Gaus Julius Ceasar

16. červenec 2011 | 13.26 |

102 – 44 př. n. l.

Římský konzul, doživotní diktátor, výborný řečník a spisovatel, vynikající vojevůdce. Pocházel z starobylého římského rodu Juliů. Jako mladého muže ho poslali na studia do Řecka. Cestou byl Caesar zajat piráty, kteří za něj požadovali 20 talentů stříbra (1 talent 26,2 kg). Caesar pirátům k jejich velkému pobavení řekl ať požadují 50 talentů, ale až bude vykoupen, že se vrátí a ukřižuje je. Svůj slib splnil.

Caesar byl velice schopný a ctižádostivý, proto brzy zastával úřad římského konzula. Po uplynutí volebního období byl poslán jako místokrál do Galie, kde devět let vedl úspěšné dobyvačné války a posílal odtud do Říma velké bohatství, čímž si získal u římského lidu velkou oblibu. O svém 9letém pobytu a vojenských úspěších napsal 7-dílné Zápisky o válce galské, které jsou dosud vydávány a čteny.

Po návratu z Galie se prohlásil doživotním diktátorem a soustředil ve svých rukou veškerou moc, což nelibě nesli senátoři – stoupenci republikánského zřízení. Roku 44 př. n. l. jej proto zavraždili. Republiku se však zachránit nepodařilo. Caesarův nástupce Oktavián Augustus (27 př. n. l. – 14 n. l.) se stal prvním římským císařem.

Z Caesarova příjmení vzniklo pojmenování pro panovníky – Caesar – kaiser – císař – car.

Další Caesarovo dílo, 3-dílné Zápisky o válce občanské, zůstalo nedokončeno. Caesar zavedl místo nepřesného římského kalendáře, který měl 355 dnů, kalendář egyptský, který měl 365 dnů a 1 den navíc. Měsíce červen a červenec pojmenoval po sobě (juni, juli). Jeho nástupce Oktavián Augustus pojmenoval po sobě srpen (august). Slovo kalenda znamená měsíční úplněk.

Další dílo, které Caesara proslavilo, bylo znovu vybudováníKartága, které Římané roku 146 př. n. l. rozbořili (konec punských válek). Proslulý byl i Caesarův milostný románek s egyptskou královnou Kleopatrou.

Caesar znamená vlasatý. Caesar trpěl epilepsií. Proslavil se několika výrobky dodnes užívanými:


 

1. "Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem." (veni, vidi, vici)Tato zpráva poslaná do Říma z bitvy u Zély r. 47 př. n. l. je nejkratší zprávou, jakou kdy vojevůdce z bitvy poslal, a jezapsána v Guinesově knize rekordů.


 

2. "Raději budu v poslední římské vesnici první nežli v Římě druhý." Caesarova odpověď důstojníkovi, který se ho cestou po Galii zeptal, zda by chtěl žít v zapadlé vesničce před nimi, svědčí o jeho nezměrné ctižádosti.


 

3. "Kostky jsou vrženy". Senát zakázal Caesarovi návrat do Říma, protože se obával jeho moci a popularity u římského lidu. Caesar neuposlechl a vracel se. Když přišel k severní hranici Římské říše, kterou tvořila říčka Rubikon, překročil ji se slovy "Alea iakta est". Rčení dodneška znamená učinit osudové životní rozhodnutí. Nápis na kameni u říčky Rubikon říká: "Kdo překročí tuto řeku s armádou v patách, je nepřítel Říma."


 

4. "I ty, Brute?" Ke svému oblíbenci v senátu. Senátoři se rozhodli zavraždit Caesara při jeho příchodu do senátu. Caesar se však ten den necítil dobře a zůstal doma. Jeho přítel Brutus mu došel říci, že ho senátoři očekávají. Po Caesarově příchodu na zasedání se k němu 23 senátorů s výčitkami vrhlo a každý z nich – i Brutus – mu zasadil ránu dýkou. Caesar umíral s těmito slovy. Dodnes se výroku užívá v rozčarování ze zrady přítele.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře