Boží Projevy v Bahá’í

2. srpen 2011 | 17.21 |
› 

Bahá'í věří, že Boží Projevy představují jediné pojítko mezi nepoznatelnou Podstatou a lidstvem. Představují dokonalý projev či odraz pomyslného slunce Boží Podstaty, z něhož lidstvo čerpá svůj duchovní život. Boží Projevy lidstvu zprostředkovávají Boží vůli pomocí Svého učení, které zjevují od samotného počátku stvoření. Tento proces dle Bahá'í učení bude navždy pokračovat, neboť lidstvo bude v každé době a fázi svého vývoje potřebovat duchovní vedení a inspiraci. Z dochovaných zdrojů jsou nám známa jména Projevů, kteří jsou součástí tzv. Adamova cyklu, jenž začíná Adamem, pokračuje přes Abraháma, Mojžíše, Ježíše a Muhammad až po Bába, který cyklus završil a Svým ohlášením příchodu Bahá'u'lláha zároveň zahájil nový cyklus. Vedle výše jmenované "semitské" rodiny Projevů Bahá'í rozeznávají Projevy "árijské" linie, jako Kršnu, Zoroastra (Zarathuštra) a Buddhu. Bahá'í nečiní jediný rozdíl v podstatě těchto Projevů - jediné, čím se Boží Poslové dle Bahá'í učení liší je míra zjevení, kterou v daném okamžiku historie lidstvu zprostředkovali.

"Každý Projev Boží má dvě roviny. První je čistá abstrakce a základní jednota. Nazýváš-li je (Boží Projevy) tedy z tohoto pohledu jedním jménem a připisuješ jim tytéž přídomky, neodvrátil ses od pravdy...Druhá rovina - rovina odlišnosti - náleží světu stvoření a omezením z něj vyplývajícím. Z tohoto pohledu má každý Projev Boží odlišnou osobnost, přesně předepsané poselství, předurčené zjevení a zvlášť stanovená vymezení. Každý z nich je znám pod jiným jménem, je popisován osobitými přídomky a má vymezené poslání..." Bahá'u'lláh

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře