Těžká voda

25. říjen 2011 | 15.20 |

Těžká voda, D2O, oxid deuteria je voda, jejíž molekuly obsahují místo obou atomů vodíku jeho izotopdeuterium - tedy vodík s jádrem tvořeným 1 protonem a 1 neutronem. Proti běžné vodě (H2O) má D2O mírně odlišné fyzikální vlastnosti.

Ve větších množstvích je zdraví škodlivá, neboť narušuje fyzikální rovnováhu v těle. Není radioaktivní.

Existuje i polotěžká voda, HDO, tedy voda, kde je jeden atom běžného vodíku (protia) a jeden atom deuteria. Ta se v malých koncentracích vyskytuje zcela běžně v přírodě. Ve velmi malém množství se vyskytuje i radioaktivnítritiová voda (T2O), která obsahuje dva atomy tritia. Také existují sloučeniny HTO a DTO.

Těžká voda je méně reaktivní než voda běžná a má horší rozpustné vlastnosti. Proto je pro většinu organismů mírně jedovatá. Experimenty na myších ukázaly, že potlačuje buněčné dělení. To se projevuje na rychle se obnovujících tkáních (např. žaludeční stěně) při jejím opakovaném působení. Tento jev byl u myší pozorován, jestliže zhruba 50 % jejich tělních tekutin bylo nahrazeno těžkou vodou. Z toho vyplývá, že i agresivní rakovinná onemocnění by jí měla být zpomalována. Vedlejší účinky takové terapie by byly však jen těžko vyváženy.

Vlastnost Těžká voda (D2O) Normální voda (H2O)
Teplota tání 3,82 °C 0 °C
Teplota varu (při normálním tlaku) 101,42 °C 100 °C
Maximální hustota 1,1072 g/cm3 1,0 g/cm3
Maximální hustota je při 11,2 °C 3,98 °C
Hodnota pKw při 25°C 14,869  14,000 
pH (při 25 ° C) 7,41 7,00

Těžká voda má o 10,6 % větší hustotu než obyčejná voda.

Těžká voda se využívá jako moderátor v jaderných reaktorech (viz těžkovodní reaktor, např. typ Candu), kde při stejně silném moderačním účinku pohltí méně neutronů než obyčejná voda. Proto je možné upustit od, u lehkovodních reaktorů nutného, obohacování uranu.

V NMR spektroskopii se těžká voda využívá pro stabilizaci magnetického pole a jako rozpouštědlo pro měření protonových NMR spekter.

Dále těžká voda slouží k syntéze ostatních sloučenin obsahujících deuterium.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře