kryosféra

4. říjen 2011 | 16.05 |

Termín "kryosféra" má své počátky v řeckém slově kryos, které označuje námrazu nebo ledový chlad. Označuje veškerý povrch planety Země, kde se voda nachází v pevném skupenství a zahrnuje mořský led, jezerní led, led na tekoucí vodě, sněhovou pokrývku, ledovce, ledové čepičky, ledové příkrovy a také trvale zmrzlou zem (např. permafrost). Kryosféra je nedílnou součástí celosvětového klimatického systému, s jehož ostatními prvky (atmosféra, hydrosféra, litosféra) je svázána mnohými pojítky, které často nabývají podoby zpětných vazeb. Mezi tyto vlivy patří působení na povrch Země, toky vlhkosti, a díky tomu také na celou atmosférickou a oceánickou cirkulaci. Díky těmto vlivům patří změny kryosféry mezi hlavní příčiny globální změny klimatu.

Jak už bylo popsáno v úvodu, zmrzlá voda se na Zemi vyskytuje v různých podobách. Doba, po kterou tyto podsystémy kryosféry zůstávají v pevném skupenství se ale velice liší. Sníh na pevnině a led na sladké vodě se většinou vyskytují pouze sezónně. Také většina mořského ledu se vyskytuje jen po část roku, nebo po několik chladnějších let, stále se vyskytuje jen v nejchladnějších oblastech Arktidy. Led v ledovcích ale může zůstat zmrzlý i přes 100 tis. let a odhaduje se, že led ve východní Antarktidě může být starý skoro 1 milion let.

Většina celosvětového množství ledu se nachází v Antarktidě, zejména v ledovém příkrovu Východní Antarktidy. Pokud jde ale o rozlohu, zabírá v zimě na severní polokouli sníh a led větší oblast, která činí v lednu průměrně 23 procent zemského povrchu severní polokoule. Velká plošná rozloha a důležité klimatické role sněhu a ledu určují, že pozorování a modelování rozlohy sněhu a ledu, jejich tloušťky a fyzických vlastností je velmi důležité pro klimatický výzkum.

Existuje mnoho základních fyzických vlastností sněhu a ledu, které ovlivňují výměny energie mezi povrchem a atmosférou. Sníh a led mají velmi velkou odrazivost (albedo) - až 90 procent.Zahrňuje trvale zaledněné oblasti.Území se nazývá jako kryosféra jenom pokud je zaledněné min.po dobu 2 let.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře