Hinduistický svátek Gurupúrnima

25. červenec 2011 | 17.32 |

Gurupúrnima je oslavována na památku a uctění jedinečné chvíle, kdy se první sluneční paprsek dotkl Země a přišel tak prvotní impuls k rozvoji vědomí. Gurupúrnima je oslavou Světla. Světlo je zdrojem našeho života. Bez Světla není života. Všichni jsme bytosti Světla a kdykoli vidíme Světlo, jsme šťastní. Díky Světlu nacházíme cestu, naše vědomí pracuje ve Světle. Hledáme stále cestu ze tmy ke Světlu: tamasó má džjótir gamajá – Pane, veď nás ze tmy ke Světlu. Tomu se říká guru tattva.
Kořen sanskrtské slabiky gu znamená temnotu či nevědomost, ru označuje Světlo. Proto ten, kdo odstraňuje temnotu nevědomosti a vede ke Světlu, je nazýván Guruem. Pouze pravý Guru, duchovní učitel, odstraňuje naši temnotu, inspiruje nás a vede na cestě k božské realizaci. Vědomí Gurua znamená Nejvyšší Kosmické Vědomí, Světlo.
V tento den přicházejí všichni velcí světci a žáci ke svému Mistrovi, prosí o odpuštění, odevzdávají všechny plody své duchovní práce a žádají o další vedení. Získat v tento den daršan Gurudéva je něco velkého. V den gurupúrnimy všechny svaté inkarnace, jako Krišna, Ráma, Budha, provádějí Guru púdžu.
Gurupúrnima znamená také oslavu narození svaté inkarnace - velkého mudrce Védvjásy, který sepsal Védy. Věří se, že se narodil právě v den Gurupurnimy.
Na Gurupúrnimu začínáme nový duchovní rok. Proto by si každý měl dát novou sankalpu (předsevzetí).
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře