Chladivo

9. listopad 2011 | 15.05 |
› 

Chladivo je chemická látka nebo směs látek používaná v tepelném cyklu, kde podléhá fázové přeměně z plynu na kapalinu a zpět. Dvě hlavní oblasti použití chladiv jsou chladničky/mrazničky a klimatizace. Používání chladiv vzbuzuje čím dál větší obavy, od doby, kdy bylo v 80. letech 20. století zjištěno, že nejpoužívanější chladiva jsou hlavní příčinou vzniku ozonové díry.

Ideální chladivo má dobré termodynamické vlastnosti, je nekorozivní a bezpečné. Požadovanými termodynamickými vlastnostmi jsou bod varu mírně pod cílovou teplotou, vysoké výparné teplo, nízká hustota v kapalné formě, relativně vysoká hustota v plynné formě a vysoká kritická teplota. Protože bod varu a hustota plynu závisí na tlaku, může být vhodnost chladiv pro určité použití záležitostí volby pracovního tlaku.

Korozní vlastnosti jsou věcí materiálové kompatibility se součástmi použitými v kompresoru, potrubí, výparníku a kondenzátoru. Bezpečnostní úvahy zahrnují toxicitu a hořlavost.

Soubor:Can of DuPont R-134a refrigerant.jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře