Frazeologie

16. květen 2012 | 16.32 |
› 

Frazém neboli frazeologismus je ustálené spojení slovních tvarů slov s vlastním významem. Jedná se například o sousloví, rčení, pořekadlo, přirovnání či přísloví apod. Frazeologismy většinou výrazně posunují původní význam slov směrem ke zcela jinému smyslu sdělení.

Idiom (nebo idiomatické spojení) se chápe v poslední době jako synonymum k výrazu frazém s tím, že označení frazém zdůrazňuje formální (morfosyntaktickou) a idiom sémantickou (významovou) stránku téhož výrazu. Starší definice idiomu je výraz, jehož smysl není odvoditelný z jeho částí.

Příklady:

  • chytat lelky - lenošit
  • mít nakoupíno / mít (v)opici, draka, jak z praku (aj.) - být opilý
  • mor.čučet jak tele na nový vrata - dívat se vyjeveně
  • pěšky jako za vozem - nastejno
  • dostat čočku – dostat vynadáno/namláceno
  • dělat Zagorku – vymlouvat se/dělat drahoty
  • oxidovat – obtěžovat

Některé frazeologismy mohou vytvářet frazeologickou homonymii, tedy dvojznačnost, resp. nejednoznačnost sdělení. V takovém případě je vždy nutno podle celkového kontextu sdělení (věty) usuzovat na to, zdali se jedná o přímý (původní) význam sousloví, anebo se jedná o jeho přenesený smysl, tedy že se jedná o skutečný frazeologismus.

Příkladem frazeologické homonymie může být např. sousloví "lízat si rány" – může vyjadřovat jak doslovný význam sdělení ("kocour si líže rány, které mu způsobil sousedův pes"), tak o frazeologismus popisující např. náladu sportovního týmu po těžké porážce.

V mnoha oborech se vyvinuly profesní hantýrky, které obsahují velké množství specializovaných frazeologismů, které mohou být mimo kontext daného oboru nesrozumitelné.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář