Hydroxid draselný

18. květen 2012 | 15.12 |

Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako louh draselný či draselný hydrát. Je to silně zásaditá sloučenina, podobně jako hydroxid sodný, hydroxid lithný nebo hydroxid vápenatý.

Hydroxid draselný je bílá krystalické látka, silně hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě a nižších alkoholech (např. methanol, ethanol, butanol). Je rozpustný také v ostatních polárních rozpouštědlech. Rozpouštění ve vodě je silně exotermní reakce, při níž se teplota roztoku může zvýšit i o více než 100 °C. Koncentrovaný vodný roztok se nazývá draselný louh a je silně zásaditý. Hydroxid draselný vytváří pevné hydráty a sice monohydrát KOH·H2O, dihydrát KOH·2H2O a tetrahydrát KOH·4H2O, který je používán jako velmi silné sušidlo pro chemickou syntézu. Protože je KOH silná zásada, má silně korozivní účinky na velké množství organických látek včetně živých tkání.

KOH byl dříve vyráběn starou metodou vaření roztoku uhličitanu draselného s hydroxidem vápenatým(hašené vápno). Reakce probíhá podle následující rovnice:

Ca(OH)2 (s), (aq) + K2CO3 (aq) → CaCO3 (s) + 2 KOH (aq)

sražený uhličitan vápenatý je poté odfiltrován a následný KOH vyvařen z roztoku. Tento způsob, užívající K2CO3 (potaš, extrahovaný z dřevěného popele) a hašené vápno byl znám pravděpodobně již v antických dobách a byl velmi důležitou metodou výroby hydroxidu draselného až do konce 19.století. Poté byl do převážné míry nahrazen moderní metodou elektrolýzy roztoku chloridu draselného:

2 K+(aq) + 2 H2O (l) + 2 e → H2 (g) + 2 KOH (aq)

současně probíhá anodová oxidace chloru:

2 Cl – 2 e → Cl2 (g)

při níž jako vedlejší produkt vzniká chlór.

Je to důležitá chemikálie pro průmysl, používaná k výrobě řady průmyslového zboží a produktů; např. se používá při výrobě čokolády a kakaa, slazených nápojů a při barvení textilu. Roztok hydroxidu draselného se používá jako elektrolyt do různých druhů baterií – galvanických článků. Jeho korozivní vlastnosti jsou někdy používány při čištění a dezinfekci odolných vrstev na materiálech.

Hydroxid draselný

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář