Sv. Lev III.

28. duben 2012 | 16.38 |

Svatý Lev III. (??, ?? - 12. června 816) byl papežem od 26. prosince 795 až do své smrti.

Roku 800 korunoval během vánočních bohoslužeb v chrámu sv. Petra v Římě Karla Velikého císařem říše římské. Šlo o důsledek mnoha politických úvah ze strany papežské kurie i vládnoucích kruhů franské říše.

Narodil se v římě jako syn římského občana Asupia. Vychováván v papežském paláci , kde se stal se vestiáriem správcem papežských rouch a klenotnice. Úřad se řadil hned za sedm hlavních úřadů papežské kurie. Jmenován kardinálem, dále 26.12. 795 byl zvolen papežem a posléze vysvěcen biskupem. Na konci 8 století se stal obětí spiknutí vedeného synovcem předchozího papeže (Paschalisem),byl přepaden a zmrzačen. Zachránil se v kostele sv. Silvestra odkud uprchl ke dvoru Karla Velikého do Francké říše. Spiklenci poslali obžalobu Lva III králi Karlovi. Ten po šetření poslal papeže na podzim roku 799 s doprovodem vojska zpět do Říma. Karlovi legáti tam pak zahájili soud a konečný verdikt o výši trestu byl ponechán Karlovi,ten pak papeže zprostil všech obvinění a papež se veřejně očistil od všech žalob. Pro spiklence s Paschalisem odsouzené na smrt vyprosil Lev III. změnu trestu smrti ve vyhnanství do Frank. Za prokázané služby Lev III na vánoce v roce 800 korunoval Karla Velikého jako Karla Augusta na císaře Římanů, čímž byla formálně obnovena Západořímská říše. Karel měl obavy z reakce byzantského císaře,který se považoval za legitimního následníka caesarů.Záležitost byla diplomaticky urovnána smlouvou z r.812 mezi Konstantinopolí a Karlem Velikým a znovu vedle sebe stáli dva císařové: jeden na Východě, druhý na Západě.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře