LS PČR

3. květen 2012 | 15.13 |

Letecká služba Policie ČR (LS PČR) je útvar Policie České republiky s celostátní působností, který vzniknul v roce 1993. Jde o přímého pokračovatele činnosti Letecké služby Federálního policejního sboru, která existovala v letech 1991 až 1993.Úkoly LS PČR lze rozdělit na dva typy činností:

  • letecká činnost ve prospěch útvarů Policie ČR
  • letecká činnost ve prospěch složek integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému

V současné době disponuje Letecká služba Policie ČR hlavní základnou na mezinárodním Letišti Praha-Ruzyně (hangár D, Terminál Jih) a základnou na mezinárodním Letišti Brno-Tuřany.Do 31. prosince 2008 měla LS PČR trvalou základnu také v Hradci Králové.Policie ČR má k dispozici celkem 13 vrtulníků, z nichž 7 je lehké váhové kategorie a 6 vrtulníků je střední kategorie. Od roku 2003 nedisponuje vrtulníky těžké kategorie.Největší význam vrtulníků se projevil ve prospěch letecké záchranné služby (LZS) a při záchranných akcích během povodní na Moravě v roce 1997 a při povodních v Čechách v roce 2002.

První doložený let policejního letadla na území českých zemí proběhl v prosinci 1920. Teprve v roce 1935 vzniknul první oficiální letecký útvar – četnické letecké hlídky. Její činnost byla ukončena v roce 1939 a po skončení druhé světové války v roce 1945 byla činnost letecké policie obnovena. Během následujících desetiletí se policejní letka mnohokrát transformovala, její činnosti se měnily stejně jako její provozovatelé. V roce 1977 se představitelé ministerstva vnitra začali zabývat zavedením letecké záchranné služby na území Československé socialistické republiky. První let s lékařem na palubě proběhl v roce 1984 a 1. dubna 1987 vznikla v ČSSR oficiálně letecká záchranná služba. Po pádu komunistického režimu v Československu vznikl v roce 1990 Úřad Federálního ministerstva vnitra pro leteckou službu. Jednalo se o novodobý policejní útvar, jehož prioritami se stala obměna leteckého parku a zkvalitnění letecké záchranné služby. Policejní útvary vzniklé po roce 1990 byly přímými předchůdci dnešní Letecké služby Policie ČR.

Historie policejního letectva na území českých zemí se začala psát v prosinci 1920, kdy bylo poprvé použito letadlo k plnění policejních úkolů.Tehdejší velitelství československého četnictva mělo k dispozici tři francouzské dvouplošníky SPAD S.VII. První oficiální policejní letecký útvar vznikl v roce 1935, a to četnické letecké hlídky. Četnické letecké hlídky zanikly v roce 1939. O obnovení policejního letectva uvažovala exilová vláda ještě před koncem druhé světové války, ale ke skutečné obnově došlo až v roce 1945, kdy vznikl letecký oddíl Pohotovostního pluku.Útvar spadal organizačně pod Zemské velitelství Sboru národní bezpečnosti.

V roce 1947 se útvar přejmenoval na Bezpečnostní letectvo. Bezpečnostní letectvo zaniklo v roce 1950 a Československo bylo krátce bez letecké policie. Velení Sboru národní bezpečnosti si však uvědomovalo, že policejní letectví je nepostradatelné a v roce 1951 vznikla bezpečnostní letka, která spadala organizačně pod Ministerstvo národní bezpečnosti.V roce 1953 zaniklo Ministerstvo národní bezpečnosti a s tím vznikl Letecký oddíl Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra provedlo počátkem 70. let velkou obměnu leteckého parku. V 60. letech sloužily pouze tři dosluhující stroje Mil Mi-4. V roce 1970 byly ze Sovětského svazu dodány první těžké vrtulníky Mil Mi-8, v roce 1972 byl letecký park doplněn o řadu lehkých vrtulníků Mil Mi-2, které byly dodávány z Polska.Policejní letectvo disponovalo také letouny, od počátku sedmdesátých let byly dodávány stroje Jakovlev Jak-40, Iljušin Il-62 a Tupolev Tu-134.V roce 1979 byl útvar přejmenován na Letecká správa Federálního ministerstva vnitra.Nový útvar se od roku 1977 zabýval zřízením letecké záchranné služby na území Československé socialistické republiky.První pokusné lety s lékařem na palubě proběhly v roce 1984 a 1. dubna 1987 vznikla v ČSSR oficiálně letecká záchranná služba.Letecká správa Federálního ministerstva vnitra zanikla v roce 1990.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář