Francouzská intervence v Mexiku

29. září 2011 | 15.04 |

Francouzská intervence v Mexiku byl zásah expedičních vojsk druhého Francouzského císařství, zpočátku podporovaný dalšími evropskými mocnostmi – Velkou Británií a Španělskem. Intervence evropských zemí byla oficiálně reakcí na přerušení splátek dluhů, které Mexiko mělo u evropských zemí. Francouzský císař Napoleon III. navíc toužil po znovuvybudování francouzských držav na americkém kontinentě. 31. října 1861 tyto tři země podepsaly tzv. Londýnskou smlouvu, která stvrdila jejich společný postup při získávání svých mexických pohledávek. Nejprve začali konat Španělé - 8. prosince odrazila od kubánských břehů španělská flotila s vojskem, které se následně vylodilo v důležitém mexickém přístavu na pobřeží Mexického zálivu Veracruzu, kteří byli posléze následováni v lednu 1862 Brity a Francouzi.

Mexický prezident Benito Juárez začal vyjednávat a slíbil Evropanům splacení dluhů, jak jen to bude možné. Španělé a Britové na to přistoupili a rychle se stáhli. Francouzi však nikoliv a rozhodli se pro válku. Dobyli hlavní město Mexico City a svrhli Juárezovu republiku a místo ní byla nastolena habsburská monarchie. Příslušníci mexické konzervativní opozice nabídli mexickou korunu arcivévodovi Maxmiliánovi z rakouské císařské dynastie. Ten byl s pomocí Francie skutečně dosazen na mexický trůn jako císař Maxmilián I. Spojené státy americké se v té době nacházely uprostřed občanské války, a proto do situace za svými jižními hranicemi nijak nezasahovaly.

Francouzská intervence v Mexik

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře