Oxid dusnatý

10. duben 2012 | 15.04 |
› 

Oxid dusnatý (NO) je jedním z pěti oxidůdusíku. Je to za normální teploty bezbarvý, paramagnetickýplyn, pro člověka jedovatý a za přítomnosti vlhkostileptající. Zajímavostí je, že má poměrně významnou biologickou roli v organismu.

Průmyslově se vyrábí oxidacíamoniaku

4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O.

Příprava oxidu dusnatého přímou oxidacídusíkukyslíkem je velmi obtížná, neboť zvratná reakce

N2 + O2 ↔ 2 NO

je za normální teploty posunuta zcela vlevo, protože je silně endotermická; teprve při teplotě kolem 3000 °C je v reakční směsi kolem 10 % oxidu dusnatého. Přesto se touto metodou, zvanou Birkelandova, v minulosti NO vyráběl vedením proudu vzduchuelektrickým obloukem, který vzduch zahřál na teplotu kolem 2000 °C. Směs se rychle ochladila a tím se zabránilo zpětnému rozkladu NO na původní prvky. Výtěžnost reakce byla kolem 2 %.

Laboratorně lze oxid dusnatý připravit redukcí kyseliny dusičnémědí

8 HNO3 + 3 Cu → 2 NO + 3 Cu(NO3)2 + 4 H2O,

nebo hliníkem

4 HNO3 + Al → NO + Al(NO3)3 + 2 H2O,

případně redukcí oxidem siřičitým

2 HNO3 + 3 SO2 + 2 H2O → 2 NO + 3 H2SO4.

Jinou metodou je redukcedusičnanů v kyselém prostředí železnatými solemi, např. chloridem železnatým za přítomnosti kyseliny chlorovodíkové (solné)

2 NaNO3 + 6 FeCl2 + 8 HCl → 2 NO + 6 FeCl3 + 2 NaCl + 4 H2O.

nebo také redukcí kyseliny dusičné oxidem uhelnatým

4 HNO3 + 4 CO → 4 NO + 4CO2 + 2H2O + O2

Přestože molekula NO má jeden volný nepárový elektron, podobně jako oxid dusičitý, za normální teploty nevytváří dimer. Ten vzniká teprve za velmi nízkých teplot v kapalné fázi

2 NO ↔ N2O2,

čímž se vysvětluje skutečnost, že bod varu oxidu dusnatého je přibližně o 30 °C vyšší, než u látek s podobnými molekulami.

S vodou NO nereaguje, pouze se v ní mírně rozpouští.

Po chemické stránce je silným oxidovadlem, reagujícím s kovy, organickými látkami a řadou jiných chemických sloučenin. Snadno se oxiduje volným kyslíkem na oxid dusičitý:

2 NO + O2 → 2 NO2.

Reakcí s halogeny poskytuje halogenidynitrosylu XNO (X je halogen).

NCl3 + 2 NO → ClNO + N2O + Cl2,
XeF2 + 2 NO → 2 FNO + Xe.

Reakcí s hydroxidyalkalických kovů vzniká dusitan, oxid dusný a dusík:

2 MOH + 4 NO → 2 MNO2 + N2O + H2O,
4 MOH + 6 NO → 4 MNO2 + N2 + 2 H2O.

Skupina NO také vystupuje jako nitrosylovýligand v mnoha komplexních sloučeninách. Např. v kvalitativní analytické chemii (a též jako léčivo) se používá nitroprusid sodný Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O (pentakyanonitrosylželezitan sodný dihydrát). Většina nitrosylovýchkomplexů má intenzivní rudou, hnědou nebo černou barvu.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář