Řetězová reakce

5. listopad 2011 | 15.06 |

Řetězová reakce je série reakcí, při kterých reaktivní produkt nebo meziprodukt vyvolá další reakci.

CHEMICKÁ REAKCE:

Jejím produktem je reaktivní částice schopná iniciovat další reakci. Například se jedná o radikálové reakce. V průběhu těchto reakcí vznikají velmi reaktivní částice – radikály, které ihned reagují dále, za vzniku dalších radikálů. Radikálové reakce se skládají ze tří fází. První fází je iniciace, kdy dochází ke vzniku radikálů, např. reakce vodíku s bromem je iniciována fotolytickou disociací bromu:

Br2 → 2 Br•

Druhou fází je propagace, kdy dochází k reakci radikálů s molekulou vodíku a vzniká bromovodík a radikál vodíku, který může dál reagovat.

Br• + H2 → HBr + H•
H• + Br2 → HBr + Br•

Poslední fází je terminace, kdy dochází k zániku radikálů.

Br• + H• → HBr
Br• + Br• → Br2
H• + H• → H2

K řetězovým chemickým reakcím patří také autokatalytické reakce, což jsou reakce, při kterých vzniká jejich katalyzátor a protože je přítomno stále větší množství katalyzátoru, rychlost reakce se exponenciálně zvyšuje, dokud má co reagovat.

ŠTĚPNÁ REAKCE:

Letící neutron narazí do štěpitelného jádra. Jádro se rozštěpí a uvolní se několik nových neutronů, které mohou rozštěpit další jádra.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře