Filologie

11. květen 2012 | 16.27 |
› 

Slovo filologie je řeckého původu (φίλος 'přítel', λόγος 'slovo') a znamená doslova 'přátelství se slovem', s naukou aj. Dnes tímto pojmem rozumíme nauku, která studuje daný jazyk spolu s literaturou v něm psanou a s kulturním a historickým kontextem.

Filologie se skládá z několika dílčích oborů vztahujících se na dané jazyky a jazykové společnosti, tj.:

 1. zdokonalení znalosti daného jazyka praktickými cvičeními;
 2. deskriptivní jazykověda, která obeznamuje jak se základními lingvistickými pojmy, tak se současnou strukturou a postavení daného jazyka;
 3. historická jazykověda — ta se zabývá historickým vývojem a rozvojem daného jazyka, jak z hlediska gramatického, tak z hlediska fonetického;
 4. historická literární věda - ta zkoumá začátky a další rozvoj písemnosti vyhotovené v daném jazyce;
 5. současná literární věda - zde se klade zřetel na současné činnosti v literárním světě společnosti daného jazyka;
 6. reálie, které obsahují veškeré vlastnosti a zvláštnosti dotyčných zemí/oblastí, respektive daného kulturního okruhu, buďto v oblasti kultury anebo všedního života.

Následující seznam není úplný. Jsou v něm uvedeny nejběžnější filologické obory.

Slavistika – nauka o slovanských jazycích a jejich literaturách

 • bohemistika – nauka o českém jazyce a jeho literatuře
 • polonistika – nauka o polském jazyce a jeho literatuře
 • rusistika – nauka o ruském jazyce a jeho literatuře
 • kroatistika – nauka o chorvatském jazyce a jeho literatuře
 • slovakistika – nauka o slovenském jazyce a jeho literatuře
 • slovenistika – nauka o slovinském jazyce a jeho literatuře
 • serbistika – nauka o srbském jazyce a jeho literatuře
 • sorabistika — nauka o lužické srbštině a literatuře v ní psané
 • bulharistika – nauka o bulharském jazyce a jeho literatuře

Germanistika (v širším smyslu slova) - nauka o germánských jazycích a jejich literaturách

 • germanistika (v užším smyslu slova) – nauka o německém jazyce a jeho literatuře (Mnoho univerzit se však vyhýbá názvu "germanistika" nazývajíc ten obor "Německá filologie".

  )

 • nederlandistika - nauka o nizozemském jazyce a jeho literatuře
 • skandinavistika/nordistika - nauka o severogermánských jazycích (tj. skandinávských, resp. severských) a jejich literaturách
 • anglistika – nauka o anglickém jazyce a jeho literatuře
 • amerikanistika – nauka o americké angličtině a její literatuře
 • jidistika (německy Jiddistik) - nauka o jazyce jidiš a v něm psané literatuře[1]

Romanistika – nauka o románských jazycích a jejich literaturách

 • francistika - nauka o francouzštině a francouzské literatuře (na většině univerzit se můžeme setkat spíše s označením "Francouzská filologie")
 • italianistika - nauka o italštině a italské literatuře
 • hispanistika - nauka o španělštině a španělské literatuře
 • lusitanistika - nauka o portugalském jazyce a jeho literatuře
 • rumunistika - nauka o rumunštině a rumunské literatuře

Baltistika – nauka o baltských jazycích a jejich literaturách

 • let(t)onistika - nauka o lotyštině a lotyšské literatuře
 • lit(h)uanistika - nauka o litevštině a litevské literatuře

Orientalistika – nauka o orientálních jazycích a jejich literaturách

 • arabistika – nauka o arabském jazyce a jeho literatuře
 • turkologie - nauka o turkických jazycích a jejich literaturách
 • Íránistika - nauka o íránských jazycích a jejich literaturách
 • japanologie - nauka o japonštině a japonské literatuře
 • koreanistika - nauka o korejštině a korejské literatuře

Sinologie – nauka o čínských jazycích a jejich literaturách

Uralistika – nauka o uralských jazycích a jejich literaturách

 • ugrofinistika – nauka o ugrofinských jazycích a jejich literaturách

Stojí za pozornost, že některé "malé" jazyky — dosud — netvoří vlastní filologii, nýbrž jsou pojednávány pod filologií zastřešujícího "většího" jazyka anebo srovnávací jazykovědou. To se například týče baskického jazyka, který figuruje na mimošpanělských univerzitách pod hispanistikou, a indiánských jazyků, které najdeme buď též pod hispanistikou, pokud se jedná o jazyky domorodců Latinské Ameriky, anebo pod amerikanistikou, pokud jde o Indiánské jazyky na severní části amerického kontinentu.

Na některých univerzitách figurují africké jazyky pod etnologií.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře