoterorismem a zaujímání stanovisek, které nemají souvislost s životním prostředím.

Několik dní po pokusném atomovém výbuchu Milrow na ostrově Amchitka v souostroví Aleuty u západního pobřeží Aljašky, ke kterému došlo 2. října 1969, vznikla v kanadském Vancouveru organizace Don't Make A Wave Committee (z obav vytvoření vln tsunami), jež se rozhodla bojovat proti provádění dalších testovacích výbuchů atomových zbraní, které se Spojené státy chystaly provést. 15. září 1971 aktivisté vypluli na rybářské lodí Phyllis Cormack už pod jménem Greenpeace (Zelený mír), který měl vyjadřovat zájem o přírodu i touhu zbavit svět jaderné hrozby, aby protestovali proti americkým atomovým testům na Amchitce, která byla útočištěm tisíců ohrožených vyder mořských, orlů, sokolů stěhovavých a dalších divokých zvířat, ale také leží v epicentru častých zemětřesení. Protestní plavba sice nezabránila třetímu pokusnému výbuchu nazvanému Cannikin, ke kterému došlo 6. listopadu 1971, ale vyvolala velký ohlas u veřejnosti a vedla ke vzniku mezinárodní ekologické organizace Greenpeace.

V Československu vznikla pobočka Greenpeace v roce 1992.

Greenpeace je známé zejména svými přímými, mediálně atraktivními a kontroverzními akcemi, kterými se snaží upozornit veřejnost na ekologické problémy, které považuje za vážné. Jde např. o vyvěšování transparentů na komíny znečišťovatele, blokády ilegálního kácení lesů, lodí zapojených do ilegálního obchodu nebo zodpovědných úřadů. Při těchto akcích se mnohdy porušují platné zákony.

Kromě těchto konfrontačních akcí Greenpeace spolupracuje i s uznávanými experty a laboratořemi, vede vědecké výzkumy a snaží se prosazovat řešení problémů a změny, které považuje za pozitivní.

Lodě Greenpeace: Rainbow Warrior (potopena 1987), Rainbow Warrior II., ledoborec MV Arctic Sunrise, MV Esperanza, Yellow Thing.

V Československu vznikla pobočka Greenpeace v roce 1992. Později se rozdělila na samostatnou českou a slovenskou pobočku.

Prvním ředitelem Greenpeace v Československu se stal Ivo Šilhavý - jeden ze zakladatelů Dětí Země. Druhou ředitelkou byla Hana Pernicová (později Nadace VIA a HCWH) a třetím Jiří Tutter (1999-2010).Od roku 2010 vede pobočku dr. Čestmír Hrdinka, bývalý odborný pracovník ministerstva životního prostředí a bývalý ředitel evropské pobočky mezinárodní nevládní organizace Health Care Without Harm.

V české pobočce Greenpeace v minulosti pracoval např. Jan Piňos (bývalý ředitel CHKO Broumovsko), Václav Vašků (fotograf a novinář) nebo Miroslav Šuta (expert na zdravotní rizika)

Česká pobočka Greenpeace vedla mimo jiné kampaně za záchranu Libkovic, proti dostavbě Jaderné elektrárny Temelín, za vyčištění Labe, proti nebezpečným hračkám z PVC obsahujícím ftaláty, za rozvoj solární energetiky (fotovoltaiky), proti uvolňování geneticky manipulovaných organismů GMO do životního prostředí nebo za dekontaminaci zamořené chemičky Spolana Neratovice.

V současnosti se věnuje zejména klimatické kampaní, jejíž součástí je úsilí o zachování územních limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách a o odepsání zásob uhlí pod městem Horní Jiřetín a obcí Černice.Součástí aktivit je i kampaň s cílem prosadit modernizace elektrárny Prunéřov nejlepší dostupnou technologií (BAT).

Příležitostně se podílí na velkých mezinárodních kampaních Greenpeace, jako jsou například protesty proti testům atomových zbraní nebo ochrana pralesů a velryb.

Greenpeace usiluje o finanční nezávislost na vládách i průmyslu. Proto nepřijímá finanční podporu od vlád, průmyslových subjektů, ale ani od politických stran. Greenpeace spoléhá na podporu dobrovolníků a finanční dary jednotlivců, případně na grantovou podporu nadací. Greenpeace zveřejňuje každoročně výroční zprávy o své činnosti a podrobuje své účetnictví auditu. Podle Výroční zprávy 2005 činil roční rozpočet české pobočky Greenpeace asi 13 milionů korun.Drtivou většinu příjmů (přes 8 milionů) činily dary českých příznivců organizace. Další podstatnou položkou byl příspěvek Greenpeace International. Drobné příjmy mělo Greenpeace z grantu Open Society Fund a z prodeje upomínkových předmětů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář