Karel Stuart

31. červenec 2011 | 14.51 |

1600 – 1649
 

Od roku 1625 byl anglickým a skotským králem. Byl to velmi vzdělaný panovník, měl umělecké a literární sklony, obdivoval francouzskou kulturu a politický systém. Jako absolutistický panovník se opíral o šlechtu, vysoké duchovenstvo a krutě pronásledoval opozici. Jeho ideová nesnášenlivost a neschopnost kompromisu vedly ve svých důsledcích ke krvavé občanské válce mezi parlamentní opozicí a jeho stoupenci. Karel I. byl v této válce poražen, zajat a odsouzen jako vlastizrádce k trestu smrti. Roku 1649 byl veřejně sťat.

V zajetí, při procesu i při samotné exekuci se choval velice statečně. Roajalisté této skutečnosti využili k vytvoření mučednického mýtu. Do dějin vstoupila slova Karla I. Stuarta před popravou k důstojníkovi, který se nešetrně dotkl popravčí sekyry: "Nedotýkejte se té sekyry, ta je určena pro mne".

Po popravě byla useknutá hlava přišita k tělu, tělo bylo nabalzamováno a bez obřadu pohřbeno ve Windsdoru.

V letech 1653 – 1658 vládl diktátorsky jeden z vůdců anglické revoluce Oliver Cromwell.

V roce 1660 byla po špatných zkušenostech s Cromwellem a republikánským zřízením obnovena monarchie a na trůn byl dosazen syn Karla I. – Karel II. Parlament a konstituce však značně panovnickou moc omezovaly. Systém konstituční monarchie v Anglii – nyní Velké Británii – trvá dosud.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře