Plazmid

28. květen 2012 | 17.43 |

Plazmid (též plasmid) je malá kruhová molekula DNA schopná replikace, která se přirozeně vyskytuje v cytoplazmě některých bakterií, archebakterií, méně obvykle i u eukaryot. Jedna bakteriální buňka může (v laboratorních podmínkách) obsahovat až několik stovek či vzácně až 3000 molekul plazmidů.Jeden plazmid mívá velikost v rozmezí cca 1000–200 000 párů bází.

Plazmidy obyčejně dosahují přibližně 1-5 % množství DNA ve srovnání s bakteriálním chromozomem. Mohou v sobě kódovat různé doplňující vlastnosti, které ovšem mohou být pro daný organismus velice důležité. Navíc se tyto vlastnosti snadno mohou šířit mezi jednotlivými bakteriemi – uplatňují se totiž při jednom typu horizontální výměny genetické informace, nazývaném konjugace.

  • N-plazmid – jsou to plazmidy umožňující vázání vzdušného dusíku (N2).
  • Ti-plazmid – na těchto plazmidech se nachází geny, jejichž produkty vyvolávají tvorbu nádorů na kořenech dvouděložných rostlin.
  • R-plazmidy – jsou to plazmidy nesoucí geny pro rezistenci proti antibiotikům.
  • F-plasmidy – takzvané fertilní plasmidy, odpovídají za vznik tzv. pilů (sing. pilus), které umožňují vytvoření cytoplasmatického můstku mezi bakteriemi a posléze výměnu plasmidu. Bakterie, která tento plasmid získá, může posléze další konjugaci sama iniciovat.
  • Col-plasmidy – tyto plazmidy nesou geny pro tvorbu kolicinů, proteinů, které mají schopnost usmrcovat jiné bakterie.

Plazmidy jsou ve vědě velmi často používané jako tzv. vektory genetické informace – je možné do nich začlenit nějaký zájmový fragment DNA a následně tento plazmid určitým způsobem vložit do nějaké bakterie (či dokonce do kvasinky). Takový plazmid se – za určitých okolností – bude v hostitelském organismu udržovat a kopírovat.

Plazmid používaný jako vektor by měl obsahovat několik důležitých částí:

  • ori místo – replikační počátek
  • geny podílející se na regulaci množství kopií plazmidu v buňce
  • někdy i geny nutné pro replikaci plazmidu
  • obvykle i selekční a detekční geny
  • vhodná klonovací restrikční místa umožňující vkládání našich zájmových fragmentů DNA

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře