Demografie

29. březen 2012 | 16.34 |
› 

Demografie (démos - lid graféin - psát, popisovat) je věda, která studuje proces reprodukce lidských populací. Objektem studia demografie tedy jsou lidské populace, předmětem jejího studia je proces demografické reprodukce, tedy přirozený proces obnovy obyvatelstva důsledkem rození a vymírání. Procesy demografické reprodukce jsou úmrtnost (též mortalita), nemocnost, porodnost (též natalita), potratovost, sňatečnost a rozvodovost. Tyto procesy jsou také v centru demografického zájmu.

Za spoluzakladatele oboru je považován John Graunt, který se zabýval především úmrtností a objevil nerovnoměrnost mezi počtem narozených chlapců a děvčat. Později určil stabilní poměr této nerovnoměrnosti. dalším významným demografem byl Adolf Lambert Quetelet, který stanovil moderní pravidla sčítání lidu.

Za zakladatele české demografie je považován Antonín Boháč.

Demografie čerpá data z několika hlavních pramenů:

 • sčítání lidu - z latinského census, první sčítání na území Zemí Koruny České provedla Marie Terezie roku 1753. V Česku dosud proběhlo sčítání v roce 2001 a 2011.
 • evidence přirozené měny je termín zahrnující všechny demografické ukazatele s výjimkou migrace (tedy: porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, potratovost či nemocnost). K jejich zachycení je používána soustava matrik.
 • evidence migrací je sledována pomocí povinného hlášení o trvalém pobytu
 • evidence nemocnosti v současné době neposkytuje v Česku úplné informace.
 • výběrová šetření
 • registry obyvatelstva pocházejí většinou ze sčítání lidu
 • historické prameny

Obory demografie

 • Demografická analýza - zabývá se rozborem složek demografické reprodukce; hledá charakteristické znaky demografických události, zkoumá jejich průběh v čase a vytváří demografické ukazatele.
 • Demografická metodologie zahrnuje matematickou demografii, demografickou statistiku atd...
 • Teoretická demografie - formuluje hypotézy, hledá zákony demografických systémů a zobecňuje pravidelnosti vývoje jednotlivých populací.
 • Historická demografie – zabývá se demografickým studiem historických populací
 • Paleodemografie – podobor historické demografie, který se zabývá demografickým rozborem pravěkých populací
 • Regionální demografie – zabývá se vývojem populací v jednotlivých částech světa.
 • Ekonomická a sociální demografie - zabývá se vztahem populačních jevů, ekonomiky a společnosti.
 • Geografie obyvatelstva (též geodemografie, demogeografie) - zkoumá migrační procesy a rozmístění obyvatelstva.
 • Gradologie - zkoumá přemnožování škůdců (např. lesních).
 • Aktuárská demografie (též pojistná matematika, dříve pojistná technika) - zabývá se úmrtností a životním pojištěním.

Ke znázorňování demografických jevů bývají často používány některé speciální prostředky, mezi něž patří např. Witthauerův diagram.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář