Hydroxid vápenatý

27. květen 2012 | 14.10 |

Hydroxid vápenatý, tradičně nazývaný hašené vápno, vápenný hydrát nebo jen vápno, je anorganická sloučenina s chemickým vzorcemCa(OH)2. Je to bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek. Vyrábí se z oxidu vápenatého (nazývaného pálené vápno) směšováním s vodou - tento proces se nazývá hašení vápna. Lze ho připravit také srážením při směšování vodného roztokuchloridu vápenatého s vodným roztokem hydroxidu sodného. V přírodě se vyskytuje jako nerostportlandit, který je ale poměrně vzácný, vyskytuje se ve vulkanických, plutonických a metamorfních horninách. Objevoval se též v hořících uhelných slojích. Je to jedna z mála pevných látek, jejíž rozpustnost ve vodě s rostoucí teplotou klesá.

Zahřeje-li se hydroxid vápenatý na 512 °C, parciální tlak vody v rovnováze s hydroxidem vápenatým dosáhne 101 kPa a dochází k rozkladu na oxid vápenatý a vodu.

Suspenze jemných částic hydroxidu vápenatého se nazývá vápenné mléko (při menším obsahu vody vápenná kaše). Vodný roztok se označuje jako vápenná voda. Hydroxid vápenatý je středně silná zásada, bouřlivě reaguje s kyselinami a v přítomnosti vody poškozuje mnoho kovů. Vápenná voda se mléčně zakaluje průchodem oxidu uhličitého, protože se sráží vznikající uhličitan vápenatý, což lze zapsat rovnicí: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Díky silně zásaditým vlastnostem se hydroxid vápenatý používá v široké škále oblastí:

 • jako flokulant, ve vodě, při zpracování odpadů a k ošetření kyselých půd
 • jako součást malty, omítkových směsí a nátěrových hmot na stěny
 • jako zásada používaná namísto hydroxidu sodného v bezlouhových narovnávačích vlasů
 • jako činidlo pro chemickou depilaci
 • jako vápníkový doplněk v mineralizovaných přípravcích pro děti
 • jako chemické reagencium
  • v Bordeauxské směsi k neutralizaci roztoku a vytvoření dlouhodobě působícího fungicidu
  • v akváriích pro přidávání biologicky dostupného vápníku pro organismy jako jsou řasy, plži nebo koráli, též pro zvýšení pH vody
  • v kožedělném průmyslu k neutralizaci kyseliny, činění koží a flokulaci odpadních vod
  • v petrochemickém průmyslu při výrobě aditiv do olejů
  • v chemickém průmyslu při výrobě stearátu vápenatého
  • v potravinářském průmyslu při úpravě vody (pro nápoje)
  • pro separaci cukru z cukrové třtiny
  • při přípravě norskéholutefisku. Sušená treska se namáčí ve směsi hašeného vápna a sody, aby vznikl měkký filet, který se pak peče nebo připravuje v páře a následně podává (přílohou je potetlefse).
  • pro čištění solanky od uhličitanůvápníku a hořčíku při výrobě soli pro potravinářství a výrobu léčiv
  • v indiánské a latinskoamerické kuchyni, kde se hydroxid vápenatý označuje jako "cal". Nixtamalizacekukuřice pomocí hydroxidu vápenatého zvyšuje její nutriční hodnotu, a takto upravená kukuřice se považuje i za chutnější a lépe stravitelnou.
  • při žvýkání betelového ořechu a listů koky; hydroxid vápenatý se obvykle přidává, aby udržel alkaloidovástimulancia chemicky dostupná pro absorpci v tenkém střevě.
  • podobně Indiáni tradičně žvýkali tabák společně s hydroxidem vápenatým vyrobeným z pálených skořápek, aby zesílili účinek.
 • jako plnivo
  • v petrochemickém průmyslu při výrobě tuhých olejů
  • při výrobě brzdových destiček
  • při výrobě ebonitu
  • pro přípravu suchých směsí pro malování a dekoraci
  • pro výrobu protihoubových a protimikrobiálních konzervantůzeleniny
 • ve stomatologii pro pasty a baktericidním účinkem používané při čištění kořenových kanálků. Hydroxid vápenatý je silně baktericidní a současně stimuluje regerenaci kostí.
 • byl navržen k přidávání ve velkých množstvích do mořské vody, aby se snížilo množství oxidu uhličitého v atmosféře a tedy i skleníkový efekt.
 • při výrobě kovů se vápno vstřikuje do proudu odpadních plynů, aby se zneutralizovaly kyseliny (např. fluorovodíková a chlorovodíková), než se plyn uvolní do atmosféry.

Calcium hydroxide.jpgHydroxid vápenatý.PNG

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář