Oxidace

28. září 2011 | 17.19 |

Oxidace má v chemii dva významy, obecnější a konkrétnější. Ten obecnější je, že látka, která se oxiduje, předává elektron druhému reaktantu (zvyšuje své oxidační číslo). Opačným dějem je redukce. Oxidace je v užším slova smyslu dehydrogenace. Oxidaci také můžeme charakterizovat jako ztrátu elektronů. V konkrétnějším významu se jedná o slučování s kyslíkem, například hoření.

Většinou se látky oxidují působením oxidačního činidla. Oxidační činidlo = způsobuje oxidaci jiných látek, samo se redukuje. Opačně to je redukční činidlo.

Oxidace a redukce patří do redoxních reakcí. Ty se někdy nazývají reakce oxidačně redukční. Tyto děje mají velký význam v elektrolýze.

ŽÁDOUCÍ OXIDACE

Technologicky prováděná oxidace (tedy v jejím konkrétním významu) je, vedle fotosyntézy, jeden z nejdůležitějších chemických procesů na Zemi. V praxi se jí hojně využívá zejména při spalování fosilních paliv.

 • k pohonu všech spalovacích motorů a spalovacích turbín (zde obvykle probíhá spalování tekutého či plynného fosilního paliva), má tedy význam pro pohon převážné většiny všech moderních dopravních prostředků
 • k výrobě elektrické energie (slouží při výrobě elektrické energie vyráběné z fosilních paliv, zejména z uhlí)
 • k výrobě technologického tepla (teplárny, domácí kotelny, kamna, krby - opět se jedná povětšinou o spalovaní fosilních paliv)
 • k přípravě pokrmů (kupř.plynový sporák na svítiplyn či zemní plyn - tedy opět fosilní palivo)
 • k nouzovému osvětlování (kupř. svíčka, petrolejová lampa apod.)
  • ... otevřený oheň slouží, mimo jiné, k potěše i osvěžení unaveného lidského ducha - třeba u táborového ohně
 • oxidace (i redukce) se používají k výrobě železa atd.

NEŽÁDOUCÍ OXIDACE

 • požár (nekontrolované spalování)
 • koroze kovů

Jak zabránit korozi?

Podrobnější informace naleznete v článku koroze.
 • potáhnout slabou vrstvičkou odolného kovu (chrom, zinek) = galvanické pokovování
 • vrstva tuku, vazelíny
 • nátěr

Oxidace02Oxidace

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře