Kyselina bromovodíková

26. říjen 2011 | 16.35 |

Kyselina bromovodíková je bezkyslíkatou kyselinou bromu. Její vzorec je HBr. Je to roztok plynnéhobromovodíku, který se připravuje za použití katalyzátorů přímou syntézou z vodíku a bromu:

H2 + Br2 → 2HBr

Lze jej také připravit reakcí fosforu s bromem a následnou hydrolýzou vzniklého bromidu fosforitého:

2 P + 3 Br2 → 2 PBr3
PBr3 + 3 H2O → H3PO3 + 3 HBr

Druhým produktem hydrolýzy je kyselina fosforitá.

Kyselina bromovodíková je stejně jako kyselina chlorovodíková silnou kyselinou, je to jedna z nejsilnějších známých minerálních kyselin.Její bod tání a bod varu jsou proměnlivé a závisí na koncentraci. Používá se k výrobě sloučenin bromu.

Její soli se nazývají bromidy. Jsou to bezkyslíkaté sloučeniny bromu a elektropozitivnějších prvků. Ve vodě jsou vesměs rozpustné s výjimkou bromidu stříbrného AgBr, který se používá na citlivé vrstvy fotomateriálů, a bromidu olovnatého PbBr2.

Soubor:Hydrogen-bromide-3D-vdW.png

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře