Kyselina selanová

5. listopad 2011 | 18.12 |

Selan (H2Se) je dvouprvková sloučenina selenu a vodíku. Její vodný roztok se nazývá kyselina selanová a tvoří dvě řady solí: selenidy a nestabilní hydrogenselenidy. Je podobná sulfanu, který se také řadí mezi chalkogenovodíky. Mezi její vlastnosti patří rozpustnost v sirouhlíku a fosgenu. Selan je nejjedovatější sloučenina selenu. LC50 je 0,05 ppm při expozici 8 hodin.

Selan se často připravuje reakcí selenidu hlinitého a vody:

Al2Se3 + 6 H2O → 2 Al(OH)3 + 3 H2Se.

Také se připravuje reakcí H2O a CO v selenu (jako vedlejší produkt vzniká triethylamin).

Soubor:Hydrogen-selenide-3D-vdW.pngStrukturní vzorec a geometrie molekuly selanu

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře