Praktický život-Bahá´í

27. srpen 2011 | 16.17 |

pPřestože se Bahá'í snaží důsledně žít podle Bahá'u'lláhem zjevených zásad a principů, zároveň chtějí být nedílnou součástí společnosti, v níž žijí. Bahá'u'lláh odsuzuje veškeré formy fanatického a extrémního praktikování víry, za něž považuje např. asketismus, mnišské řády a jiné formy vydělování se ze společnosti. Bahá'í cítí povinnost přispívat svým dílem ke společenskému životu své země a svou službu spatřují nejen v příležitosti obohatit myšlenkovou kulturu občanské společnosti o Bahá'í názory, ale i v praktických projektech služby, které se ve většině případů odehrávají v rozvojových zemích třetího světa (vzdělávání dětí i dospělých, zdravotnictví, zemědělství apod.). Prostřednictvím aktivit v rámci mezinárodního společenství se Bahá'í zasazují o vnímání světa jako společného domova všech ras, kultur a národů v duchu Bahá'u'lláhova známého citátu: "Země je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli."

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře