Fenologie

10. květen 2012 | 18.08 |
› 

Fenologie je nauka o časovém průběhu základních životních projevů v závislosti na změnách počasí, střídání ročních období a prostředí. Předmětem zkoumání jsou obecně se opakující jevy (fenofáze) ve vývoji živých organismů – rostlin, živočichů a hub.

Výsledky fenologického výzkumu jsou využívaný především pro klimatologická studia. Data získaná víceletým pozorováním v terénu zpřesňují poznání mikroklimatu jednotlivých stanovišť v krajině. Jinak se vyvíjí vegetace v otevřené krajině, jinak v údolí řeky, jinak na jižním svahu a jinak v expozici severní, přičemž vyjmenované plochy mohou spolu bezprostředně sousedit. K rozdílům ve vývoji a chování živých organismů přispívá reliéf krajiny ovlivňující proudění vzduchu a tím i vlhkostní poměr jednotlivých stanovišť. Fenologická pozorování jsou nástrojem pro velmi detailní zachycení rozdílů v mikroklimatických poměrech jednotlivých stanovišť a jejich vymezení v daném prostoru.

Názvy základních fenologických období jsou založeny na obecně známých projevech a vzhledu živých společenstev v dané roční době.

Období VEGETAČNÍ

  • předjaří (Praevernal)
  • jaro (Vernal)
  • časné léto (Praeaestival)
  • plné léto (Aestival)
  • podletí (Serotinal)
  • podzim (Autumnal)

Období VEGETAČNÍHO KLIDU

  • zima (Hiemal)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře