Oxid xenoničelý

17. květen 2012 | 14.38 |
› 

Oxid xenoničelý (XeO4) je žlutá krystalická silně nestabilní sloučenina vzácného plynu xenonu s kyslíkem. Molekula má tvar tetraedru. Oxid xenoničelý je jedním ze tří známých oxidů s prvkem v nejvyšším oxidačním čísle (ještě jsou známy oxid osmičelý a oxid rutheničelý).

Její explozivní rozklad nastává při teplotě -35,9 °C, který je zároveň její sublimační teplotou a teplotou tání.

XeO4 → Xe + 2 O2

Sloučeninu lze připravit například reakcí pevného Ba2XeO6 se studenou koncentrovanou kyselinou sírovou, kdy jako přechodná sloučenina vzniká nejprve kyselina xenoničelá (přesněji tetrahydrogenxenoničelá) H4XeO6, která se okamžitě dále rozpadá podle rovnice:

Ba2XeO6 + 2 H2SO4 → 2 BaSO4 + H4XeO6
H4XeO6 → 2 H2O + XeO4

Další možnou metodou přípravy je disproporcionace xenonanů na xenoničelan a xenon:

2 XeO42− → XeO64− + Xe + O2.

Jinou uváděnou reakcí je oxidace xenonanů ozonem:

2 XeO42− + 4 e- + 2 O3 → 2 XeO64- + 2 O2.

Strukturní vzorecZobrazení molekuly

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář