Pozitron

3. listopad 2011 | 13.34 |

Pozitron (neboli antielektron) je antičásticeelektronu. Je to složka antihmoty, má kladný elementární elektrický náboj, spin 1/2 a stejnou hmotnost jako elektron. Když anihiluje s elektronem, jejich hmotnost se přemění v energii, nejčastěji ve formě dvou fotonůgama záření o energii 0,511 MeV.

Pozitron může vzniknout při β + radioaktivním rozpadu, nebo interakcí hmoty s fotonem s energií nad 1,022 MeV. Při tomto procesu vznikne pár elektron-pozitron.

Existenci pozitronu poprvé předpověděl r. 1928Paul Dirac. V roce 1932 pozitron pozoroval Carl D. Anderson, který mu dal jméno. K pozorování využil kosmické záření, dopadající do mlžné komory. Stopu pozitronu objevil na jednom ze 13000 snímků, které při pozorování zhotovil.

Pro zajímavost: Anderson také navrhoval přejmenovat elektron na negatron, což se příliš neujalo.

Pozitron byl patrně pozorován už dříve F. Joliot-Curiem, který jej ale na snímcích chybně vyhodnotil jako elektron, letící nezvyklým směrem (pozitrony v jeho aparatuře opsaly uzavřený kruh, takže z fotografií usoudil, že letí opačným směrem, což by odpovídalo elektronům)

  • symbol: e+
  • klidová hmotnost: m0 = 9,109 × 10-31 kg, shodná s elektronem (textstyle frac {m_{mathrm e^{mathrm +}} - m_{mathrm e^{mathrm -}}}{m_{mathrm e^{mathrm -}}} < 8 × 10-9)
  • elektrický náboj: q = + e = + 1,602 × 10-19 C (kladný elementární náboj)
  • spin: ½, pozitron je tedy fermion
  • antičástice: elektron
  • jedná se o stabilní částici
  • Jedná se o elementární částici (lepton). Pozitron je řazen do tzv. 1. generace leptonů.

Nejznámější užití pozitronu v beletrii je Pozitronický mozekrobotů v dílech Isaaca Asimova. Pozitrony zvolil pravděpodobně proto, že se jednalo o novinku, když začal psát sci-fi. Možná jako hold Asimovovi má ve světě Star TrekuandroidDat (jeho "bratr" Lore a další podobní androidi soongovského typu) pozitronický mozek.

Pozitron

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře