Zelená perla

30. duben 2012 | 17.27 | rubrika: Zajímavosti

Zelená perla je anketa o nejhloupější výrok z oblasti životního prostředí, kterou od roku 1995 vyhlašuje ekologické sdružení Děti Země. "Cílem ankety je upozornit na autory výroků, kteří bagatelizují ochranu přírody a životního prostředí a činnost na jejich ochranu."

Návrhy výroku k ocenění může zaslat organizátorům

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Děti Země

30. duben 2012 | 16.26 | rubrika: Zajímavosti

Děti Země (Children of the Earth) je v Česku působící ekologické občanské sdružení soustřeďující se na ochranu životního prostředí. Děti Země vznikly na podzim 1989 a dnes působí ve 12 pobočkách nebo klubech (ve 11 městech).

Děti Země za svůj vznik považují setkání asi 60 lidí z celé ČR dne 28. září 1989 v Kulturním středisku

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Ropák roku

30. duben 2012 | 15.18 | rubrika: Zajímavosti

Ropák roku je anticena vyhlašovaná od roku 1992 každoročně občanským sdružením Děti Země za antiekologický čin roku.

Anketa byla inspirována dokumentárním filmem Jana Svěráka Ropáci z roku 1988 o výskytu nového živočišného druhu Petroleus mostensis (Ropák bahnomilný) ve zdevastované oblasti severních Čech, který se živí znečištěním.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Zajímavosti

30. duben 2012 | 14.13 | rubrika: Zajímavosti

Zdeněk Svěrák psal některé své písně pod pseudonymem Emil Synek.

Vrtulníky Letecké služby Policie ČR zasahovaly při hašení lesních požárů až v Makedonii.

Měsíc Dysnomia, obíhající trpasličí planetu Eris, byl pojmenován po dceři antické bohyně Eris.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Testy:ČJ-Spisovná výslovnost

30. duben 2012 | 09.14 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Etnografie

29. duben 2012 | 18.01 | rubrika: Vědy

Etnografie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a grafein, popisovat), česky národopis, je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech. Termín etnologie se někdy chápe jako synonymum, jindy jako označení pro srovnávací vědu. Oba pojmy se dodnes užívají v německé jazykové

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Sv. Řehoř IV.

29. duben 2012 | 16.35 | rubrika: Papežové

Řehoř IV. (? – 25. leden 844) byl papežem od prosince 827 až do své smrti. Byl to Říman pocházející z aristokratické rodiny.

Byl kardinálem-presbyterem církve. Za papeže byl zvolen na přání spolucísaře Lothara I., který v Římě vykonával soudcovskou moc. Během svého pontifikátu vedl spory s císařem Ludvíkem I. Pobožným

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Alectrosaurus

29. duben 2012 | 15.08 | rubrika: Dinosauři

Alectrosaurus ("samotářský ještěr") byl rodem teropodního dinosaura z nadčeledi tyrannosauroidů. Tento dvounohý dravec žil ve svrchní křídě asi před 83-74 miliony let na území dnešního Mongolska a Číny. Tělesnými proporcemi se značně podobal svému příbuznému tyrannosaurovi, byl však podstatně menší (délka asi do 5 metrů).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Oxid dusičitý

29. duben 2012 | 13.54 | rubrika: Oxidy

Oxid dusičitý (NO2) je jedním z pěti oxidů dusíku.

V plynném stavu jde o červenohnědý, agresivní, prudce jedovatý plyn, v kapalném stavu je to žlutohnědá látka, která tuhne na bezbarvé krystaly. Změna barvy při skupenských přechodech souvisí s rovnováhou mezi dimerní formou (N2O4, převládá

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 33x

Test-ČJ:Státní maturita

29. duben 2012 | 09.53 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Antetonitrus

28. duben 2012 | 17.57 | rubrika: Dinosauři

Antetonitrus ("Před bouří") je nejstarší známý sauropodní dinosaurus. Žil v období pozdního Triasu (asi před 221-210 miliony let) na území dnešní Jihoafrické republiky (formace Lower Elliot). Délka tohoto relativně malého sauropoda se pohybovala kolem 10 metrů a jeho hmotnost dosahovala 2 tun. První fosílie tohoto dinosaura byly objeveny již v roce 1981, správně

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 19x

Sv. Lev III.

28. duben 2012 | 16.38 | rubrika: Papežové

Svatý Lev III. (??, ?? - 12. června 816) byl papežem od 26. prosince 795 až do své smrti.

Roku 800 korunoval během vánočních bohoslužeb v chrámu sv. Petra v Římě Karla Velikého císařem říše římské. Šlo o důsledek mnoha politických úvah ze strany papežské kurie i vládnoucích kruhů franské říše.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Etnobiologie

28. duben 2012 | 15.03 | rubrika: Vědy

Etnobiologie je nauka o vztahu lidských kultur a etnik k živým organizmům v prostředí jim vlastní (nejedná se tedy o etnoekologii, která se zabývá studiem vztahu domorodých obyvatel k životnímu prostředí a jejich chápání ekologických vztahů). Jedná se o novější vědu (vznik na počátku 20. století). Dělí se na řadu suboborů. Je to vlastně složenina etnologie a biologie.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Oxid chloričitý

28. duben 2012 | 13.46 | rubrika: Oxidy

Oxid chloričitý je chemická sloučenina se sumárním vzorcem ClO2. Tento oranžový plyn krystalizuje při teplotě −59 °C do podoby oranžových krystalů. Jako jeden z oxidů chloru je účinným a užitečným oxidačním činidlem používaným při úpravě vody a při bělení. Oxid chloričitý je jediný známý oxid halogenu, kde je halogen v sudém oxidačním čísle. Je

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 36x

Test-ČJ:Státní maturita

28. duben 2012 | 10.46 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 13x

Sean Finn-Show me love

27. duben 2012 | 17.57 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Papouškování

27. duben 2012 | 16.34 | rubrika: Srandovní videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x) | přečteno: 4x

Minecraft Box-SP-LP-33

27. duben 2012 | 15.25 | rubrika: Videa z Minecraftu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Adam Henrique-gol

27. duben 2012 | 14.24 | rubrika: Zajímavá videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Minecrafak-07x11-The End

27. duben 2012 | 09.52 | rubrika: Videa z Minecraftu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Etiologie

26. duben 2012 | 18.08 | rubrika: Vědy

Etiologie (také aetiologie, aitiologie, z řec. αἰτία aitia, příčina) znamená soustavné hledání a výklad příčin. Pojem se užívá v lékařství, v psychologii a ve filosofii.

Racionální hledání příčin bylo jením z prvních zájmů starověkých filosofů a později i vědců. Aristotelés rozlišil čtyři příčiny

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Oxid ceričitý

26. duben 2012 | 16.34 | rubrika: Oxidy

Oxid ceričitý je žlutobílý prášek s chemickým vzorcem CeO2. Je používán v keramice, pro výrobu broušeného skla a pro zvýšení citlivosti fotosenzitivního skla. Také je používán při jemném leštění optických prvků. Cer se používá pro samočinné čištění stěn pecí jako uhlovodíkový katalyzátor během vysoké teploty čisticího procesu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 125x

Zajímavosti

26. duben 2012 | 15.23 | rubrika: Zajímavosti

Vedení televizní společnosti NBC mělo zpočátku velké námitky vůči postavě Spocka ze seriálu Star Trek kvůli jeho satanskému vzhledu.

Středověký kronikář Ota z Freisingu byl nevlastním bratrem německého krále Konráda III. a strýcem císaře Fridricha Barbarossy.

Na stavbu chaty na Malé

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Monoskop

26. duben 2012 | 14.00 | rubrika: Zajímavosti

Zcela přesně je slovo monoskop označením speciální elektronky, která sloužila jako generátor televizního kontrolního obrazce. Poté, co tato elektronka přestala být používána, ujalo se v češtině nesprávně toto slovo pro samotný kontrolní obrazec, ať již snímaný kamerou z papírové předlohy nebo generovaný jiným zařízením. Ve většině jiných jazyků se pro kontrolní obrazec

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 62x

Test-ČJ:Státní maturita

26. duben 2012 | 09.54 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Epigrafika

25. duben 2012 | 18.12 | rubrika: Vědy

Epigrafika (z řeckého επιγραφή, epigraphé, nápis) je pomocná věda historická o nápisech na nepaleografických materiálech, vytvořených bez použití obvyklého písařského materiálu či tisku. Hodnotí texty nápisové povahy, aby jich bylo možno využít jako historického pramene. Dále také sleduje samotný vývoj písma nápisů.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Svatý Pavel I.

25. duben 2012 | 16.34 | rubrika: Papežové

Svatý Pavel I. (??, ?? - 28. června 767) byl papežem od 29. května 757 do své smrti 28. června 767.

Jáhen Pavel byl kandidátem na papeže již ke konci života Štěpána II., svého bratra. Jeho protikandidátem byl arcijáhen Theofylaktos, navrhovaný probyzantskou stranou, která si přála obnovit dobré vztahy mezi císařem a papežským

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Acanthopholis

25. duben 2012 | 15.13 | rubrika: Dinosauři

Acanthopholis ("pichlavé šupiny") byl až 5,5 m dlouhý a 400 kg vážící býložravý dinosaurus. Žil přibližně před 105 až 96 milióny let na území dnešní Anglie.

Tento obrněný dinosaurus ze skupiny Ankylosauria je známý jen z velmi nekompletních pozůstatků. Na jejich základě se zdá, že mohl patřit do čeledě Polacanthidae

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Oxid uhličitý

25. duben 2012 | 14.07 | rubrika: Oxidy

Oxid uhličitý (dříve kysličník uhličitý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu; při vyšších koncentracích může v ústech mít slabě nakyslou chuť. Je těžší než vzduch.

Je tvořený uhlíkem a kyslíkem.

Vzniká reakcí uhlíku s kyslíkem (spalováním):

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 24x

Test-ČJ:Na příjmací zkoušky

25. duben 2012 | 09.33 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x) | přečteno: 48x

Erotologie

24. duben 2012 | 18.09 | rubrika: Vědy

Erotologie je zkoumání otázek týkajících se erótu, lásky pohlavního typu a jejích projevů. V současné době je v akademické vědě částečně zahrnuta v sexuologii, která ji od přelomu 19. a 20. století vytlačuje, avšak oproti ní není jejím primárním předmětem rozmnožování ani pohlavní diferenciace, ale erotické city a vztahy a jejich projevy a sociální a psychologický kontext.V

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 20x

Štěpán II.

24. duben 2012 | 16.52 | rubrika: Papežové

Štěpán II. (III.) (??, ?? - 26. dubna 757) byl papežem od 26. března 752.

Očíslování jeho jména je sporné, neboť po smrti sv. Zachariáše byl papežem zvolen rovněž Štěpán, který ale zemřel již dva dny po své volbě, aniž by byl vysvěcen na biskupa. Z tohoto důvodu v dnešním pojetí nebyl papežem (biskupem města Říma), na druhé

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Halticosaurus

24. duben 2012 | 15.34 | rubrika: Dinosauři

Halticosaurus (v překladu "hbitý ještěr") je rod teropodního dinosaura, který žil v období pozdějšího triasu zhruba před 208 miliony let na území dnešního jižního Německa uprostřed formace Stubensandstein, kde byly nalezeny dvě kostry společně s prosauropodem plateosaurem. Někteří vědci ho zaměňují s rodem Lilisternus, ale Samuel Wells mezi nimi našel rozdíl.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Oxid zlatitý

24. duben 2012 | 14.29 | rubrika: Oxidy

Oxid zlatitý (Au2O3) je nejstabilnějším z oxidů zlata, které v něm má oxidační číslo III. Je to červeně-hnědá tuhá látka. Je tepelně nestabilní, rozkládá se při 155°C. Hydratovaná forma je mírně kyselá a rozpouští se v roztocích silných zásad, které pravděpodobně obsahují ion [Au(OH)4].

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 25x

Testy:ČJ-Vyjmenovaná slova po B

24. duben 2012 | 09.35 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Sv. Řehoř III.

23. duben 2012 | 18.29 | rubrika: Papežové

Svatý Řehoř III. (?? Sýrie – 29. listopadu 741) byl papežem od 18. března 731 do své smrti. Katolická církev slaví jeho svátek 28. listopadu.

Řehoř pocházel ze Sýrie a díky tomu hovořil stejně dobře řecky jako latinsky. Papežem ho zvolili ihned po smrti Řehoře II., jeho nastolení se však protáhlo o více než měsíc, neboť

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Epidemiologie

23. duben 2012 | 16.21 | rubrika: Vědy

Epidemiologie je lékařské odvětví zabývající se studiem faktorů ovlivňujících zdraví a nemocnost obyvatelstva a slouží také jako poklad k opodstatnění lékařských zásahů, provedených v zájmu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství. Epidemiologie je považována za základ metodologie výzkumu ve zdravotnictví a je vysoce ceněna v medicíně založené na důkazech,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Energie elektrostatického pole

23. duben 2012 | 15.23 | rubrika: Fyzikální děje

Energie dané soustavy nabitých vodičů lze vyjádřit pomocí potenciální energie jednotlivých nábojů v potenciálu pole. Na zvýšení náboje vodiče o  mathrm{d}Q , je potřeba vykonat elektrickou práci delta W = varphi mathrm{d}Q ,;

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 26x

Oxid měditý

23. duben 2012 | 14.10 | rubrika: Oxidy

Oxid měditý je první připravenou sloučeninou trojmocné mědi. Je to granátově červený prášek, který se podařilo získat působením peroxodisíranu draselného na čerstvě sražený hydroxid měďnatý. Oxid měditý má kyselý charakter a tvoří s hydroxidy červené hydroxoměditany s obecným vzorcem MI[Cu(OH)4], které se vodou i na vzduchu rozkládají. Roku 1949

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Test-ČJ:Pro 7. ročník

23. duben 2012 | 10.05 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 44x

Matematika v 21. století

22. duben 2012 | 20.19 | rubrika: Matematika

V souvislosti s touto expanzí roste význam hledání mostů mezi jednotlivými podobory. Naprosto odlišně vypadají matematické struktury mohou mít silné společné vlastnosti, za pomoci kterých mohou jít vyřešit složité otázky v jedné struktuře převedením do druhé, ve které tak složité nebudou.

Pomocí právě popsané metody byla v

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Environmentalistika

22. duben 2012 | 18.31 | rubrika: Vědy

Environmentalistika je obor, který využívá poznatků různých vědních oborů ekologie, geografie, chemie, fyziky, ekonomie a zkoumá vzájemné působení člověka a ekosystémů, zabývá se tedy i prevencí znečišťování životního prostředí, nápravou vzniklých škod a nežádoucích zásahů. Environmentalistika zahrnuje také ochranu přírody, monitoring složek životního prostředí, využívání

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Elektrizace těles; statická elektřina

22. duben 2012 | 17.11 | rubrika: Fyzikální děje

Pod elektrostatické jevy v širším slova smyslu se někdy zahrnují též jevy oddělení kladného od záporného náboje, hromadění náboje stejné polarity a přenosu elektrického náboje mezi tělesy (elektrizace) a projevy tzv. statické elektřiny, způsobené nashromážděním nábojů na povrchu různých těles a předmětů a jejich výměně při kontaktu s jinými povrchy. Alespoň jedno z

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 52x

Oxid samaritý

22. duben 2012 | 16.23 | rubrika: Oxidy

Oxid samaritý (Sm2O3) je oxidem samaria, které je v něm přítomno v oxidačním stavu III. Používá se na výrobu speciálních skel pohlcujících infračervené záření a také jako absorbér neutronů. Je také katalyzátoremdehydrogenace alifatických alkoholů.

Tepelným rozkladem uhličitanu, dusičnanu, šťavelanu nebo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Test-ČJ:Vyjmenovaná slova po B, F, L

22. duben 2012 | 15.58 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Albinykus

21. duben 2012 | 17.44 | rubrika: Dinosauři

Albinykus ("bílý dráp") byl rodem teropodního dinosaura z čeledi Alvarezsauridae, který žil v období svrchní křídy na území dnešního Mongolska. Šlo o velmi malého dinosaura, jehož hmotnost zřejmě nepřesáhla 1 kilogram.

Fosílie tohoto dinosaura představují neúplnou kostru v "sedící" pozici s dolní částí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Matematika dějiny teorie grafů a fraktálů-20.stol.

21. duben 2012 | 16.39 | rubrika: Matematika

Výrazného rozkvětu se dočkala teorie grafů. Na stavbu jejích základů zavdal již Euler, když v roce 1736 vyřešil problém mostů v Královci. Jako samostatná disciplína se však tato odnož kombinatoriky etablovala až v polovině dvacátého století. První kniha věnovaná teorii grafů vychází kupříkladu až v roce 1936.

Aplikačně jde

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Polarizace dielektrika

21. duben 2012 | 15.07 | rubrika: Fyzikální děje

V izolantu nejsou nosiče elektrického náboje volné; vložením do elektrického pole jiného nabitého tělesa proto nedojde k jejich přeskupení na povrch. Nosiče elektrického náboje obou polarit jsou vázány v atomech, molekulách či krystalových buňkách izolantu. Jejich polohy se však mohou mikroskopicky posunout a původně neutrální atomy tak změnit na dipóly, nebo polární

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 44x

Oxid fosforitý

21. duben 2012 | 13.36 | rubrika: Oxidy

Oxid fosforitý tvoří dimerní molekulu P4O6. Je to bílá, krystalická, jedovatá a vosku podobná látka, která snadno taje. Je kyselého charakteru a s vodou poskytuje roztok kyseliny fosforité (je to její anhydrid). Snadno se oxiduje.

Oxid fosforitý se vyrábí spalováním fosforu za omezeného přístupu vzduchu:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 46x

Dubstep Violin- Lindsey Stirling- Crystallize

21. duben 2012 | 09.36 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Endokrinologie

20. duben 2012 | 17.32 | rubrika: Vědy

Endokrinologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou žláz s vnitřní sekrecí. Mezi tyto žlázy patří například nadledviny, pohlavní žlázy, podvěsek mozkový (hypofýza), štítná žláza, příštítná tělíska a slinivka břišní. Jsou to žlázy produkující hormony.

Endokrinologie zkoumá endokrinní systém, což je systém žláz

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Sv. Řehoř II.

20. duben 2012 | 16.29 | rubrika: Papežové

Svatý Řehoř II. (? – 11. února 731) byl papežem od 19. května 715 (udává se i 21. březen 716) až do své smrti. Katolická církev slaví jeho svátek 11. února.

Řehoř II. má značné zásluhy na christianizaci Německa, kam vyslal kněze uspořádat církevní organizaci a sv. Bonifáce pověřil velmi potřebnou misijní činností. Díky tomu se německojazyčné kraje více přimkly k latinskému kulturnímu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Elektrostatická indukce

20. duben 2012 | 15.05 | rubrika: Fyzikální děje

Vložením vodiče (tj. látky, ve které se elektrický náboj, přesněji nabitá částice, může volně přesouvat) do elektrického pole jiného nabitého tělesa se toto pole změní. Příčinou je přeskupení volných nabitých částic ve vodiči, nazývané elektrostatická indukce. Bez vlivu vnějšího pole jsou v nenabitém vodiči nosiče kladného i záporného náboje rovnoměrně rozloženy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 60x

Oxid železitý

20. duben 2012 | 13.45 | rubrika: Oxidy

Oxid železitý (Fe2O3) je sloučenina trojmocného železa s kyslíkem. Vyskytuje se nejčastěji v α krystalické modifikaci jako hnědočervený prášek. V přírodě se vyskytuje nebo minerál hematit. V této fázi má klencovou strukturu (romboedrickou), paramagnetické vlastnosti a při zahřívání na 675 °C přechází na modifikaci β. Modifikace β

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 51x

Test-ČJ:Vyjmenovaná slova

20. duben 2012 | 09.22 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (1x) | přečteno: 8x

Elektrotechnika

19. duben 2012 | 18.02 | rubrika: Vědy

Elektrotechnika je obor lidské činnosti zabývající se praktickým využitím elektrické energie, jedná se o specializovaný technický vědní obor, který se zabývá výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie.

Elektrotechnika je vědní a technický obor, který se zabývá výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Matematika v 20. století

19. duben 2012 | 16.32 | rubrika: Matematika

Ve dvacátém století se vyskytlo několik pozoruhodných případů nestandardního zacházení se základním matematickým nástrojem, důkazem. Vedle již zmíněného důkazu věty o čtyřech barvách, které počítač asistoval, vyskytly se pokusy o plně automatické dokazování vět. Počítač v nich dostane sadu axiomů zadaných symboly výrokové logiky a z nich vyvozuje stále složitější vlastnosti

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Přitahování a odpuzování nabitých těles

19. duben 2012 | 15.13 | rubrika: Fyzikální děje

Již od starověku, přesněji od 6. století př. n. l., kdy řecký filozof Thales pozoroval přitažlivé síly, vznikající jako následek tření jantaru, jsou popsány projevy přitažlivých a odpudivých sil mezi zelektrovanými tělesy. Řecké slovo pro jantar je ήλεκτρον (elektron), toto slovo se posléze stalo zdrojem pro novější slovo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 41x

Oxid gallitý

19. duben 2012 | 13.43 | rubrika: Oxidy

Oxid gallitý (Ga2O3) je jedním z oxidů gallia, které je v něm přítomno v oxidačním čísle III.

Oxid gallitý se připravuje rozkladem dusičnanu gallitého při teplotě 200 °C až 250 °C. Existuje v 5 modifikacích: alpha, beta, gamma, delta, epsilon ,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 15x

DJ Antoine ft. The Beat Shakers - Ma Chérie

19. duben 2012 | 09.40 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Elektrostatika

18. duben 2012 | 18.04 | rubrika: Vědy

Elektrostatika je část fyziky, která studuje elektrické jevy, které souvisejí s (časově) ustáleným (neměnným) vzájemným silovým působením elektricky nabitých částic a těles. V širším slova smyslu se do elektrostatiky řadí i jevy elektrizace těles a (i nestatické) projevy tzv. statické elektřiny.

Základním pojmem elektrostatiky

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 24x

Matematika v 20. století-Informatika

18. duben 2012 | 16.32 | rubrika: Matematika

Do tohoto leptání matematického sebevědomí se krátce poté zapojil britský matematik Alan Turing, když negativně rozřešil tzv. "Entscheidungsproblem". Při této příležitosti vytvořil model Turingova stroje, čímž položil teoretické základy teorii složitosti a vůbec celé informatiky, nového odvětví matematiky zabývající se zejména algoritmizací.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 2 (1x) | přečteno: 7x

Ředkvička

18. duben 2012 | 15.02 | rubrika: Ovoce a zelenina

Ředkvička je kořenová zelenina druhu ředkev setá letní (Raphanus sativus var. sativus). Kořen je kulovitý nebo válcovitý, různě zbarvený. Barva se pohybuje od bílé až k červeným nebo fialově zabarveným. Existují i odrůdy červenobílé nebo žluté kulaté a bílé protáhlé. Dužnina bílá, u červených ředkviček někdy s nádechem do růžova, u starších kusů se skelným nádechem.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Oxid dusitý

18. duben 2012 | 13.49 | rubrika: Oxidy

Oxid dusitý (N2O3) je jedním z pěti oxidů dusíku. V plynném skupenství je nestabilní, v kapalném stavu je to silně jedovatá tmavěmodrá kapalina.

Oxid dusitý vzniká reakcí oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) za teploty nižší než -21 °C.

NO
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 31x

Test-ČJ:Doplň y/i

18. duben 2012 | 09.57 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Elektromagnetismem

17. duben 2012 | 17.42 | rubrika: Vědy

Elektromagnetismem se rozumí soubor jevů, ve kterém se projevuje vzájemná souvislost elektřiny a magnetismu. Elektromagnetismem se také může myslet oblast fyziky, která tyto jevy zkoumá, případně přímo teorie elektromagnetického pole, která elektromagnetické jevy vysvětluje.

Z abstraktnějšího pohledu podle standardního modelu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Sisinius

17. duben 2012 | 16.38 | rubrika: Papežové

Sisinius (??, Sýrie - 4. února 708) byl papežem od 15. ledna 708 až do své smrti. Pocházel ze Sýrie, dá se usuzovat, že pocházel z chudších vrstev a nebyl šlechticem. Vládl jen asi dvacet dnů, jeho pontifikát je tedy pátý nejkratší v historii. Byl těžce postižen dnou, nemohl se údajně téměř ani hýbat, podle historických zpráv to ale byl člověk pevného charakteru, mravně

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Zajímavosti

17. duben 2012 | 15.09 | rubrika: Zajímavosti

Jmelí bílé má v Evropě bobule bílé nebo nažloutlé, ale jinde ve světě i načervenalé, oranžové nebo červené.

V rozporu s tvrzeními Plinia staršího a Filóna Alexandrijského nežili prostí esejci v celibátu.

Nejjižnějším městem na Zemi je argentinská Ushuaia.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Oxid chromitý

17. duben 2012 | 13.31 | rubrika: Oxidy

Oxid chromitý (chemický vzorec Cr2O3) je jedním ze dvou oxidů chrómu ( ještě existuje oxid chromový). Vzniká rozkladem oxidu chromového:

4 CrO3 → 2 Cr2O3 + 3 O2

Můžeme jej také připravit redukcí dichromanu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Test-ČJ:Nářečí z oblasti Zlínska

17. duben 2012 | 10.15 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Oxid boritý

16. duben 2012 | 13.41 | rubrika: Oxidy

Oxid boritý je bezbarvá nebo bílá amorfní nebo krystalická pevná látka bez zápachu.

Oxid boritý se sice dá připravit spalováním elementárního bóru v proudu kyslíku

4 B + 3 O2 → 2 B2O3,

ale

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 43x

Test-ČJ:Doplňování s/z/vz

16. duben 2012 | 10.10 | rubrika: Český jazyk-Testy
komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1.5 (4x) | přečteno: 547x

Elektrochemie

15. duben 2012 | 17.42 | rubrika: Vědy

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod (kovových nebo polokovových, příp. grafitových) a elektrolytu.

Důležité oblasti:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 12x

Sv. Benedikt II.

15. duben 2012 | 16.30 | rubrika: Papežové

Svatý Benedikt II. (??, ?? - 8. května 685) byl papežem buďto od roku 683 (zvolen), nebo od 26. června 684 (potvrzen císařem) až do své smrti. Ve funkci papeže byl tedy pouze 11 měsíců. Aby zabránil průtahům od zvolení ke jmenování papežem, prosadil u Konstantina IV., aby potvrzovací právo měl ravennský exarcha. Samotnému Benediktovi jako duchovnímu otci svěřil Konstantin

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 10x

Rajče

15. duben 2012 | 15.06 | rubrika: Ovoce a zelenina

Rajče jedlé, též lilek rajče (Solanum lycopersicum L., 1753) je trvalka bylinného charakteru pěstované jako jednoletka. Patří do čeledi lilkovitých. Pochází ze Střední a Jižní Ameriky. Plodem je bobule, rajské jablko neboli rajčátko, zkráceně rajče.

Vytrvalá zelenina bylinného charakteru pěstovaná jako jednoletka pro dužnaté

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 19x

Oxid bismutitý

15. duben 2012 | 13.35 | rubrika: Oxidy

Oxid bismutitý (Bi2O3) je za normální teploty žlutý a za horka červenohnědý prášek nerozpustný ve vodě, methanolu, ethanolu, acetonu i zásadách. Je to kyselinotvorný oxid, takže s kyselinami reaguje za vzniku bismutitých solí. Vyskytuje se ve třech 4 krystalografických modifikacích - modifikace α (jednoklonná), modifikace β (čtverečná

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 18x

Test-ČJ:Test pro žáky 9. tříd

15. duben 2012 | 09.29 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Elektroakustika

14. duben 2012 | 17.50 | rubrika: Vědy

Elektroakustika je věda, která se zabývá zvukem, jeho šířením, jeho záznamem a reprodukcí za použití elektroniky. Věda, která zasahuje do části vědního oboru akustiky a rovněž zasahuje do části vědního oboru elektroniky, významné postavení v elektroakustice mají měniče.

Základní měniče:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Ekonomie

14. duben 2012 | 16.46 | rubrika: Vědy

Ekonomie je věda, zabývající se účelným lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Ekonomie úzce spolupracuje s dalšími obory, jako je účetnictví, matematika, ekonometrie, zbožíznalství, marketing, psychologie, sociologie, politologie, ekonomická geografie či právo.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Sv. Lev II.

14. duben 2012 | 15.06 | rubrika: Papežové

Svatý Lev II. († 3. července 683) byl papežem, zvoleným 17. srpna 682.

Volba papeže Lva II. byla potvrzena byzantským císařem teprve poté, co Lev II. odsouhlasil závěry Třetího konstantinopolského koncilu. Lev II. akceptoval odsouzení svého předchůdce Honoria (625 – 638), protože mu kladl za vinu, že se provinil

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Oxid arsenitý

14. duben 2012 | 13.40 | rubrika: Oxidy

Oxid arsenitý, známý také pod triviálním názvem arsenik nebo otrušík, případně pod staršími českými jmény utrejch nebo utrých, je jeden ze tří oxidů arsenu. Setkáváme se s ním nejčastěji v podobě bílého krystalického nebo amorfního prášku nebo hrudek. Jedná se o látku bez zápachu, velmi toxickou. Arsen má rovněž karcinogenní účinky, tudíž může při dlouhodobé otravě

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 43x

Test-ČJ:Větné členy

14. duben 2012 | 09.34 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 55x

Ekonometrie

13. duben 2012 | 17.06 | rubrika: Vědy

Ekonometrie (volně přeloženo "ekonomická měření") je vědecká disciplína nacházející se na pomezí matematiky, statistiky a ekonomie. Aplikuje metody matematické statistiky na ekonomická data. Cílem je ověření ekonomických teorií pomocí pozorovatelných dat či odhalení nových kvantitativních vztahů mezi ekonomickými procesy.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Donus

13. duben 2012 | 16.05 | rubrika: Papežové

Donus (??, Řím - 11. dubna 678) byl papežem od 2. listopadu 676 až do své smrti.

Byl synem Římana Mauricia. Za jeho pontifikátu nechal vydláždit nádvoří před bazilikou sv. Petra. Nechal ozdobit mramorem sloupořadí vchodu do chrámu svatého Petra a důkladně opravit kostel svatého Pavla. Z kláštera Boecia v Římě nechal přeřadit

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Pór

13. duben 2012 | 15.00 | rubrika: Ovoce a zelenina

Pór zahradní (Allium porrum) je druh zeleniny z čeledi česnekovitých. Z botanického hlediska patří do rodu česnek (Allium). Někteří autoři ho uvádí pod jménem jeho divokého předka Allium ampeloprasum var. porrum, jiní ho považují za samostatný kulturní druh Allium porrum.

Jedná se o dvouletou až vytrvalou (spíše jen teoreticky)

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Oxid antimonitý

13. duben 2012 | 13.56 | rubrika: Oxidy

Oxid antimonitý (chemický vzorec Sb4O6, někdy zkráceně jen Sb2O3) je nejdůležitější sloučeninou antimonu.

Příprava:

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 37x

Noize MC & RasKar "Сам"

13. duben 2012 | 09.51 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Ekologie

12. duben 2012 | 18.08 | rubrika: Vědy

Ekologie se užívá v několika významech. V původním významu je ekologie biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866.

Dále se ekologie užívá v širokém smyslu jako ochrana životního prostředí nebo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Sv. Martin I.

12. duben 2012 | 16.34 | rubrika: Papežové

Svatý Martin I. (??, blízko Todi - 1. září 655, Chersonésos, dnešní Sevastopol, Ukrajina) byl papežem od června nebo července 649 buďto až do své smrti, nebo do volby svého nástupce Evžena I. (10. srpen 654), s níž vyslovil souhlas (jehož dobrovolnost je ovšem brána v potaz).

Jako papežský legát strávil nějaký čas u císařského dvora v Konstantinopoli (v pozdějším Cařihradě). Roku 649 se

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Oxid hlinitý

12. duben 2012 | 15.10 | rubrika: Oxidy

Oxid hlinitý (Al2O3) je krystalická látka, obvykle bílé barvy, která vzniká při spalování hliníku nebo dehydratací hydroxidu hlinitého. Oxid hlinitý se v přírodě vyskytuje jako velmi tvrdý nerost korund. Odrůdy korundu jsou smirek a drahé kameny – modrý safír a červený rubín. Surovinou pro výrobu oxidu hlinitého je bauxit. Jedná se o tepelně

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 188x

Barosaurus

12. duben 2012 | 13.43 | rubrika: Dinosauři

Barosaurus ("Těžký ještěr") byl velký sauropodní dinosaurus příbuzný známějším rodům Diplodocus a Apatosaurus. Žil také ve stejném prostředí, na konci jury před asi 150 miliony let. Jeho fosílie byly nalezeny v americkém Utahu a Jižní Dakotě. V tanzanijské Mtwaře byly nalezeny úlomky lebek a dalších kostí, u kterých se předpokládá, že pravděpodobně patřily

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Train-Drive By

12. duben 2012 | 09.21 | rubrika: Hudební videa

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Theodor I.

11. duben 2012 | 18.23 | rubrika: Papežové

Theodor I. (??, Palestina - 14. května 649) byl papežem od 24. listopadu 642 až do své smrti. Narodil se v Jeruzalémě, byl ale pravděpodobně řeckého původu. Na kardinála jej povýšil papež Jan IV., pravděpodobně kolem roku 640, jeho pontifikát trval šest a půl roku. Jeho pontifikát byl ve znamení boje s monotheletismem, jeho exkomunikace představitelů východní církve

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Egyptologie

11. duben 2012 | 16.24 | rubrika: Vědy

Egyptologie je věda zabývající se dějinami a všemi oblastmi Starověkého Egypta, čili obdobím dějin Egypta přibližně 5000 let př. n. l. až do doby římského panství (5. stol. n. l.). Začátky egyptologie se datují přibližně do období renesance, za zakladatele moderní, novověké egyptologie je považován Jean-François Champollion (1790 - 1832), který mj. i rozluštil

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Matematika v 20. století

11. duben 2012 | 15.14 | rubrika: Matematika

V dvacátých letech 20. století formuloval slavný německý matematik David Hilbert tzv. Hilbertův program. Ten měl za cíl vystavět matematiku na neotřesitelných logických základech, především na bezrozporné teorii množin. Na přelomu století se totiž nejlepší matematikové zabývali problém, jak se vyhnout paradoxům, které s sebou tehdejší příliš volné množinové definice,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Oxid zinečnatý

11. duben 2012 | 13.55 | rubrika: Oxidy

Oxid zinečnatý ZnO je bílá práškovitá látka, nerozpustná ve vodě. Je to nejstarší známá zinková ruda. V přírodě se vyskytuje jako nerost zinkit. Laboratorně se vyrábí nejčastěji rozkladem hydroxidu zinečnatého, průmyslově však spalováním zinku. Největší využití má oxid zinečnatý v malířství jako bílý pigment známý pod názvem zinková běloba.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 70x

Test-ČJ:Druhy zájmen

11. duben 2012 | 10.04 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 59x

NARA

10. duben 2012 | 18.13 | rubrika: Zajímavosti

National Archives and Records Administration (zkráceně National Archives či NARA, česky někdy uváděn jako Správa národních archivů a záznamů, Úřad národních archivů a záznamů nebo Národní archiv Spojených států amerických) je nezávislý úřad Spojených států amerických, do jehož pravomoci spadá

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Velká lokomotivní honička

10. duben 2012 | 16.37 | rubrika: Zajímavosti

Velká lokomotivní honička (Great Locomotive Chase nebo též Andrews' Raid Andrewsův přepad) byla epizoda americké občanské války, která se udála 12. dubna 1862 v severní Georgii.Dobrovolníci armády Unie vedení civilním zvědem Jamesem J. Andrewsem unesli vlak a snažili se jej odvézt na sever do Chattanoogy v Tennessee.Cestou poškozovali trať Western and Atlantic Railroad

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Oxid dusnatý

10. duben 2012 | 15.04 | rubrika: Oxidy

Oxid dusnatý (NO) je jedním z pěti oxidůdusíku. Je to za normální teploty bezbarvý, paramagnetickýplyn, pro člověka jedovatý a za přítomnosti vlhkostileptající. Zajímavostí je, že má poměrně významnou biologickou roli v organismu.

Průmyslově se vyrábí oxidacíamoniaku

4 NH3
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 32x

Zajímavosti

10. duben 2012 | 13.44 | rubrika: Zajímavosti

Na Titanicu se v době jeho potopení plavilo asi 2200 lidí, z nichž zachránit se podařilo jen něco přes 700.

Přesně před 150 lety zosnoval malíř pokojů a učitel zpěvu J. J. Andrews jeden z nejznámějších únosů vlaku, který vešel do dějin jako Velká lokomotivní honička.

Při výstavbě

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Easter Bunny Boss Fight

10. duben 2012 | 10.12 | rubrika: Videa z Minecraftu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Dynamika

9. duben 2012 | 17.32 | rubrika: Vědy

Dynamika je část mechaniky, která se zabývá příčinami pohybu hmotných objektů (bodů, těles, soustav těles).

Zabývá se tedy veličinami spojenými s dynamikou pohybu, jako např. hybnost a energie.

Jedním ze základních cílů dynamiky je určit pohyb hmotného bodu (případně tělesa nebo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 2x

Jan IV.

9. duben 2012 | 16.30 | rubrika: Papežové

Jan IV. (??, Dalmácie - 12. října 642) byl papežem od 24. prosince 640 až do své smrti. Papežem byl zvolen po čtyřměsíčním období sedisvakance a jeho pontifikát trval necelé dva roky. Pocházel z Dalmácie, byl synem právníka jménem Venantius. Církev (a latinské obyvatelstvo vůbec) tehdy Dalmácii velice trpěla v důsledku nájezdů Avarů a následně příchodu Slovanů, Jan

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Pažitka

9. duben 2012 | 15.07 | rubrika: Ovoce a zelenina

Pažitka pobřežní (Allium schoenoprasum) neboli šnytlík je druh jednoděložné rostliny používané i jako zelenina z čeledi česnekovitých. Z botanického hlediska patří do rodu česnek (Allium).

Jedná se o vytrvalou trsnatou rostlinu, na bázi s poměrně malou cibulí, zpravidla do 1 cm v průměru. Stonek je gracilní, do asi 1/3 krytý

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Oxid nikelnatý

9. duben 2012 | 13.24 | rubrika: Oxidy

Oxid nikelnatý je jedním z oxidů niklu, který je v něm přítomen v oxidačním čísle II. Je to šedozelená zásadotvorná práškovitá látka, takže reaguje s kyselinami za vzniku nikelnatých solí. V přírodě ho lze nalézt v podobě minerálu hausmanitu. Připravit ho lze tepelným rozkladem (dehydratací) hydroxidu nikelnatého Ni(OH)2 nebo spalováním niklu za přívodu kyslíku.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 30x

Test-ČJ:Druhy číslovek

9. duben 2012 | 09.23 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 33x

Matematika v 18. století

8. duben 2012 | 18.08 | rubrika: Matematika

Ve vědecké revoluci 17. století narostla matematika do značné šíře a když pak na konci 18. století průmyslová revoluce přinesla velké množství technických problémů, byla matematika společně s fyzikou připravena k jejich řešení. Objevily se však také některé rozpory. Komplikované funkce, objevující se např. při zkoumání vedení tepla v různých materiálech, si vynutily

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Dozimetrie

8. duben 2012 | 16.36 | rubrika: Vědy

Dozimetrie je oblast fyziky zabývající se vlastnostmi ionizujícího záření, veličinami charakterizujícími procesy vzniku a interakce ionizujícího záření s látkou a metodami měření těchto veličin.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Honorius I.

8. duben 2012 | 15.03 | rubrika: Papežové

Honorius I. byl římský papež (625 – 638), kterého Třetí konstantinopolský koncil (7. listopadu 680 – 28. února 681) odsoudil jako kacíře.

Honoriovo kacířství je argumentem odpůrců dogmatu o papežské neomylnosti. Podle nich jde o důkaz, že učení o papežské neomylnosti je novotou, kterou prvotní církev nezastávala

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Oxid rtuťnatý

8. duben 2012 | 13.32 | rubrika: Oxidy

Oxid rtuťnatý (HgO), archaicky rtutilka je anorganická sloučenina vyskytující se ve dvou formách: červené a žluté. Žlutý oxid rtuťnatý se připravuje smíšením roztoku chloridu rtuťnatého a hydroxidu sodného (vzniká oxid rtuťnatý, chlorid sodný a voda). Červená forma vzniká přípravou na tzv. suché cestě - termickým rozkladem anorganických nebo organických solí. Vyskytuje se v přírodě v podobě minerálu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Test-ČJ:Přísudek

8. duben 2012 | 10.00 | rubrika: Český jazyk-Testy
komentáře (2) | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1.33 (3x) | přečteno: 596x

Diplomatika

7. duben 2012 | 17.54 | rubrika: Vědy

Diplomatika je pomocná věda historická zabývající se studiem písemností úřední provenience. Tyto dokumenty hodnotí jak z hlediska vnější úpravy a vnitřní struktury, tak z hlediska kulturního a sociálního prostředí, ze kterého tyto písemnosti vzešly. V neposlední řadě se také zabývá právním prostředím institucí, které tyto dokumenty produkovaly. Studuje pravidla zhotovování úředních písemností a

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 1 (1x) | přečteno: 19x

Sv. Řehoř I.

7. duben 2012 | 16.40 | rubrika: Papežové

Svatý Řehoř I. Veliký (asi 540 – 12. březen 604) byl v pořádí 64. papežem katolické církve. Byl prvním z papežů, který začal používat titul "služebník služebníků Božích" (lat. servus servorum Dei) a je považován za jednoho ze zakladatelů světské moci papežské.

Řehoř pocházel z významné patricijské rodiny, vystudoval

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 2x

Paprika

7. duben 2012 | 15.05 | rubrika: Ovoce a zelenina

Paprika (Capsicum) je rod rostlin z čeledi lilkovitých (Solanaceae) Pochází ze Střední Ameriky, kde byla tisíce let pěstována v tropech. Dnes se pěstuje po celém světě. Někteří zástupci rodu paprika se používají jako zelenina, jiné jako koření nebo lék. Pálivá forma papriky se označuje jako chilli paprička.

Přehled odrůd papriky

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Oxid hořečnatý

7. duben 2012 | 13.35 | rubrika: Oxidy

Oxid hořečnatý je bílá krystalická látka vyskytující se v přírodě jako minerál periklas. Jeho empirický vzorec je MgO. Oxid hořečnatý je snadno připravitelný spálením hořčíkové pásky (tenký hořčíkový plech) hořící na vzduchu oslnivě bílým plamenem. Reakcí vzniká bílý hygroskopický prášek. Ten se v přítomnosti vzdušné vlhkosti postupně přeměňuje na hydroxid hořečnatý

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 93x

Test-ČJ:Shoda podmětu s přísudkem

7. duben 2012 | 11.13 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Geometrie v Novověku

6. duben 2012 | 19.17 | rubrika: Matematika

Novověk učinil v oblasti geometrie dva důležité kroky: odhalil existenci neeuklidovských geometrií a vytvořil analytickou geometrii.

Descart zavedením kartézské soustavy souřadnic objevuje metodu, jak analyticky, tj. prostřednictvím čísel a rovnic, zkoumat geometrické útvary. Díky tomuto objevu se v následujících staletích

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 8x

Deskriptivní geometrie

6. duben 2012 | 17.33 | rubrika: Vědy

Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny). Podstatou deskriptivní geometrie je jednoznačný vztah mezi zobrazovaným objektem a jeho průmětem (jedním nebo více). Zjednodušeně řečeno jde o zobrazování trojrozměrných útvarů na dvojrozměrnou nákresnu. Nejzákladnější objekty, se kterými pracuje,

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 17x

Jan III.

6. duben 2012 | 15.11 | rubrika: Papežové

Jan III. (latinsky Ioannes) († 7. července 574 v Římě) byl papežem od 17. července 561 do 7. července 574.

Jan III., původním jménem Ioannes Catellinus, pocházel v významné římské rodiny. Jeho otec Anastasius byl nositelem titulu illustris (slavný).

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 6x

Oxid olovnatý

6. duben 2012 | 13.32 | rubrika: Oxidy

Oxid olovnatý (PbO) je binární sloučenina olova a kyslíku. Vyskytuje se jako červená forma (tetragonální), označovaná jako modifikace α) a žlutá forma (orthorombická), označovaná jako modifikace β). Podle způsobu přípravy může být červený, oranžový nebo žlutý. Je amfoterní a snadno se rozpuští jak v kyselinách na soli olovnaté, tak v hydroxidech alkalických

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 58x

Test-ČJ:Vedlejší věty

6. duben 2012 | 12.01 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 70x

Vigilius

5. duben 2012 | 18.08 | rubrika: Papežové

Vigilius byl od roku 537 do 7. června 555 papežem. Narodil se kolem roku 500 ve významné římské rodině. Jeho otec byl konzulem, bratr senátorem.

Již Bonifác II. jej chtěl učinit svým nástupcem, avšak římský klérus mu odepřel souhlas. Papež Agapetus I. jej vyslal jako apokrisiáře do Konstantinopole. Zde se začal klonit k monofyzitismu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

FDA

5. duben 2012 | 16.25 | rubrika: Zajímavosti

Správa potravin a léčiv (anglicky: Food and Drug Administration, FDA) je vládní agentura Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb (United States Department of Health and Human Services), která je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata),

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 2x

Oxid železnatý

5. duben 2012 | 15.03 | rubrika: Oxidy

Oxid železnatý, také známý jako železný oxid, je jedním z oxidů železa. Tento oxid má černou barvu, vyskytuje se v podobě prášku s chemickým vzorcem FeO. Skládá se ze železa v oxidačním čísle 2, které je vázáno na kyslík. Jeho nerostná podoba je známa jako wüstit. Později bylo používáno synonymní označení železnatý oxid. Oxid železnatý představuje jeden příklad

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 59x

Jimbo Jones

5. duben 2012 | 13.36 | rubrika: Postavy ze Simpsonů

Celé jméno:Corky James Jones

Přezdívka:Jimbo

Věk:14-15 let

Zdravotní stav:Není nějak vážně nemocný, ale často kouří a pije alkohol.Také se často "pere".

Zaměstnání:Chodí do Springfieldské základní školy

Přátelé:Dolph, Kaerney, Nelson

Nepřátelé:Ředitěl

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 22x

Test-ČJ:Vyjmenovaná slova

5. duben 2012 | 13.03 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Sv. Silverius

4. duben 2012 | 17.54 | rubrika: Papežové

Sv. Silverius byl papež (536–537). Jeho otec byl papež sv. Hormisdas (514–523).

Silverius byl neochvějný zastánce pravověří v porovnání s kacířstvím císařovny Theodory. Ta nařídila generálovi Belisariovi, aby vstoupil do Říma a Silveria vyhnal (9. prosince 536). Vojáci heretické císařovny s sebou přivedli nového

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 13x

Homalocephale

4. duben 2012 | 16.35 | rubrika: Dinosauři

Homalocephale byl až 3 m dlouhý, po dvou se pohybující, býložravý nebo všežravý dinosaurus s plochou lebkou bez vystupující kostěné klenby. Jeho hlava se od týlu k zobáku skláněla směrem dolů. Jinak vypadal jako typický pachycefalosaurid - měl dlouhé zadní a krátké přední končetiny, zřejmě s pěti prsty, široká bedra a dlouhý ocas. Známý je z poměrně kvalitních pozůstatků

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Vznik matematické analýzy

4. duben 2012 | 15.05 | rubrika: Matematika

K dalšímu vývoji matematické analýzy (infinitezimální počet) od Archimédových začátků došlo až v 16. století, kdy mechanika přivedla matematiky k řešení problémů, jako bylo ohnisko gravitace. Johannes Kepler ve své práci o pohybu planet vypočetl obsah částí elipsy. Svoji metodu založil na představě plochy jako součtu úseček, která v podstatě byla metodou integrace.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Oxid měďnatý

4. duben 2012 | 13.42 | rubrika: Oxidy

Oxid měďnatý, vzorec CuO, je oxidem mědi, kde je měď v oxidačním čísle II . V přírodě se vyskytuje jako minerál tenorit. Je to černá pevná látka tající nad teplotou 1200 °C, kdy dochází k rozkladu. Vzniká zahříváním mědi na vzduchu. Protože tímto způsobem vzniká zároveň i oxid měďný je lepší metodou přípravy žíhání dusičnanu měďnatého, hydroxidu měďnatého nebo uhličitanu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 45x

Test-ČJ:Doplň do slov i/y

4. duben 2012 | 09.40 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 2x

Dermatologie

3. duben 2012 | 18.09 | rubrika: Vědy

Dermatologie (z řeckého δερμα, kůže a λόγος, slovo, přeneseně věda) neboli kožní lékařství je obor medicíny zabývající se kůží a jejími deriváty (vlasy, nehty, potní žlázy, atd.) a chorobami kůže.

Lékař kožního lékařství - dermatolog - se specializuje na diagnózu

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 14x

Sv. Agapetus I.

3. duben 2012 | 16.45 | rubrika: Papežové

Svatý Agapetus I. († 22. dubna 536 v Konstantinopoli) byl papežem od 13. května 535 do 22. dubna 536. Svátek má 22. dubna.

Narodil se v rodině římského kněze Gordiana, zabitého při pouličních nepokojích po smrti papeže Symmacha, jméno Agapetos je ale řecké a znamená "milovaný". Agapetus spolupracoval s Cassiodorem

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 3x

Mrkev

3. duben 2012 | 15.11 | rubrika: Ovoce a zelenina

Mrkev obecná (Daucus carota) je rostlina z čeledi miříkovitých, pěstovaná jako kořenová zelenina. Blízkým příbuzným mrkve je pastinák.

  • Daucus carota subsp. carota (syn. Daucus sylvestris Miller, 1768; syn. Daucus carota var. sylvestris (Miller) Hoffmann, 1791; syn. Daucus carota subsp. sylvestris (Miller) Schübler
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 9x

Oxid kobaltnatý

3. duben 2012 | 13.32 | rubrika: Oxidy

Oxid kobaltnatý (chemický vzorec CoO) je olivově zelený prášek, nerozpustný ve vodě, rozpustný v kyselinách na kobaltnaté soli. Barva oxidu kobaltnatého závisí na velikosti částic, stejně jako nejčastěji zelený, lze také připravit žlutý, šedý, hnědý, slabě červený, namodralý nebo černý. Oxid kobaltnatý vzniká zahříváním hydroxidu kobaltnatého Co(OH)2 nebo

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 48x

Test-ČJ:Synonyma

3. duben 2012 | 09.30 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 1 (1x) | přečteno: 16x

Meloun

2. duben 2012 | 17.23 | rubrika: Ovoce a zelenina

Meloun (slovo pochází z řečtiny a znamená "velké jablko") je druh plodové zeleniny patřící do čeledi tykvovitých, někdy považovaný také za ovoce. Z botanického hlediska je meloun bobule.Na světě se pěstuje mnoho druhů melounů, jež mají různou barvu i tvar.

Melouny se dělí na dvě hlavní skupiny, a to vodní meloun

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 11x

Oxid uhelnatý

2. duben 2012 | 16.35 | rubrika: Oxidy

Oxid uhelnatý (starší terminologií kysličník uhelnatý) je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, lehčí než vzduch, nedráždivý. Ve vodě je málo rozpustný. Je obsažen ve svítiplynu, v generátorovém a ve vodním plynu; má silně redukční vlastnosti. V přírodě je přítomen v nepatrném množství v atmosféře, kde vzniká především fotolýzou oxidu uhličitého působením ultrafialového

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 32x

NATO

2. duben 2012 | 15.18 | rubrika: Zajímavosti

Severoatlantická aliance (anglicky North Atlantic Treaty Organization – NATO, francouzsky Organisation du Traité de l'Atlantique Nord – OTAN; doslova Organizace Severoatlantické smlouvy) je euroatlantický

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 7x

Test-ČJ:Spisovná čeština

2. duben 2012 | 14.36 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Zajímavosti

2. duben 2012 | 14.16 | rubrika: Zajímavosti

Americký astronaut Neil Armstrong, známý jako první muž na Měsíci, sloužil jako bojový pilot v korejské válce.

Boubínský prales na Šumavě je jednou z nejvýznamějších evropských lesnických lokalit.

Hrabě Fulko Nerra nechal upálit svou první ženu.

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 4x

Dendrologie

1. duben 2012 | 17.19 | rubrika: Vědy

Dendrologie (z řeckého dendron - strom a logie - nauka) je nauka o stromech a dřevinách.

Dendrologie v užším slova smyslu je součástí systematické botaniky. Její počátky spadají do poloviny 19. století a jsou spojeny především s rozvojem tehdejšího německého lesnictví. První dendrologické učební texty byly mnohdy součástí

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 7x

Sv. Jan II.

1. duben 2012 | 16.37 | rubrika: Papežové

Jan II. (narozen v Římě jako Mercurius, zemřel 8. května 535) byl římským papežem od 2. ledna 533 do 8. května 535. Byl první z papežů, který si změnil jméno (jeho rodné jméno odkazovalo na římského boha obchodu, Merkura).

V roce 534 zbavil pro cizoložství úřadu Contumeliosa, biskupa v Riezu, a do zvolení jeho nástupce jmenoval

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 5x

Lilek

1. duben 2012 | 15.13 | rubrika: Ovoce a zelenina

Lilek vejcoplodý, jinak také baklažán nebo lidově patližán nebo také patlažán, je jednoletá rostlina příbuzná s bramborem. Dorůstá až jednometrové výšky. Květy jsou nachové až světle fialové. Plodem jsou červenofialové bobule.

Pochází z jižní Evropy, hlavně z Balkánu. Lilek vejcoplodý se především pěstuje jako zelenina (botanicky

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 0.00 (0x) | přečteno: 16x

Oxid vápenatý

1. duben 2012 | 13.41 | rubrika: Oxidy

Oxid vápenatý (CaO), známý též pod triviálními názvy pálené vápno nebo též nehašené vápno je široce rozšířená běžně používaná chemická sloučenina. Je to bílá žíravá a alkalická krystalická látka. Komerčně vyráběný oxid vápenatý také často obsahuje příměsi oxidu hořečnatého, oxidu křemičitého a malá množství oxidu hlinitého a oxidu železitého.Oxid vápenatý je obvykle

žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení 5 (1x) | přečteno: 75x

Test-ČJ:Kořen slova

1. duben 2012 | 10.10 | rubrika: Český jazyk-Testy
žádné komentáře | přidat komentář | hodnocení: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 | 2 (8x) | přečteno: 963x