Etnobiologie

28. duben 2012 | 15.03 |
› 

Etnobiologie je nauka o vztahu lidských kultur a etnik k živým organizmům v prostředí jim vlastní (nejedná se tedy o etnoekologii, která se zabývá studiem vztahu domorodých obyvatel k životnímu prostředí a jejich chápání ekologických vztahů). Jedná se o novější vědu (vznik na počátku 20. století). Dělí se na řadu suboborů. Je to vlastně složenina etnologie a biologie.

Subdiscipíny etnobiologie:

 • etnobotanika - studuje vztahy lidských etnik k rostlinám a naopak;
  • ekonomická botanika - je suboborem etnobotaniky. Zabývá se vyhledáváním rostlin a jejich částí na základě etnobotanických studií, které mohou mít ekonomický přínos;
 • etnomykologie - studuje vztahy lidských kultur k houbám;
 • etnozoologie - studuje vztahy lidských etnik ke zvířatům a naopak;
 • etnoekologie - studuje jak různá lidská etnika chápou ekologie, tedy vztah organizmu a prostředí;
 • etnofarmakologie - studuje látky používané různými etniky k léčení a prevenci onemocnění;
 • etnoveterinářství - studuje postupy a znalosti při léčení zvířat u různých etnických a kulturních skupin lidí;
 • etnotaxonomie - studuje tradiční klasifikaci organizmů u etnických skupin. Dělí se na lingvistickou etnobotaniku a lingvistickou etnozoologie;
 • paleoetnobotanika - studuje používání rostlin v minulosti různými etniky na základě výsledků paleontologie a dalších věd;
 • socioethobiologie - zabývá se možnostmi uchování lidské moudrosti a znalostí z oboru etnobiologie, řeší též otázku etického získávání těchto údajů a případné oplacení za tyto informace domorodým etnikům.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře